Wij, de Aarde en 2012

Geef de Photon Belt Maar de Schuld

Herken je dat je onvoldoende tijd hebt om alles te doen op een dag? Alsof dagen minder uren hebben dan vroeger. Ja? Dan wordt ook jij gehinderd door wat in metafysische kringen sinds 1949 bekend staat als de Photon Belt. De reguliere wetenschap volgde met waarnemingen begin jaren 90. Ze zagen een ring van licht met een nooit eerder gemeten kosmische straling. Een straling die in 2012 maximaal zal zijn en volgens sommigen de mensheid zal helpen de reuzenstap naar de vierde dimensie te zetten.

Bij de Fotonen-energie, die afkomstig is van de zogenoemde Photon Belt, tastte – zeker de reguliere wetenschap, maar ook de grenswetenschap – tot voor kort nog min of meer in het duister. Niemand leek met absolute zekerheid te kunnen zeggen wat het is en waar het vandaan komt. De enige fysici die aanvankelijk min of meer duidelijke uitspraken over dit fenomeen deden waren metafysici zoals mediums en channels.

Misschien is het goed eerst te duiden wat een foton is. Een foton is een quantum van elektromagnetische energie, en net als elektronen verschijnen ze gelijktijdig als golven én deeltjes. Dr. Deepak Chopra zegt daarover: ‘Fotonen komen uit het niets, kunnen niet worden opgeslagen, kunnen nauwelijks vastgepind worden in tijd, en hebben geen “thuis” in de ruimte. Dat betekent: licht heeft volume noch massa. De overeenkomst tussen een gedachte en een foton gaat heel diep. Beide worden geboren in een gebied voorbij tijd en ruimte, daar waar de natuur alle processen controleert in een leegte die vol is van creatieve intelligentie.’

Gouden Nevel
In zijn boek Der jüngste Tag uit 1949 claimt de Duitser Paul Otto Hesse de ontdekker te zijn van een riem van enorm krachtige energie, die hij als eerste de Photon Belt noemde. Pas in 1977 haakte de Colombiaan Víctor Manuel Gómez Rodríguez daarop in en situeerde hij de Photon Belt in het open sterrencluster van de Pleiaden. ‘De Pleiaden worden genoemd in de heilige geschriften, in de Bijbel en vele leringen van esoterische oorsprong. Alcyone is haar belangrijkste Zon. Daaromheen draaien zeven zonnen, waarvan onze Zon de zevende is. Elke Zon is het middelpunt van een eigen zonnestelsel; Alcyone is het centrum van deze zeven zonnestelsels.’

De Noord-Ier Michael Tsarion geeft enkele voorbeelden van de invloed van de Photon Belt op ons en onze Aarde: ‘Grotere corruptie en geweldadigheid van autoriteiten (Amerikaanse regering); grotere onwettigheid en criminaliteit van het bedrijfsleven (Enron); grotere schending van de persoonlijke levenssfeer (USA Patriot Act); grotere sexuele losbandigheid (Amerikaanse priesters); steeds minder respect voor grenzen (inval in Irak); verhoogd voyeurisme en bedreiging van de privéruimte (plaatsen van camera’s in de openbare ruimtes); criminaliteit vanuit onwaarschijnlijke bronnen (m.n. buitensporige hebzucht en beloningen); toenemende angst en paranoia; tussen 1963 en 1993 namen afwijkingen in de natuur met 410 procent toe (droogte, kou, hittegolven, catastrofes, uitsterven van fauna); veranderingen in Hartmann golven, Schumann frequentie, ultra violet licht, axiale Wobble, licht van de Zon enzovoort; vervuiling en verontreiniging van water; fysieke ongemakken (met name de spijsvertering, lever, dikke darm, geslachtsorganen, eierstokken, hersenstructuren); mentale ineenstorting veroorzaakt door stress en misbruik van drank en andere (genees)middelen; onwaarschijnlijke ongelukken.

Laten we nog even terug gaan naar Hesse. Tijdens zijn studie van de Pleiaden ontdekte hij een Photon Belt – in de vorm van een toroide ofwel enorme doughnut – loodrecht op de sterren in dat cluster. De dikte becijferde Hesse toentertijd op circa 2.000 zonnejaren, 759,864 miljard mijl.

Fysicus Noel Huntley sluit aan op de bevindingen van Hesse: ‘Door middel van satellieten ontdekten astronomen in 1961 een ongebruikelijke nevel. Normaliter bestaat zo’n nevel uit een dichte wolk-achtige massa van gas of stof. Deze nevel echter had andere eigenschappen en kreeg de naam Gouden Nevel.’ Deze waarneming werd scherp bekritiseerd. Instrumenten uit die tijd zouden volgens sceptici onmogelijk zulke ontdekkingen hebben kunnen doen.

De publieke aandacht werd pas op grote(re) schaal getrokken toen men er achter kwam dat ons zonnestelsel door deze nevel zou trekken. Begin jaren 80 was er in de V.S. een radio-aankondiging die Huntley opviel en sprak over een botsing tussen ons zonnestelsel en een elektromagnetische wolk over niet al te lange tijd.

Sinds 1992 meten wetenschappers van onder meer Dugway Proving Grounds in Utah, U.S.A., wel degelijk een kosmische straling van maar liefst 320 duizend triljard (10²¹) elektronische volts. Dat zijn de energieën waarvan de wetenschap dus in staat is om ze te meten. Maar van vele kanten gaan geluiden op dat het grootste deel van de kosmische straling, en de daarmee gepaard gaande veranderingen, gebeurt op een trillingsniveau dat onbekend is aan en (nog) niet meetbaar is door de wetenschap. Meten is dus niet altijd weten, hoewel de mens zelf toch in staat blijkt deze energieën via zijn geest, hart en emoties waar te nemen. (Zie ook elders in dit artikel: Symptomen van Photon Belt-straling.)

Pop-conspiracy fenomeen David Icke trekt in 1996 de conclusie dat de Photon Belt verantwoordelijk is voor deze kosmische straling. ‘De toenemende en duidelijke veranderingen in ’s werelds weerpatronen zijn niet het gevolg van het broeikas-effect. Zij worden veroorzaakt door de vibrationele veranderingen die de energievelden van de Aarde beïnvloeden.’ De weerseffecten, meent Icke, zullen de komende tijd (de transitionele periode) alleen maar groeien.

Metamorfose
Roger Highfield, journalist van de Londense Daily Telegraph, berichtte al een jaar eerder, op 5 juli 1995, in het artikel Hunt for the Most Powerful Particle of All: ‘Iets in de ruimte, niemand weet wat, werpt hoge energie deeltjes rond in het universum, in dit geval de meest geladen deeltjes ooit door wetenschappers waargenomen. Zelfs niet een explosie van de meest krachtige ster kan daar de oorzaak van zijn. Sterker nog, gangbare theorieën zeggen dat deze deeltjes niet zouden kunnen bestaan.’

Dat ‘iets’ in de ruimte zou derhalve de Photon Belt kunnen zijn. En dat ons zonnestelsel zich momenteel in deze gordel beweegt; waarbij de effecten van deze energieën meer en meer gevoeld zullen worden in termen van fysieke veranderingen (bijvoorbeeld weer en geologische onrust) en, de wortel van alle verandering, het ontwaken van de menselijke geest.

Catastrofes worden voornamelijk gecreëerd door de mens zelf

De cyclus waar binnen ons zonnestelsel momenteel beweegt, levert meer licht en energie op dan voorheen. Russisch onderzoek toont aan dat de rand van onze heliosfeer (het gebied waarin de zonnewind de overheersende stroom van deeltjes is) tot duizend keer meer oplicht. Ook de planeten binnen ons zonnestelsel geven tot drie keer zoveel licht af door het binnen gaan van de Photon Belt, en alle ondergaan atmosferische veranderingen.

De vraag is natuurlijk hoe dit de Aarde beïnvloedt.

De Maya’s hebben met hun kalender aangetoond, vertelt onderzoeker David Wilcock, dat versnellingen van fysiologie en bewustzijn plaatsvonden in voorspelbare cycli. Wilcock ziet een relatie tussen de 26.000-jarige Maya kalender en de 26 miljoenjarige sprongen die de evolutie neemt. De Amerikaan stelt vast dat elke 26 miljoen jaar al het leven op Aarde plotseling tot (stil)stand kwam, of een metamorfose doormaakte.

Aminozurensoep
Het tot nu toe meest overtuigende bewijs dat de Photon Belt universeel creatief bewustzijn vertegenwoordigt, is afkomstig van Tim Harwood. Hij vraagt aandacht voor dit bewustzijn dat volgens hem verantwoordelijk is voor de spontane formatie en ontwikkeling van levensvormen op Aarde. De natuur kent wonderlijke fenomenen, zoals een rups die vlinder wordt. Nadat de rups zich verpopt, lost het op in een soep van aminozuren om vervolgens te assembleren tot vlinder. Deze soep bevat geen enkel ingrediënt dat herkenbaar is als cel of DNA. Maar als het moment daar is, zorgt een torsie-achtige levensgolf, qua vorm gelijk aan de Photon Belt, dat het DNA zich opnieuw vormt. Binnen enkele dagen ontstaan er cellen die de vlinder bouwen.

De conclusie van Wilcock is dat wij mensen, net zoals deze verpopte rupsen, nu onze metamorfose beginnen. ‘Wij worden momenteel opnieuw geprogrammeerd door het Galactische centrum. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de DNA-molecule programmeerbare hardware is. Verander je de energiegolf die er doorheen gaat, dan zal het DNA het coderen in een volstrekt nieuwe vorm.’

Laten we ons eens verder verdiepen in de Pleiaden, een open sterrenhoop in het sterrenbeeld Stier. Wat is en doet dit sterrencluster van ongeveer 500 sterren dat op zo’n 440 lichtjaar van de Aarde ligt? Homerus schreef al over de Pleiaden als de zeven nimfen (Celaeno, Alcyone, Elektra, Maia, Sterope, Taygete en Merope) in zijn Ilias. Dit Zevengesternte vormt het Galactische centrum waaromheen alles in ons Melkwegstelsel draait. Terwijl materie dit centrum/zwarte gat wordt ingetrokken, wordt tegelijkertijd plasma uitgezonden dat zich op de polen uit in fotonenstralen. Deze stralen vormen als het ware een doughnut van licht.

Effecten van de Photon Belt
De Essenen zeiden ooit dat op het moment dat ons zonnestelsel door de Photon Belt beweegt de wereld zoals we haar kennen vergaat. De Aarde gaat elke 26.000 jaar door de Photon Belt wat bijvoorbeeld ook het moment zal zijn van grote stroomstoringen en haperende elektronische apparaten, doordat elektronen anders zullen reageren onder invloed van het fotonen bombardement. Vanuit een spiritueel gezichtspunt is het moment dat de Aarde door de Photon Belt gaat een tijdelijke poort; een soort van nu-of-26.000-jaar-later moment om de transitie te maken naar een andere dimensie van bewustzijn. De Amerikaan David Wilcock stelt dat dit de stap van de derde naar vierde dimensie is.

Er zijn heel veel verschillende meningen over de invloed van de Pleiaden en Photon Belt op onze Aarde. Bijvoorbeeld over het exacte tijdstip dat ons zonnestelsel de Photon Belt ingetrokken wordt. Maar los van dat moment werpt zo’n krachtige gordel van fotonenergie zijn licht natuurlijk al vooruit. Zo was de Photon Belt al in de zestiger jaren te voelen en beïnvloedde deze het denken van veel mensen. Rockmusical Hair zong niet voor niets al in 1967: ‘This is the dawning of the age of Aquarius’.

Hoewel het volledig doorlopen van de riem 2000 jaar tijd kost, is de grootste impact bij het binnen gaan. Dan zal de vibratie en moleculaire structuur van alles dat betrokken is, te maken krijgen met de sterk veranderde omstandigheden. Het zal het denken, gedrag en de fysiek van alle levens beïnvloeden.

Zendstation
De energie van de Photon Belt kan als gevolg hebben, meent Icke, dat mensen hun trilling verhogen, dat ze een wandelend en pratend zendstation worden van een hogere frequentie. Hoe meer mensen dat betreft, des te meer zal dat een effect hebben op de Aarde als geheel. Tegelijkertijd speelt zich een multidimensionele verandering af in vele parallelle universa, te vergelijken met de Hermetische zegswijze ‘Zo binnen zo buiten, zo buiten zo binnen; zo boven zo beneden, zo beneden zo boven’.

De energieën en effecten van de Photon Belt zorgen er ook voor dat kennis die totnutoe lag opgeslagen in ons bewustzijn en ons fysieke lichaam wordt geactiveerd. Kennis die daarvoor lag opgeslagen in cellen, botten en ons DNA (een potentieel van 12 strengen) komt beschikbaar. Hersenen zullen niet meer werken op 8-20 procent maar op hun volledige capaciteit. Ons 7-chakra systeem zal veranderen in een 13-chakra systeem.

Zogenoemde portalen (voorbeelden zijn Stonehenge, Machu Picchu, Tibet, Ayers Rock en piramides) worden geopend waardoor dimensies van tijd en ruimte zullen samenvloeien. Met als gevolg dat het lineaire tijdslot van verleden-heden-toekomst wordt gebroken en in elkaar stort.

Het is van belang dat de frequentie op Aarde omhoog gaat, omdat frequenties informatie en kennis dragen, net zoals een radiogolf van 3FM dat doet. Hoe hoger de frequentie, hoe hoger de kennis en informatie ontwikkeld is. Veel mensen denken dat vrijheid van informatie belangrijk is, maar het is de informatie zèlf die voor vrijheid staat, aldus Icke. ‘Wat we denken is wat we creëren, en wat we denken komt voort uit wat we voelen en weten: informatie, kennis. Als de frequentie verder stijgt, zal er een explosieve terugkeer van kennis zijn op Aarde.’

Extreme geologische fenomenen
De effecten van de Photon Belt hebben zoals gezegd ook hun invloed op het weer: weerpatronen veranderen, kolossale regenval en overstromingen vinden plaats, en vele andere extreme geologische fenomenen zoals orkanen en tsunami’s. Icke: ‘Lees de oude profetieën en je weet het. De media vertellen ons daarentegen dat een en ander het resultaat is van dan weer zure regen en ontbossing, dan weer energieverbruik, global warming en CO₂-uitstoot. Wat er werkelijk gebeurt is dat de hogere frequenties door de Aarde via portalen worden gegrond, en dat er een verschuiving plaatsvindt van derde naar vierde en vijfde dimensie.’

Icke: ‘De gevestigde macht probeert kost wat het kost aan de derde dimensie vast te houden, een strijd die gesymboliseerd wordt door Uranus en Saturnus. Die ontwikkeling en de Photon Belt-energieën maken de subtiele niveaus van bewustzijn van de Aarde wakker, wat weer magnetische gevolgen heeft voor het energieveld van Moeder Aarde. Gaia is namelijk een fysiek lichaam met een bewustzijn, een mind en emoties. Ze denkt en voelt, net als de mens.’

Toekomst na 2012 onbekend
Terug naar de Photon Belt. Elke circa 10.500 jaar doorloopt onze Aarde een halve baan die haar terugbrengt naar deze gordel gedurende 2.000 jaar. Dat moment zorgt voor een dramatische verandering in de straling van de Zon. Als de zon als eerste in de gordel terecht komt, zeggen verschillende legendes en mythologieën, volgt duisternis. Als de Aarde als eerste in aanraking komt met de gordel, zal het lijken of de hemel in vuur staat. Alles zal licht uitstralen en fosforesceren.

Steeds meer wakkere mensen komen inmiddels tot de conclusie dat ze een licht-lichaam hebben.

Tsarion: ‘Spiritueel gezien is licht sterk verbonden met ontwikkeling, verlichting, puurheid en heiligheid. Als onze planeet door een gordel van licht trekt, dan zal het duister in de schijnwerpers komen. Is dit hetgene waar de kinderen van de Nephilim (Genesis 6:4) zich zorgen om maken? De individuen wiens psyche duister is, crimineel en onrechtvaardig?’

Helderzienden of remote viewers kunnen niet voorbij 2012 kijken

De totale cyclus van 26.000 jaar staat sinds de oudheid bekend als Leviatan (Cyclus), gesymboliseerd door een oerslang, die zich rond de Aarde kronkelt en zichzelf daarbij in de staart bijt. Ze heeft een opvallende gelijkenis met de vorm van de Photon Belt.

Een cyclus die je naast die van de Photon Belt-energie kan leggen is die van de winter zonnewende op 21 december. Dat is het moment dat onze Zon in één lijn ligt met het Galactische centrum, en ook het moment waarop de as van de Aarde daarmee in lijn komt.

De Maya’s zagen dat moment – de winter zonnewende – in 2012, als een wedergeboorte. De Zon maakt die dag bij opkomst een kosmisch kruis dat de levensboom belichaamt. Dat opent volgens het Midden-Amerikaanse volk, een kanaal met kosmische energie. Energie die de Aarde zal doordrenken, haar zal reinigen met alles en iedereen daarop, en voor een hoger niveau van vibratie zal zorgen.

Overigens houdt de Maya kalender daarna op. Men had men in de oudheid geen zicht op gebeurtenissen na 21 december 2012. Net zomin als bijvoorbeeld helderzienden of remote viewers voorbij die datum kunnen kijken.

Dominosteentje
‘Al eeuwen en eeuwen’, blikken Richard Allan en Iona Miller terug, ‘zorgt de Schumann resonantie (de trilling van een elektromagnetisch veld tussen het aardoppervlak en de onderkant van de ionosfeer) voor de georkestreerde polsslag van al het leven op onze planeet. Deze frequentie geeft het tempo aan voor gezondheid en welzijn. Extreme lage frequenties (ELF) van deze Schumann resonantie zijn nauw verbonden met onze hersengolven. Natuurlijke of kunstmatige veranderingen in de Schumann resonantie kunnen van invloed zijn op onze hersenactiviteiten. Vloeibare kristallen zoals DNA, hersenventrikels en celstructuren in ons lichaam werken mogelijk als een antenne om wereldwijde en lokale ELF-signalen te ontdekken en te decoderen.’

Er lijkt dus een harmonische relatie tussen de Aarde, onze geest en ons lichaam. Onze interne ritmes interacteren en zijn verweven met externe ritmes, die onze balans, REM-patronen en mentale focus beïnvloeden.

Of is het precies andersom? Beïnvloeden de mentale, emotionele en psychologische toestand van de mens de elektomagnetische veranderingen van de Aarde? Dat is inderdaad de mening van onder meer Wilhelm Reich. In tegenstelling tot de algemeen geldende wetenschappelijke materialistisch realistische kijk, die stelt dat het allemaal komt door de omgeving. Ons bewustzijn is daaraan ondergeschikt. Maar misschien heeft bewustzijn wel veel meer invloed op materie dan we ooit gedacht hebben. Misschien is bewustzijn wel het eerste dominosteentje.

Hartslag van de Aarde
De Maya’s, wiens kalender de enige kalender is die zich baseert op Galactische cycli, ontwikkelden hun kalender om het licht uit het Galactische centrum te volgen. En naar verluidt: hoe dat licht ons DNA beïnvloedt. We weten inmiddels door het werk van Fritz-Albert Popp dat DNA niet alleen licht opneemt, maar ook (biofotonen) uitzendt. DNA lijkt ook de brug te zijn tussen onze fysieke en etherische lichaam. Vooruitstrevende wetenschappers denken dat ons DNA ons bewustzijn direct spiegelt, zodat het mogelijk is op basis van wilskracht ons DNA te veranderen.

De hartslag ofwel basisfrequentie van de Aarde, eerder ook de Schumann resonantie genoemd, stijgt de laatste tijd sterk. En hoewel deze varieert van geografische regio tot regio, was de Schumann resonantie decennia 7,8 cycli per seconde. Ooit dacht men dat dit constant was. Recente rapportages spreken over meer dan 11 Hz, en verder stijgend. Wetenschappers weten niet waarom of hoe dat komt. Wilhelm Reich zou zeggen: Door de veranderingen in bewustzijn wordt dit veroorzaakt. En daarvan krijgt de Photon Belt weer de schuld.

Ons brein kent trillingen vergelijkbaar met de Schumann resonantie. Alfa golven in de hersenen liggen tussen 7 en 12 Hz, beta golven tussen 12 en 25 Hz en gamma golven variëren van 25 tot 60 Hz. Alfa golven vinden plaats als we dromen of mediteren. Beta golven horen bij onze wakkere toestand en gamma golven vinden plaats als ons brein inspannende taken verricht.

De stijging van de Schumann resonantie betekent dus dat we met z’n allen wakker worden, dat ons bewustzijn wordt verruimd zonder gebruik te (hoeven) maken van geestverruimende middelen. Wij mensen passen ons immers aan onze omgeving aan en dus ook aan deze frequenties. De Schumann resonantie, is de verwachting, zal nog verder stijgen waardoor we in de volgende fase van onze evolutionaire ontwikkeling komen.

Geef daarom de Photon Belt niet de schuld dat ze het licht laat schijnen op de duisternis. Wij kunnen gaan zien dat wij van hetzelfde laken en pak zijn.

Symptomen van Photon Belt-straling
De Photon Belt is een gordel van fotonenenergie die omstandigheden creëert waardoor je in het NU moet gaan leven. Een (niet -volledige) samenvatting van de symptomen:

1. Tijd wordt gecomprimeerd, wat leidt tot een gebrek aan tijd en het gevoel onvoldoende tijd te hebben om te doen wat je moet doen.

2. Opvattingen over lineaire tijd veranderen: mensen werken variabel en creëren hun eigen tijd.

3. De zoektocht naar spiritualiteit ondergaat een versnelling.

4. Emoties als negativiteit, hebzucht, boosheid, angst en twijfel komen meer en meer aan het licht.

5. Duizeligheid bij het opstaan ’s morgens, het bewegen van het hoofd, en bij het gaan liggen in bed. Dit wordt allemaal veroorzaakt door de druk van de Photon belt op pijnappelklier en de hypofyse.

6. Het gaat om spirituele energie die het spirituele lichaam beïnvloedt. Doktoren kunnen derhalve niets vinden in het fysieke lichaam, ondanks de reële klachten.

7. Gebrek aan energie waarbij een gevoel van vermoeidheid overdag soms resulteert in de behoefte een hazenslaapje te doen terwijl men nooit eerder gedaan heeft.

8. Ook zijn er mensen die problemen hebben die lijken op extreme uitputting, bijna alsof zij chronische moeheidssymptomen hebben.

9. Vergeetachtigheid.

10. Slaap problemen waarbij mensen elke nacht wakker worden, meestal rond 03.00 uur. Vervolgens hebben ze problemen om opnieuw in slaap te vallen.

11. Veel mensen hebben problemen met hun ogen die veranderen. Mensen die bijvoorbeeld een bril nodig hadden, hebben deze niet langer nodig. Maar soms wordt het zicht ook slechter.

12. Misselijkheid is een probleem voor heel veel mensen. Het is mogelijk door de druk van de Photon Belt op het chakrasysteem, met name de zonnevlecht. Sommigen ervaren ’s morgens een misselijkheid die te vergelijken is met de misselijkheid van zwangere vrouwen.

13. Velen ervaren ook onverklaarbare woedeuitbarstingen. Dit komt doordat de Photon Belt-energie oude woede-energie van chakrasystemen naar buiten brengt, die in eerdere levens niet is verwijderd. Velen worden daar door overvallen.

Bronnen
– You Are Becoming a Galactic Human, Virginia Essene and Sheldon Nidle.
– The Pleiadian Agenda, Barbara Hand Clow.
– Beyond the Big Bang en Earth Under Fire: Humanity’s Survival of the Ice Age, Paul A. LaViolette.
– Der jüngste Tag, Paul Otto Hesse.
– The Photon Belt Encounter , Noel Huntley.
– I Am Me I Am Free en And the Truth Shall Set You Free, David Icke.
– The Mayan Prophecies, Adrian G. Gilbert and Maurice M. Cotterell.
– The Photon Belt Encounter, Noel Huntley.
– Nulpunt revolutie – Hoe tachyon-energie en verticaal bewustzijn de 2012-droom kunnen waarmaken, Benjamin Adamah.
http://www.maitreya-edu.net.

Dit artikel verscheen eerder in Spiegelbeeld juni, 2008.

Advertenties

Over Frans

Frans Vermeulen took his first spiritual footsteps in Australia at the Australian Institute of Metaphysics. Thereafter he focused as a writer on spiritual topics. Frans has interviewed some of today’s leading spiritual teachers, including Rananda, John de Ruiter, Drunvalo Melchizedek, Robbert van den Broeke, Caroline Myss, Ton van der Kroon, William Whitecloud, dr. Sha, Robbert Moss, Olof Smit, Patricia Cori, Robert Tenzin Thurman, Eric Pearl and Gary Renard. His greatest love is what he regards as “the pure non-duality of A Course in Miracles.”
Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Bewustzijn, Spiegelbeeld, Spiritueel en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

30 reacties op Wij, de Aarde en 2012

 1. Beste Frans,
  Over “Wij, de Aarde en 2012” waar u hier dit interessante artikel over schrijft, zijn recent twee video’s opgenomen van ex-kanker en ziekeresearcher over zijn levenswerk welke te zien zijn op http://2012.jazeg.nl
  Hierover wordt eind augustus in Utrecht een meeting georganiseerd.
  Misschien dat het een en ander hierin uw belangstelling heeft?

  Maria

 2. Daniel zegt:

  http://www.beyonddimensions.nu/cgi-bin/contentforyou.pl?get=101

  Nog een interessante film over 2012.

  Sterkte met je website, ziet er goed uit.

 3. Goed stuk! Eindelijk een stuk dat positieve kanten belicht en niet alleen doemt op massavernietiging van 99% van de mensheid!

 4. Herkenbaar en goed stuk. De stijging van de Schumann resonantie merk ik voornamelijk aan het grote aantal mensen, van opvallend zeer verschillend pluimage, dat zich momenteel intereseert in (spirituele) ontwikkeling en zich bewust wordt. Dat begint bij het erkennen dat we zoveel meer zijn dan een lichaam. Het New Age/zweverige imago gaat eraf, en dat is alleen maar goed denk ik. Het fenomeen Photon Belt kende ik nog niet, maar de laatste tijd voelde ik wel sterk dat er ‘iets’ bijzonders met de tijd aan de hand is; fijn dat ik dat door dit artikel nu in een juist kader kan plaatsen.

 5. Arjan Bos zegt:

  “Wie ben jij in deze wereld?” is een boek dat een totaaloverzicht geeft van wat de wetenschap nu eigenlijk weet over ons bewustzijn.
  Het is een lastig en veelomvattend onderwerp, maar in begrijpelijke taal geschreven. Net zoalsChantal aangeeft op 1 september, is het zaak om zo’n lastig onderwerp als ook de photon belt is, in niet-zweverige taal te benaderen.
  Kijk maar eens op http://www.mysticsphere.com

 6. Kompliment voor de degelijke research en de Klare verwoording.

 7. wil van gompel zegt:

  Beste heer Vermeulen,

  Wij houden ons als werkgroep bezig met de website http://www.wijwordenwakker.org

  In 2009 willen we ook aandacht besteden aan het Universum en wat daarmee samenhangt.
  Daarom zouden wij het zeer op prijs stellen om het artikel van uw site:
  ‘Wij, de aarde en 2012’ graag met de afbeeldingen, te mogen plaatsen op bovengenoemde site. Onze redactie vond het een zeer goed artikel.

  Als u daarvoor toestemming geeft zullen we bij de aftiteling natuurlijk vermelden:

  Auteur: © F. Vermeulen
  Zie ook zijn website: https://renvogel.wordpress.com/
  (en eventueel) Met dank aan: Spiegelbeeld waarin dit artikel eerder stond
  Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

  Hartelijke groet,

  Wil van Gompel

 8. b-ART zegt:

  In spiritueel opzicht heeft de mens maar 1 doel nl. het hervinden van de Goddelijke vonk in zichtzelf om met dit Vuur opnieuw die God te worden van weleer.
  Dit staat verder los van de menselijke ambitie of de individueel maatschappelijke mens die alleen maar in een eigen kringetje rond blijft denken. Gelukkig reageren idd steeds meer mensen op de energetische veranderingen dat hun lichtlichaam (Mer-Ka-Ba) hen ingeeft om zich voor te bereiden. Bij 13Hz ligt de drempel naar een nieuw trillingsgetal (wat nu van 8Hz komt, zie de Fibonacci-reeks). Je eigen trilling aanpassen door het zoeken naar verlichting is essentieel om over deze drempel heen te kunnen stappen. De Sri Yantra mandala die hierbij hoort is een combinatie van de 8-voudige natuur met in het midden de 6-voudige ster die samen de poort vormt naar dit nieuwe bewustzijn.

  Mattheüs 13:43
  Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore.

 9. alfred noorlander zegt:

  Beste Frans,

  Een heel goed doorwrocht artikel over 2012. De verschijnselen die je noemt als vermoeidheid etc hebben allen te maken met de ontwikkeling van onze DNA en de daarmee gepaard gaande spirituele ontwikkeling.
  Het is bovendien zo dat Pluto de grote onthuller van allerlei duistere geheimen momenteel veel onthult m.b.t. tot de manipulaties van allerelei machtcentra. Denk aan de financiële crisis en het insorten van de financiële markt.
  Ik las in het boek Jin Shin Yutsu een aardige omschrijving van het woord FEAR Fals Evidence Appearing Real. Lang genoeg hebben wij ons hierdoor laten leiden . het wordt tijd dat wij ons bewust gaan worden wie werkelijk zijn. Nammelijk zoals Kloos het al beschreef Wij zijn goden in het diepst van gedachten. Laten nu bewust dit goddelijk principe naar buiten brengen.
  Ga zo door en onthul zoveel mogelijk de ondergeschoffelde waarheid.

  Alfred

 10. piet graniet zegt:

  hoi frans, mooi artikel, goede site.

  misschien vind je het interessant om eens te kijken naar de ideeën van Terence McKenna over dit onderwerp, in zijn novelty theory. Ook zijn berekeningen aangaande de ‘verdichting van de tijd’ komen uit op 21 december 2012.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Novelty_theory

  groet piet

 11. vandaag zegt:

  Het zal wel een hoop feest worden zo tegen kerstdagen aan. De kerncentrales draaien dan overuren en alles draait in de soep de oersoep. De computers zal ook niet veel van overblijven. Toch prachtig dat we nu allemaal op de hoogte worden gebracht. Zo net wanneer alles een beetje maatschappij is en er weinig oorlogen meer zijn.

 12. NOLENS ALAIN zegt:

  PRACHTIG EN GEFUNDEERD ARTIKEL.
  VANUIT MIJN KENNIS , MIJN TOEPASSING ERVAN, EN MIJN ERVARINGEN OP SPIRITUEEL EN MATERIEEL VLAK, EN DAT SINDS SINDS 1971 DURF IK GETUIGEN DAT ONZE BESTE TIJD VOOR DE DEUR STAAT. OF BETER GEZEGD: “DE HEMEL DIE ZACHTJES ,OP KOUSEVOETEN, OP AARDE BEGINT TE GLOREN!” DE VERHOGING VAN VIBRATIE VALT NATUURLIJK GOED MEE VOOR ZIJ DIE ZICH HIEROP SINDS JAREN HEBBEN VOORBEREID. SPIJTIG, MAAR TIJDELIJK, VOOR DE ANDEREN KRIJGEN HET HARD TE VERDUREN DOOR HET FEIT DAT HUN VIBRATIE NOG ZO LAAG IS, ZODAT ER IN HUN WEZEN ALS HET WAREN STORMEN LOSBREKEN DOOR HET CONTACT MET DE HOGE VIBRATIE ENERGIE. DE WEESROMSTANDIGHEDEN KUNNEN HIERBIJ ALS EEN GOED VOORBEELD DIENEN ALS WE KIJKEN NAAR HET ONDERLINGE SPEL VAN KOUDE EN WARME LUCHTSTROMEN. OOK DAT KAN SPANNEND WORDEN. ALLEN WENS IK JULIE, DIE MET DIT ARTIKEL VERBONDEN BENT, EEN ONVOORWAARDELIJK VERTROUWEN IN HET TRANSFORMATIEPROCES DAT ZICH VOOR IEDER VAN ONS VROEG, OF WAT LATER, ZAL VOLTREKKEN. ALLE IN ONE, FOR EVER AND EVER,
  ALAIN.

 13. nolens alain zegt:

  AAN B.ART.// Als je eenmaal opnieuw de kennis hebt dat de mens als een sacrale tempel is opgebouwd rond de Godsvonk , die de bron is van het leven in de mens. Dan betekent dat die Godsvonk voor iedere individuele mens werkt als een verlosser of bevrijder. Daarom juist kunnen wij die vonk als de “CHRISTUS” in onszelf benoemen, of beter nog : de Almachtige, Universele en Volmaakte “IK BEN TEGENWOORDIGHEID”.
  Eenmaal als je dat in hart en nieren beseft, dan kun je niet anders als uw Christus beginnen lief te hebben met heel uw wezen, met heel uw zijn. De Heer Jezus heeft dit alles volmaakt voorgedaan, maar zijn leer werd verkracht door zij die hoereerden met de wereldlijke macht.
  Die liefde, die je dan bewijst door uw daden van eerlijke dienstbaarheid voor jezelf en voor al de anderen van goede wil (ook vijanden), die liefde wordt dan HET VUUR dat het mechanisme ontsteekt waardoor de Christus zich steeds meer en meer aan jou gaat openbaren en rechtstreeks begeleiden. Dat is het begin van het grote feest ! De Christus laat zich gaarne beproeven ! Een leerling die dit ernstig neemt, en een aanvang neemt met dit gedreven engagement van EMOTIONELE VERBONDENHEID IN LIEFDE zal God, als Vader, Moeder en Zoon, reeds na een drietal weken, zowel geestelijk als in materiele omstandigheden mogen ervaren.
  Hartengroet,
  alain.
  PS: GOD ZOEKEN IS OVERBODIG ALS JE WEET WAAR HIJ IS. GOD IS DE EEUWIGE WACHTER TOT WANNEER ZIJN KINDEREN HEM ZICH OPNIEUW HERINNEREN EN KNUFFELEN !!!

 14. Hallo Frans,

  Een mooi muziekstuk heb je hier weggezet. “Bij het horen van de waarheid weet gij dat het de waarheid is”, is jou kennelijk ook niet ontgaan. Zo’n verhaal dat je wegzet heeft dan ook de juiste kenmerken nodig. Wetenschap, geloofkennis, inspiratie. Grappig dat je dat liedje van Aquarius aanhaald. De mens weet vaak niet wat nu eigenlijk gezongen wordt, waar vele liederen geinspireerd zijn en vervuld met waarheden. Je bewustzijn moet maar zo hoog zijn om het werkelijk te horen. Ik kom net terug vanuit de bioscoop. Heb de film Knowing gezien met Nicolas Cage. Steeds meer films in deze tijd, waar duidelijk te zien is dat de wetenschap de bijbel ingehaald heeft. Tijd om dat hoofdstuk af te sluiten en een heel ander tijdperk onder ogen te komen. Zulke informatie moet je niet enkel zien als amusement, maar kunnen weerleggen als medium (films) zijnde met de dagelijkse wereld gebeurtenissen. Zet alles om in getallen en zie dat het inderdaad ergens naar toe gaat. Maar wat en waar naar toe is meestal de vraag gebleven. Zoveel dingen die uit kunnen komen, waar alles een aaneenschakeling is van oorzaak en gevolg, met als ‘driver’, energie. Niets dat los staat van het ander. Naar mate de tijd verstrijkt, wordt het duidelijker. Veel losse flodders zijn te vinden omtrent het jaar 2012 op het internet. Veel verschillende verhalen van mensen die ook iets weten. Ik geloof in het Zijn als een absolute. In een schilderij met vele kleurmozaïken weet enkel de maker hoe je het moet zien. Ieder heeft veelal zijn eigen verhaal waar anderen tevreden zijn in hun vrijheid van denken.. meningen. Maar draai het volume op en zie wat het werkelijk is, wat werkelijk duidelijk naar voren zal komen (uit dat schilderij als ook in het leven zelf). Het doet me goed dit verhaal van je lezen. Geen kul, geen domme mensen die er een opmerking bij hebben geschreven. Het was het mij waard daarom deze op je site achter te laten. Bedankt!

 15. leontiensmit zegt:

  Het hele stuk heb ik nog niet kunnen lezen, gezien ik op dit moment nog als student door het leven ga, maar mijn vraag heeft betrekking tot de photon belt.
  Het is in deze tijd niet ongewoon om te vragen naar de wetenschappelijke bewijzen van het een of ander. Nu kan ik weinig vinden over de photon belt dat niet op een “new age” achtige site staat.

  En hoe komt het dat niemand voorbij 2012 kan kijken? Ik zal zeker graag de referenties eens bekijken.

 16. Frans zegt:

  Beste Leontien,

  Ik begijp je eerste zin niet.
  Ten aanzien van de vraag naar bewijs: de reguliere wetenschap is huiverig ten aanzien van fenomenen die ze niet kan duiden vanuit het paradigma waarmee ze werkt. Haar beweging is er dan niet een van: we gaan nog harder zoeken, maar jammer genoeg van afwijzing. Je kan namelijk slecht iets meten met een instrument dat aangeeft wat je meet. Dus me een duimstok centimeters bijvoorbeeld. De photon belt staat energetisch voor een fenomeen dat buiten de kaders van de huidige wetenschap valt. Maar de afwezigheid van bewijs, bewijst niet dat iets afwezig is.
  21-12-2012 staat onder meer voor de Maya’s voor het einde der tijd, hetgeen betekent dat tijd zoals wij die kennen ophoudt te bestaan. Dit zou kunnen betekenen dat er sprake is van een totale shift in tijdsbeleving die niet is waar te nemen vanuit het oude paradigma van tijd. Zit je als ziener al in dit nieuwe paradigma, dan zou het geen enkel probleem moeten zijn.

 17. Tycho zegt:

  Bedankt Frans,

  Erg helder, erg los van de heersende waanzin. Dit wordt een veel verspreidde link.

  En dan nog wat; al noemen we het goddelijk of spiritueel, of een nieuwe tijd, of wat dan ook, Het is simpelweg een nieuwe realiteit. Nieuw omdat wij het in onze huidige hoedanigheid voor het eerst ervaren, maar toch niet helemaal omdat als je je er eenmaal aan hebt overgegeven het zo vertrouwd voelt dat je weet dat dit niks engs, niks fataals of niks nieuws is.

  Het werd ook wel tijd voor een iets bredere horizon voor het mensvolk. Dacht ik zo. Er tegen verzetten is van vroeger, van angst en dominantie. Het accepteren is van nu, van voelen en van liefde. klinkt toch ook veel beter?

 18. Leontien zegt:

  Ik heb nog een andere mooie link gevonden !

  van de “maya elders”

  http://www.shiftoftheages.com
  zie ook de filmpjes : wondering wolfs message

 19. Leontien zegt:

  @ frans,
  just for the record: terugkomend op je reactie op mijn vragen: met de eerste zin bedoelde ik: “ik heb nog geen tijd gehad om alles te lezen omdat ik als student nu eigenlijk moet studeren maar stiekem hier aan begonnen was met lezen en nu een vraag heb”
  zo was het bedoelt.

 20. Daantje zegt:

  Hoi hallo,

  Het is moeilijk een weg te vinden tussen alle aangeboden informatie op het internet.
  Daarom proficiat voor dit zeer verhelderende artikel.
  Het heeft een goede degelijke basis om vanuit verder te gaan.
  Maar ook sommige reacties met aanvullende linken zijn waardevol.

  Zelf denk ik dat ons eerst nog een hoop rottigheid te wachten staat en het van ieders persoonlijke ontwikkeling af hangt of het mooie hen ook ten deel gaat vallen.
  Ik wens in elk geval iedereen alle goeds.

 21. Pingback: 2010 in review « Frans Vermeulen, journalist

 22. Willy zegt:

  Ik heb hier nog een video-link gevonden over 2012:

 23. Marinza zegt:

  Ik zou graag contact willen opnemen met mensen die regelmatig dubbele nummers zien. Die nummers zijn: 11, 22, 33, 44 en 55, en daar combinaties van, zoals bijv. 2:33 of 3:11. De nummers hoeven zich niet noodzakelijk op een digitale klok te hebben gepresenteerd. Ik ben dit phenomeen aan het onderzoeken en zou derhalve graag de ervaringen van andere mensen willen ontvangen.

  Gelieve contact op te nemen met mij via email: marinza at aol.com

 24. Edwin zegt:

  Hoi Marinza.. ik heb ook een ‘tik’ met het getal 11. Ik ben bezig met een meditatie cd en gebruik daarbij de Schuman Resonantie. Doordat ik las over de wijziging van 7,83Hz naar ongeveer 13Hz vroeg ik me af of hier geen exact getal voor zou zijn. Daarnaast had ik al eens doorgekregen om te werken met een A=432Hz omdat dit een universele trilling zou zijn, in tegenstelling tot 440Hz. Ik kwam tot de volgende en toch wel zeer boeiende berekening.

  Wanneer je 432 deelt door 55 kom je uit op 7,85454545454545.. vrij close bij 7,83Hz. Nu naar die 13.. jawel.. deel 432 door 33 en je komt op 13,0909090909091 uit, ofwel 13,09Hz

  Het boeiende vooral is.. op delen door 77 na.. ontstaan elke keer sequencen van 9 achter de komma totdat ze op 0 uitkomen .. dit geldt ook voor het onderliggende verschil.. de sequence van delen door 11,22,33,44,55 is

  39,27272727272730000000
  19,63636363636360000000
  13,09090909090910000000
  9,81818181818182000000
  7,85454545454545000000

  Het verschil tussen de getallen is

  19,63636363636360000000
  6,54545454545454000000
  3,27272727272727000000
  1,96363636363636000000
  1,30909090909091000000

  Elke keer krijg je weer die 9 die je kunt maken van duo’s achter de komma. Wat het precies betekent weet ik ook niet.. maar het zijn wel leuke numerieke sommetjes!

 25. Marinza zegt:

  Edwin, dit is heel bizonder…en geen toeval duidelijk. Dit is heel interessante informatie die past in hetgeen ik vermoed. Er zijn constant storingen in de normale trillingen om ons heen dmv EMF via cell phone towers, en nog erger: HAARP. Zoek daar maar eens naar en zie wat ze doen met bijv.het weer, en ook met aardbevingen. Zelf zie ik voortdurend 11,22,33,44,55. Ik weet de betekenis van die nummers en heb ook gemerkt dat ze zich met grotere frequentie voordoen als de ionospheer met EMF gebombardeerd wordt. Soms denk ik wel eens dat het een manier van communiceren is van Moeder Aarde…waar kan ik je email sturen?

 26. Pingback: Zonnevlammen: de invloed ervan op de gezondheid « geloof, eindtijd en nieuws

 27. Nexus zegt:

  Als aanvulling op dit prachtige artikel zou ik graag deze link willen delen.
  http://www.bovendien.com/spiritueel/ascentie-verklaard

  Het artikel verhaalt over de invloed van licht op 1 van ons belangrijkste bouwstofje, koolstof 12, dat onder invloed van fotonenenergie langzaam maar zeker verandert in koolstof 7.
  Hat frappante in dit verhaal is dat koolstof 12 met 6 protonen, 6 neutronen en 6 electronen, 666, het nummer van het beest ( genetische ingreep ) terugverandert in 6 protonen, 6 neutronen en 1 electron, samen het getal 13, het getal van voltooing. Dit getal zien wij terug in de chakra’s, de methatron en in Da vinci’s werk het laatste avondmaal waar jesus geflankeerd wordt door 6 apostelen aan weerszijde.

  Het verhaal zegt verder dat de afbeeldingen waarop ‘heiligen’ schijnen te wijten is aan de uitstoot van de 5 overbodige electronen per atoom uit ons lichaam.

  Ik vind het een prachttheorie en verklaart veel vreemde zaken.
  Ik kan mij vergissen maar meen dit ook te bespeuren in mensen, dat ze aan het veranderen zijn, dat ze anders beginnen te denken en niet meer zomaar alles voor waar aannemen.

  @Frans, verder zou ik het fijn vinden als ik jouw artikel mag overnemen met vermelding, jij kunt dan bij interesse mijn stuk integraal overnemen.

 28. Sebastiaan zegt:

  Leuk hoor. Mooie theorie. Ik heb het gelezen. Het is natuurlijk alles behalve wetenschap! David Icke, de Maya,s allemaal niet echt wetenschappers bijvoorbeeld. Ook goed om te onthouden dacht ik.

 29. It’s awesome in favor of me to have a web page, which is valuable for my knowledge. thanks admin

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s