Bijna-doodervaring: Voorschouw in Hemel of Hel?

Bob Coppes

Interview met Bob Coppes, auteur van Bijna Dood Ervaringen en de zoektocht naar het Licht

Mensen met een bijna-doodervaring lijken een antwoord te krijgen op de vraag wat hun doel is op aarde. Dezelfde ervaringen lijken ook een boodschap te bevatten wat we wel en wat we niet met ons leven zouden moeten doen. De bijna-doodervaringen betreden daarmee het terrein van religies. Religies beantwoorden ook dat soort (spiritueel-filosofische) vragen, en claimen de Waarheid. Onterecht volgens Bob Coppes, auteur van het boek ‘Bijna Dood Ervaringen en de zoektocht naar het licht’.

Coppes (51, kapitaalmarktspecialist bij de afdeling Toezicht Internationale Conglomeraten van de Nederlandsche Bank) is niet iemand die de weg van de minste weerstand bewandelt. Hij publiceerde eerder over de dood in het boek ‘De mantel van Michael’, over de liefdevolle verzorging van zijn broer, een aidspatiënt, en het boek ‘Voorbij de Gele Brug: de blauwhelm en het meisje uit Srebrenica’, uit woede over de grootste massaslachting in Europa na de Tweede Wereldoorlog.

Dood of bijna-dood, het is een onderwerp waar je econoom en filosoof Coppes voor wakker mag maken. Ooit kwam hij in aanraking met enkele studies over bijna-doodervaringen, maar ondanks dat het onderwerp hem enorm raakte viel hij over het anekdotische en weinig wetenschappelijke karakter. Het onderzoek van de Nederlandse cardioloog Pim van Lommel uit 2001 (Lancet, Vol. 358, pp. 2039-2045) vormde wat dat betreft een keerpunt.

Gefascineerd verdiepte Coppes zich steeds verder in het onderwerp, “totdat ik bedacht dat het aardig zou zijn mijn onderzoekservaringen te delen met anderen en ze te publiceren.” Wat zijn benadering uniek maakt is dat hij ingaat op de paralellen tussen bijna-doodervaringen en de vijf grote religies: hindoeïsme, boeddhisme, judaïsme, islam en christendom. “Religies claimen het alleenrecht op het hiernamaals, maar de werkelijkheid is anders.”

In Nederland zijn ruim 600.000 mensen (4,2% van de bevolking) met een bijna-doodervaring. Deze groep is er vast van overtuigd dat ze buiten hun lichaam zijn geweest. Van Lommel’s 13-jarige onderzoek in tien Nederlandse ziekenhuizen toont aan dat maar liefst 18% van de patiënten met een hartstilstand – resulterend in een situatie zonder aantoonbare hersenactiviteit – een bijna-doodervaring had.

Het Britse medische wetenschappelijke tijdschrift ‘Lancet’ publiceerde deze opmerkelijke resultaten. Opmerkelijk omdat de bijna-doodervaringen bijvoorbeeld niet het gevolg kunnen zijn geweest van zuurstoftekort in de hersenen. Want ook bij de overige 82% van de patiënten, de controlegroep, degenen zonder een bijna-doodervaring, werd een zuurstoftekort geconstateerd. Om dezelfde redenen konden medicatie of de aanmaak van bepaalde stoffen in de afstervende hersenen worden uitgesloten als oorzaak van een bijna-doodervaring.

Wat gebeurt er tijdens een bijna-doodervaring? Sta je op de drempel van de hemel en proef je van het hiernamaals? Volgens Coppes zijn mensen die een bijna-doodervaring hebben meegemaakt er absoluut van overtuigd, dat wat ze hebben ervaren echt is. “In oktober was ik in Houston, Texas, op een congres van de International Association for Near Death Studies (IANDS). Een van de deelnemers vertelde mij zijn gedachten, kijkend tijdens de uittreding naar zijn lichaam: ‘Moet ik weer terug in dat duikerspak?’

Mensen ervaren namelijk tijdens een bijna-doodervaring een grenzeloosheid in velerlei opzicht: in Licht(heid), in (onvoorwaardelijke) liefde, in tijd en ruimte, en in communicatie. Toch is er een percentage mensen met een bijna-doodervaring die kan worden omschreven als negatief. Onderzoeken van P.M.H. Atwater tonen aan dat 15% van de mensen met een bijna-doodervaring een negatieve ervaring heeft. “Ook zij zeggen dat hun hel-achtige ervaring echter dan echt is. En beslist niet te vergelijken met een nachtmerrie.”

Zo’n hel-achtige ervaring speelt zich af in een donkere, mistroostige en afstotelijke omgeving. Soms is er sprake van vuur, maar veel vaker spreken de bijna-doodervaringen over intense kou. De waargenomen wezens lijken on-menselijk en zonder lichaam. De crux lijkt te zijn dat men verdwaalt is, dat de weg naar het licht onvindbaar is. De wezens zijn agressief en gespeend van elke vorm van compassie.

Interessant is natuurlijk of er een verband bestaat tussen negatieve bijna-doodervaringen en de manier waarop zo iemand geleefd heeft. Coppes zegt daarover: “Een verband is moeilijk te leggen. Negatieve bijna-doodervaringen lijken door het bewustzijn zelf te worden gecreëerd. Het kan daarom in principe iedereen overkomen.”

“Maar volgens mij zijn er wel wat aanwijzingen dat een goede voedingsbodem voor een minder plezierige ervaring aanwezig is bij mensen die erg sterk hechten aan hun ego (macht), materie (geld), die een verslaving hebben (ook materie) of zelfmoord hebben gepleegd (hun bewustzijn is natuurlijk al gestresst). Gelukkig zijn er ook aanwijzingen dat niemand in zo’n situatie aan zijn lot wordt overgelaten. Dat zijn dingen die ik graag nog nader wil onderzoeken.”

Je intentie telt, blijkt uit de verhalen van mensen met een bijna-doodervaring. “Als mensen uittreden hebben ze conversaties met het Licht of met Lichtwezens. Het levensoverzicht dat aan ze voorbij trekt, is in principe neutraal. Zoals de beelden van een film. Fascinerend is dat bij het herbeleven degene met de ervaring zèlf de rechter en de jury is van zijn acties. Zo iemand ervaart de emoties en gevoelens van de ander, degenen die ‘lijdend voorwerp’ waren bij zijn acties in het leven. Het voelt voor iemand met een bijna-doodervaring precies alsof het op dat moment hemzelf wordt aangedaan. Is er pijn bij een ander, maar was er sprake van een goede intentie, dan is gelukkig dàt wat telt.”

Zijn bijna-doodervaringen dan een kwestie van geloof, of toch niet? Marco Polo lag op zijn sterfbed, schrijft Coppes, toen zijn biechtvader hem vroeg toe te geven dat hij had gelogen over zijn reis naar China in 1271. Over olie die je kon branden in plaats van om eten mee te bereiden, over glas om beter mee te zien, over wijn van rijst en papier om mee te betalen.

“In Europa dateren de eerste bankbiljetten van 1661, maar dat wil dus niet zeggen dat deze wijze van betalen daarvoor niet bestond. Polo’s ervaringen leken niet van deze wereld, het ongeloof was groot.” Waarmee Coppes een brug slaat naar de mensen met een bijna-doodervaring. “Zijzelf zijn ervan overtuigd, dat wat zij gezien hebben op hun reis echt is. Toch kunnen ze niet helemaal tot uitdrukking brengen wat ze hebben ervaren. Dat maakt het moeilijk voor anderen hun opmerkelijke verhalen te geloven.”

Het is verleidelijk te veronderstellen dat een bijna-doodervaring een vooruitblik is op de hemel of de hel. Door de geschiedenis heen zijn er vele kunstenaars geweest met een interpretatie daarop. Coppes: “Uit bijna-doodervaringen blijkt niet dat er iemand wordt uitgesloten. In principe kan iedereen in de hemel komen, waarbij de hemel de plaats is waar het liefhebbende licht is. Het maakt daarbij niet uit welke religie je aanhangt. Ook voor atheïsten lijkt is er een plek.”

Alle grote religies spreken daarentegen van duidelijke beperkingen. “Het hindoeïsme stelt dat toegang tot de hemel mogelijk is na een heel lange en moeilijke training, namelijk intensieve meditatie. Maar er is een ontsnappingsclausule, namelijk dat we secuur aan onze taak op aarde werken, en de resultaten daarvan aan Brahman opdragen.”

Het boeddhisme stelt ook dat het betreden van het nirvana mogelijk is. “We maken ons definitief los van het rad van wedergeboorte als we ons ‘zelf’ uitschakelen. Ook hier geldt een maar: zo’n overwinning op het zelf is pas mogelijk na een eonen-lange training.”

Het judaïsme stelt dat het voor een ieder mogelijk is de hemel te betreden, ook als je niet het joodse geloof aanhangt. “De enige belemmering is als we slecht zijn geweest. We zullen dan eerst een bepaalde periode in de hel moeten boeten. Dat is natuurlijk geen prettig vooruitzicht, maar het valt erg mee als je dat pad vergelijkt met dat van christenen en moslims.”

“De laatste twee groepen kennen pas werkelijk grote belemmeringen voor een plekje in de hemel. Het is alleen mogelijk, stellen zij, om naar de hemel te gaan als we goed zijn geweest én bovendien christen c.q. moslim zijn. Ieder die daar niet aan voldoet, gaat voor de eeuwigheid naar de hel.”

Welke religie is de beste?”, vroeg ooit iemand tijdens een bijna-doodervaring. Het Licht antwoordde: “Elke die je dichter bij God brengt.”

Wat is een bijna-doodervaring?

Een bijna-doodervaring lijkt uniek te zijn. Toch zijn er een aantal gemeenschappelijke kenmerken voor mensen met een bijna-doodervaring: hun onmacht de ervaring goed te beschrijven en de juiste woorden te vinden; er vindt een uittreding uit het lichaam plaats; sommigen zien het Licht; een grenzeloze communicatie op basis van razendsnelle gedachten; tijd en plaats lijken afwezig of hebben hun beperkende kracht in elk geval verloren; er worden lichtwezens en/of familie gezien; sommigen mensen krijgen een totaal overzicht van hun eigen leven; en ten slotte: het ervaren van onvoorwaardelijke liefde, afkomstig van het Licht.

Advertenties

Over Frans

Frans Vermeulen took his first spiritual footsteps in Australia at the Australian Institute of Metaphysics. Thereafter he focused as a writer on spiritual topics. Frans has interviewed some of today’s leading spiritual teachers, including Rananda, John de Ruiter, Drunvalo Melchizedek, Robbert van den Broeke, Caroline Myss, Ton van der Kroon, William Whitecloud, dr. Sha, Robbert Moss, Olof Smit, Patricia Cori, Robert Tenzin Thurman, Eric Pearl and Gary Renard. His greatest love is what he regards as “the pure non-duality of A Course in Miracles.”
Dit bericht werd geplaatst in Boeken, Inspiratie, Interviews, Spiritueel en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

14 reacties op Bijna-doodervaring: Voorschouw in Hemel of Hel?

 1. stefvn zegt:

  Ik heb persoonlijk meerdere dromen gehad die misschien wel niet als een ‘bijna-dood ervaring’ kunnen worden omschreven maar toch heel dicht de kenmerken waar je in dit artikel over schrijft benaderen.
  Hier zijn de links:
  http://www.stefvn.be/WIE%20BEN%20IK/dromen/2-brusselkermis.htm
  http://www.stefvn.be/WIE%20BEN%20IK/dromen/4-transithall.htm
  http://www.stefvn.be/WIE%20BEN%20IK/dromen/3-hemelhuis.htm
  http://www.stefvn.be/WIE%20BEN%20IK/dromen/5-geboortevekind.htm

  En effektief, religie of geloof hebben niets te maken met het hiernamaals in die zin dat je, zoals vermeld, ZELF zult mogen oordelen over de resultaten en… indien niet voldoende (juist zoals in het onderwijs – je gaat pas naar het 2de studiejaar als je geslaagd bent in het eerste) is hierboven of hierna alles juist hetzelfde – constante evolutie tot perfekte harmonie.

 2. tak zegt:

  Volgens mij kun je alleen maar dood zijn of levend, bijna dood kan niet.

 3. burt zegt:

  Vond je artikel via twitter. Wow! intrigerende materie. Bedankt voor de samenvatting. (-:

 4. Frans zegt:

  @tak
  Klopt. Van Lommel spreekt het liefst van nabij de doodervaring, wat hij een betere vertaling van near death experience vindt.

 5. koos zegt:

  hallo

  iemand die mijn bde verhaal had gelezen rade mij aan om eens op de site van olof smid te kijken, en toen kwam ik hier uit.

  ik heb in 1997 een ernstig ongeluk gehad en ben drie maal gereanimeerd en toen ik uit [coma] was ontwaakt had ik een dusdanig verwarrend verhaal dat men mij niet meer voor vol aan zag, en ik om die redenen enkele jaren mijn mond heb gehouden, maar door een sterfgeval van de vader van mijn schoondochter werd alles weer opgerakeld omdat zij nieuwschierig was geworden en ze wilde weten of haar vader al dan niet in de hemel was.

  de band met mijn schoondochter is daardoor erg sterk geworden, maar zij heeft zonder dat ik het wist een oproepje geplaatst op een spirituele site en dat oproepje werd gelezen door pim van lommel[cardioloog], hij heeft toen middels een brief contact met mij opgenomen met het verzoek hem mijn geschreven versie zo uitgebreid mogelijk toe te zenden, waaraan ik gehoor aan had gegeven, enige tijd later kreeg ik een brief terug met zijn reactie en hoorde ik voor het eerst het woord bijnadoodervaring.

  mocht u geintereseerd zijn in die brieven en mijn bde verhaal welke ik in mijn bestand heb opgeslagen dan ben ik bereid mits ik een email adres van u krijg,het naar uw postvak sturen.

  vriendelijke groet koos.

 6. God bestaat en is geen mens met boven natuurlijke krachten zegt:

  Een ding kan ik jullie wel stellen,geloof het of niet,ik stond op punt me zelfmoord te plegen,maar ik wou toch weten of God op de hoogte was van mijn lijden,en waarom mensen op de wereld elkaar afslachten en waarom zoveel onrecht was, ik dacht wat heb ik te verliezen als ik probeer contact te maken met God en als ik geen reactie krijg dan,zou ik zelfmoord plegen want het leven was bitterder dan de dood,toen ik huilde en alles wat in mijn hart heb uit gestort,voeld ik soort sluier van rust over mijn hart en de pijn was weg,ik was niet meer verdrietig ik was leek het wel getroost zoals niemand dat kon doen,en toen voelde ik dat God me had verhoord en toen vroeg ik om een teken om zeker te weten dat God naar me had geluisterd,en na een halve minuur stond een gigantische boom die uitstak over alle huizen en andere bomen en de takken die bewogen en de bladeren hoorde je ritselen en bewegen ik schrok en voor mij was dat bevesteging en ging lopen en vol bewondering en achter uit kijkend naar de boom en toen naar huis gelopen ..en volgende dag ging ik kijken stond geen boom.
  Dus meneer de dokter met zijn ervaringen soms moet je met je zuivere hart God aanroepen en hij zal de nood verkerende zijn roep zeker beantwoorden en ik leef nog en bedank God voor zijn barmhartigheid en Hij heeft mij gezegend me geleid terwijl ik niemand had.

 7. God bestaat en is geen mens met boven natuurlijke krachten zegt:

  Oja het was hartje zomer er stond geen wind toen.
  Altijd als ik er weer over heb krijg ik het koud en rillingen,ik bedank mijn Heer, mensen alleen dit weet dat God ons in de gaten houdt en hij mist ons geen moment uit het oog en tot hem zullen we terug keren anderen goed anderen slecht.

 8. Pingback: 2010 in review « Frans Vermeulen, journalist

 9. Pingback: Frontier Radio 22 maart 2012 « Frontier Radio

 10. Pingback: Frontier Radio 22 maart 2012 » Frontier World

 11. EBJSTIEKEMA zegt:

  IK STUDEER AL 7 JAAR PARAPSY, IN IK WEET HEEL VEEL VAN BDE AF IN IK WEET OOK DAT HET ECHT IS, DUS GA MOOI DOOR MET JE WERK WANT HET KOMT ER AAN MET EEN ROTGANG HET EVOLUEERT HEEL SNEL
  IN DE MENS HEEL VEEL BIJZONDERE KWALITEITEN ,
  GRAAG MEER NIEUWS VAN JOU !!!…….GROETJES BERT

 12. patricia van driessche zegt:

  Graag zou ik willen weten hoe ik iemand kan helpen die een slechte bijna doodervaring heeft gehad, deze persoon is heel emotioneel, wil niet meer leven en vlucht voor zichzelf.

  Deze man heeft het heel zwaar en krijgt van de meerderheid geen gehoor en ze verklaren hem voor gek terwijl het zo een lieve man is die eigenlijk iedereen wil helpen.

  Wie heeft raad of kent personen in België die hier in gespecialiseerd zijn en geen charlatans alstublieft.

  Graag reactie’s op mijn email: patricia.van.driessche@hotmail.com

  Met dank voor alle hulp die gaat komen, 5 januari 2014

 13. ruud zegt:

  wat ik mijn af vraag.
  is ik heb een hartinfarcten een hart zilt staan.
  gehard. nu is mijn vraag.
  ik heb van af mijn 4de jaar tot mijn 45 jaar mijn leven voor bij zien gaan.
  als ik vraag mag wat houd dat in.
  mijn dank hier voor als u dat aan mijn kan vertellen.

 14. H.v.d.Heuvel zegt:

  Ja heb ik ook gehad dat ik me hele leven met een noodgang voorbij zag komen en het allemaal goed kon volgen en dat alles in kleur,ja wat houd dat in?? volgens mij zag je interne harde schijf voorbij komen, eigenlijk heel simpel dus niks mis mee, ja alles slaan de hersenen op en dat zagen we, ik was een jaar of 18-19 dus nog vrij van zonden en ik was een has pijp aan het roken en liep van de barkruk af naar buiten en in die paar meter lopen ben ik tegen de vlakte aan gegaan, en ik kwam bij ja in me zelf dan want ik lag nog steeds gestrekt maar alles was nog zwarter dan zwart ja dat is niet uit te leggen zelfs nog zwarter dan een blinde die niets ziet , ja ik weet het het is voor een normaal mens niet te bevatten, ik lag daar en vroeg me af waar ik was en wat er ging gebeuren of ik eeuwig daar bleef in het niks ineens kreeg ik wat men noemt een levens film te zien, me hele leven zag ik met een noodgang voorbij komen en kwam toen langzaam weer bij me positieven en me leven is nooit meer het zelfde geworden en heb me dan in deze materie verdiept ben nu 66 jaar en ik denk te weten ongeveer hoe het leven en dood werkt, ik denk zo: als je gemaakt word door je vader en je moeder dan gaat er vanuit een andere dimensie een soort van onzichtbaar wezen in het in aanbouw zijnde lichaam van het mens nestelen een soort avatar, en nu komt het jij bent de gene die invloed hebt op het besturen van je eigen lichaam en geest en als we sterven dan gaat de geest weer terug waar het is vandaan gekomen, en het moment van nog in leven zijn naar dood dat is waar men het overheeft met die bijna doodervaring de geest is verbonden met een zilver koord waar men het weleens overheeft en dat is waarschijnlijk het licht dat men ziet, dit is wat ik er van begrepen hebt, heb nog bergen vragen dus als er een hele goede helderziende is die dit leest help mij dan met mijn vragen om het hele verhaal rond te krijgen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s