Regressie Biedt Helicopterview op Levensweg

Albert TobyInterview met reïncarnatietherapeut Albert Toby
 
Kredietcrisis, oliecrisis, voedselcrisis, klimaatcrisis, terrorisme. De wereld schreeuwt om verandering. Regressie- en reïncarnatietherapeut Albert Toby (49) weet als geen ander hoe krachtig zijn vak werkt ter ondersteuning van innerlijke transformatieprocessen. ‘We leven in een bizarre tijd waarin reflectie en bewustwording meer dan ooit noodzakelijk is. Wie zijn ogen daar voor sluit, gaat een extra moeilijke tijd tegemoet.’
 
De tikken die Toby de laatste tijd herhaaldelijk uitgedeeld kreeg liegen er niet om: een scheiding en indirecte (doods)bedreigingen naar aanleiding van onthullingen van misstanden. ‘De veranderingen raakten in een stroomversnelling toen ik in 2004 lezingen begon te geven over onderwerpen als subliminals, verborgen boodschappen in tv-programma’s, en 9/11. Daar heb ik veel tijd en energie ingestopt, terwijl het financieel nauwelijks iets opleverde. Maar ik voelde een innerlijke drang en noodzaak om m’n stem te laten horen. Daar heb ik gehoor aan gegeven.’
 
In de loop der jaren heeft Toby een schat aan kennis verzameld. Hij merkt dat daar in deze roerige tijden veel behoefte aan is, omdat mensen in meer of mindere mate het maatschappelijk spoor bijster raken. ‘Mensen zoeken in deze onzekere tijden houvast. Ik kan ze een draad aanreiken. Laten zien welke ontwikkelingen gaande zijn. Als je vervreemd raakt van jezelf, kunnen tegenslagen een vermomde zegen zijn. Door de juiste keuzes te maken, kun je weer synchroon gaan lopen met jezelf en je levenspad volgen.’
 
Is ons pad, inclusief voor en tegenspoed, dan van tevoren uitgestippeld?
‘Zolang jij je pad ziet als een ontwikkelingsweg, waarbij je aan jezelf blijft werken, kun je er de zingeving, schoonheid en perfectie van inzien. Maar zonder houvast, inzicht en vertrouwen, kun je meegezogen worden in het gootsteenputje. Veel mensen raken daarom in het huidige tijdsgewricht in een depressie verzeild. Daarom is het de kunst om veerkracht te ontwikkelen zonder voorbij te gaan aan emoties.’
 
Nieuwsgierigheid en angst voor saaiheid zijn twee aanjagers in het leven van Toby. Wat dat betreft was zijn kennismaking met reïncarnatietherapie in 1990 een eye-opener. Bij saaiheid heeft hij het idee dat hij van zijn pad afwijkt. ‘Soms moet je een ander pad nemen of een eigen pad banen.’
 
De vergelijking met een maatschappelijke jungle dringt zich op.
‘Vrijdenkers en pioniers volgen hun eigen, unieke pad. Om een metafoor te gebruiken: ze zijn net ijsbrekers. In hun kielzog kunnen anderen makkelijker hun weg vinden. Ik ben inmiddels gewend geraakt aan weerstand en scepsis uit mijn omgeving, maar het heeft me alleen maar sterker en bewuster gemaakt.’
 
Toch ontmoet Toby niet alleen maar weerstand. Net als hij zijn er mensen die, bijvoorbeeld door voorwerk via reïncarnatietherapie, inzicht hebben in hun geprogrammeerde bestaan en het spel dat in de huidige samenleving wordt gespeeld.
 
Kun je daar wat meer over vertellen?
‘Reïncarnatie, heb ik persoonlijk ervaren, is thuiskomen in jezelf. Terug naar je roots, samenvallen met wie je bent. “Wie ben ik, waar sta ik voor?” is daarin de centrale vraag. Speel je een rol – in werk, relaties enzovoort – of sta je voor wie je bent? Ik heb persoonlijk en ook in mijn werk ervaren hoeveel programmering van buitenaf daar op zit. Ik heb in de loop der jaren ervaren hoe die invloeden je afhouden van wie je werkelijk bent.’
 
Toby citeert vervolgens een van David Icke’s boekentitels: Infinite Love is the Only Truth, Everything Else is an Illusion. ‘Tijdens mijn opleiding tot therapeut heb ik moeten ont-leren, dus niet aan-leren maar af-leren. Back to basics zogezegd. Programmering houdt ons af van wie wij werkelijk zijn: grenzeloze liefde. De tegenpool van liefde is angst. Veel mensen zitten vol angsten, en juist die pool wordt in deze maatschappij voortdurend gevoed.’
 
Is deprogrammeren het sleutelwoord in je werk?
‘De thema’s die je komt uitzoeken in dit leven neem je voor een deel onafgewerkt mee uit vorige levens. Vergelijk het met computerspelletjes: door “extra levens” heb je meer kans om hogere niveaus (levels) te bereiken. Voor kinderen is dat gesneden koek. Daarnaast wordt iedereen geprogrammeerd in dit leven. Deels door opvoeding, religie en cultuur, maar vooral door een onafgebroken mediabombardement.  Denk aan de invloed van reclame, kranten, radio en met name televisie. Zo onontkoombaar als nu is het waarschijnlijk niet eerder geweest. Zolang ik me kan herinneren doe ik daar onderzoek naar. Na 9/11 en de zogenaamde “Oorlog tegen Terreur” is dit fenomeen in een stroomversnelling geraakt. Voor de kredietcrisis, het economische 9/11, geldt hetzelfde: het is allemaal van te voren gepland en dient een verborgen agenda. Centralisatie van macht, en de implementatie van een Big Brother controlemaatschappij waarin vrijheid en privacy systematisch wordt afgepakt. Door ons voortdurend in angst te houden, met de ene gecreëerde crisis na de andere, leveren we steeds meer vrijheid in, zonder verzet.’
 
Het groepje waarin Toby zich met 9/11 bezighield, was totaal niet verrast door de financiële crisis. ‘Wij zagen het al jaren aankomen. Door vrijwel onbeperkte kredietverstrekking werd men aangemoedigd  zich diep in de schulden te steken. Nu wordt de kraan dichtgedraaid en krijgen we de rekening gepresenteerd. Schuld en schaarste leidt tot meer afhankelijkheid en controle. Op een dieper niveau is het niet alleen maar slecht wat er nu gebeurd. Het brengt ons terug naar de essentie. Luchtballonnen worden doorgeprikt. Maar als je intern slecht bent voorbereid, en denkt dat we het ergste achter de rug hebben, dan krijg je het nog zwaar te verduren.’
 
Ontkennen heeft niet langer zin, is Toby van mening. Want hoewel ontkenning een menselijke reactie is – andersdenkenden krijgen al gauw het etiket complotdenker opgeplakt – des te langer duurt het voor mensen de werkelijkheid onder ogen zien, aldus de reïncarnatietherapeut.
  
Is reïncarnatietherapie daarom zo succesvol?
‘Via mijn werk heb ik me verbaasd hoe misstanden in gezinssituaties verborgen konden blijven voor de buitenwereld. Zo sloot vrijwel iedereen de ogen voor incest en huiselijk geweld. Het bestond gewoon niet, terwijl het op alarmerende schaal gebeurde. Die drama’s in kleine kring zijn een afspiegeling van de misstanden die in hogere kringen gecrëeerd worden. Ik ben me daardoor in machtstructuren gaan verdiepen. Als je die beerput opentrekt, ontdek je hoe geraffineerd mensen misleid worden.’
 
In elk geval wordt het herkennen van patronen makkelijker door het holografische model waarop de therapie gebaseerd is. Bij een hologram bevat elk onderdeel de informatie van het gehele plaatje. Net als bij een 3-D kaart, keert hetzelfde thema overal terug. Het zit als het ware in de blauwdruk. Kijkt iemand tijdens een sessie naar de kernthema’s van zijn probleem, dan vind je die thema’s niet alleen in hun hier-en-nu situatie, maar ook in hun verleden, inclusief geboorte, zwangerschap, conceptie en vorige levens. Als je daar op inzoomt wordt de blauwdruk helder. De informatie die je daar ophaalt geeft een nieuwe kijk op je problemen. Patroonherkenning leidt tot helend inzicht en daarmee tot verandering. Of je nu in vorige levens gelooft of niet.’ 
 
Een rode draad?
‘Ja. Zoek de rode draad. Daarmee leg je de puzzelstukjes zodat uiteindelijk alles op zijn plek valt. Overigens is het zien van het thema op zichzelf niet voldoende. Je moet ook verantwoordelijkheid nemen voor je eigen bestaan. Hoe meer je die verantwoordelijkheid durft te dragen, hoe meer je leven de richting krijgt die bij je past.’
 
Uitkijkend vanuit zijn woonkamer naar de molens van de Zaanse Schans trekt hij een vergelijking met een autorit. ‘Ooit reed ik met een auto van vliegveld Zanderij richting Paramaribo, over een weg vol met gaten. Langzaam zigzaggend probeerde ik ze te ontwijken. Met reïncarnatietherapie dicht je de gaten en kuilen – de trauma’s – in je eigen levensweg. Vervolgens kun je weer snelheid maken en van het uitzicht genieten die de levensrit biedt. Therapie biedt als het ware een helikopterblik op je eigen levensweg. Hoe meer je overziet, hoe aangenamer en vlotter de rit.’
 
Het innerlijke kompas, vertelt Toby, is een belangrijk richtsnoer. ‘Als je kompas niet geijkt is, dan verzand het leven in zijwegen, raakt de bestemming uit het oog. Maar hoe meer je kompas geijkt is op liefde en passie, hoe meer je bij compassie komt.’
 
Wegblijven van magneten dus?
‘Verleidingen kunnen je van je pad afbrengen. Maar als je merkt dat je afdwaalt, is het levenskunst om weer de juiste richting te hervinden. Ik sprak net over verantwoordelijkheid. Hoe minder je de schuld voor je omstandigheden buiten jezelf projecteert, hoe meer verantwoordelijkheid je durft te dragen voor je leven. Het klinkt als een paradox, maar hoe meer je naar binnen durft te kijken, hoe mooier je vooruitzichten worden. Als je daarentegen vast komt te zitten in emoties als woede of haat, beland je in een zwart gat. Dat vreet energie en lost niets op. Leer je lessen, “bedank” je boosdoeners, en vervolg je weg.’
 
Leren wij een les hier op Aarde?
‘Dat kan al gauw belerend klinken. Het is wel: al doende leer je en al lerend doe je. Een voorbeeld. Er zijn mensen die denken dat het in het leven om geld draait, dat geld het kompas is. Valt die zekerheid met de huidige crisis weg, dan raken zulke mensen hun doel kwijt. Zelf denk ik dat er belangrijkere doelen zijn dan geld. Als je illusies doorprikt blijven er minder luchtbellen over. Dat geeft lucht.’
 
In tijden van crisis verliezen mensen doorgaans het vermogen tot zingeving. Onderin de put dringt nog maar weinig licht door. ‘Op zo’n moment opnieuw zingeving vinden is de kunst. Dat kostte mij ook moeite na mijn scheiding. Maar zin geven aan verandering in tijden van crisis en chaos, opent je ogen voor nieuwe kansen. Zie je de kansen niet, dan ben je stuurloos.’
 
Soms gloort er dan onverwacht een sprankje hoop. Bij Toby was dat een spontane regressie tijdens een popconcert van Blackfield, een project van muzikaal duizendpoot Steven Wilson, voor wie hij grote bewondering heeft. ‘Twee uur lang zat ik midden in een vorig leven. En werd mij helder waarom ik in de situatie zat met mijn vrouw. Het was ook een troost. Ineens begreep ik de thema’s en was de puzzel compleet.’
 
Flow is het woord dat zich opdringt als je twee uur van de wereld bent.
‘Als je daarmee bedoelt: samenvallen met wie je bent, oké. Er was sprake van minimale weerstand van mijn “verstand”, een aerodynamische ervaring als het ware. Ik voelde geen enkele behoefte het proces te controleren, de antwoorden en inzichten kwamen als vanzelf. Het was iets anders dan de weg van de minste weerstand kiezen. Soms is het juist goed om tegen de stroom in te zwemmen, als een zalm. Daar word je krachtig van.’
 
De huidige tijd lijkt in een stroomversnelling belandt. Veranderingen volgen elkaar in hoop tempo op, ook op werk- en relatiegebied. Daarom is het volgens Toby ook zo belangrijk om creatief te leren omgaan met veranderingen. Veel mensen hebben instinctief weerstand tegen veranderingen en houden alles liever zoveel mogelijk  bij het oude en vertrouwde. Dat is vaak te herleiden naar doodsangst en een dominante linker hersenhelft.
 
Angst verlamt en slaat de actie dood. Jill Bolte Taylor, een Amerikaanse hersenwetenschapper, kreeg in 1996 een hersenbloeding. Ze ontdekte daardoor aan den lijve dat vastlopen in het leven zetelt in de linker hersenhelft. Dat is het deel van hokjes, regels, zwart en wit. De eenheidservaring die zij tijdens de beroerte had, koppelt zij aan de rechter hersenhelft waarin onder meer onze creativiteit zetelt.
 
Toby: ‘Er is samenwerking nodig tussen links en rechts. De linker hersenhelft, zeg maar de reguliere wetenschap, zegt bijvoorbeeld dat bijna-doodervaringen niet bestaan. Totdat cardioloog Pim van Lommel het tegendeel bewijst. Mensen zoals hij slaan een brug wat erg belangrijk is. Net zoals het corpus callosum voor een brug en samenwerking tussen de linker en rechter hersenhelft zorgt. Als het dagbewustzijn, links, gaat samenwerken met het kosmisch bewustzijn, rechts, zitten wij mensen in een groeiproces van hier tot Tokyo.’
 
De paradox schuilt hem in het feit dat hoe bewuster een mens wordt, hoe grenzelozer hij is. ‘Dan is een mens zich bewust van de dualiteit. Want kent hij beide polen, dan ontstaat de mogelijkheid deze te ontstijgen. Men zegt wel eens dat de Aarde vanwege de polariteit een zware plek is. Maar lukt het je deze dualiteit te ontstijgen, dan kom je terecht in het eenheidsbewustzijn, en ervaar je dat we verbonden zijn met alles en iedereen. Wat je een ander aandoet, doe je jezelf aan, en omgekeerd. En wat je geeft aan een ander, komt bij je terug. Dat geeft een frisse kijk op verantwoordelijkheid.’
 
Aan bruggenbouwers is behoefte, aldus Toby. Elke bouwer doet dat op zijn eigen manier. Of hij nu Van Lommel of Bolte Taylor heet. ‘Ik zoek daarin mijn eigen spoor. En steeds meer kom ik daarin zielenmaatjes tegen. Ik geef een voorbeeld. Na een lezing op een Frontier Symposium peilde ik de belangstelling over 9/11. Overweldigend. Maar omdat ik nog weinig ervaring had met het organiseren van presentaties zond ik de intentie uit: als het de bedoeling is dat ik hiermee doorga, stuur dan iemand op mijn pad. Twee dagen later zat ik om de tafel met de Amerikaanse miljonair/filantroop Jimmy Walter, de man die zich hard maakt voor het heropenen van het onderzoek naar 9/11.
Vanaf dat moment raakte het in een stroomversnelling.’
 
Waarmee Albert Toby maar wil zeggen: je kan het leven niet plannen. ‘Intenties uitzenden kan wel.’

Dit artikel verscheen eerder in Spiegelbeeld februari, 2009.

Advertenties

Over Frans

Frans Vermeulen took his first spiritual footsteps in Australia at the Australian Institute of Metaphysics. Thereafter he focused as a writer on spiritual topics. Frans has interviewed some of today’s leading spiritual teachers, including Rananda, John de Ruiter, Drunvalo Melchizedek, Robbert van den Broeke, Caroline Myss, Ton van der Kroon, William Whitecloud, dr. Sha, Robbert Moss, Olof Smit, Patricia Cori, Robert Tenzin Thurman, Eric Pearl and Gary Renard. His greatest love is what he regards as “the pure non-duality of A Course in Miracles.”
Dit bericht werd geplaatst in Bewustzijn, Bladen, Flow, Interviews, Spiegelbeeld, Spiritueel en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s