De Helende Handen van Eric Pearl

Eric PearlGenezende energie hergedefinieerd

Met Eric Pearl (1955) is een nieuwe generatie energetische helers opgestaan. Je hoeft hem niet te vertellen dat wat hij doet, reconnectieve genezing, ongelooflijk is. Maar hij is geen Messias noch antichrist, wel een gewone man waardoor deze nieuwe vorm van genezing tot deze wereld komt.

Eric Pearl is koud in Nederland als hij aanschuift voor het zoveelste interview. Toch is er niets van een jetlag te bespeuren als hij plaatsneemt achter zijn Dr. Pepper. In niets valt hij op, of het moet zijn dat hij uitzonderlijk gewoon is gebleven sinds hij tegen een zigeunerin aanliep op het strand van Los Angeles. Pearl neemt zijn gesprekspartner voor de zoveelste keer mee terug naar dat moment.

‘ Op het strand van Venice Beach ontmoette ik een Joodse zigeunerin op advies van mijn receptioniste. Niet dat ik stond te popelen om deze vrouw te ontmoeten, maar iets in mij zei toch te gaan. Nog minder zin had ik om haar 333 dollar te betalen voor het consult. Maar na veel wikken en wegen zei ik ja. Zij voerde een ritueel uit waarbij mijn lichaamsmeridianen opnieuw werden verbonden met de gridlijnen, het netwerk van de Aarde.’ Vanaf dat moment had Pearl genezende handen.

Dr. Eric Pearl, succesvol chiropractor tot op dat moment, zou nooit meer dezelfde zijn. Of zoals Lisa Suhay in The New York Times schreef: ‘Er zijn mensen met onbegrensde energie. En er is dr. Eric Pearl, een genezer en metafysicus, die dit concept een nieuwe definitie gaf.’

Wat is het (niet)?
Pearl noemde zijn talent om mensen met zijn handen te genezen reconnectieve genezing. Wat is dat en wat is het niet? Het is geen Healing Touch of reiki, geen johrei of jin shin, schrijft Pearl in zijn boek De Reconnectie. Heel anderen, heel jezelf. Het is geen qigong, mahjjong of Beijing, aldus de man waarvan niet kan worden gezegd dat hij geen humor heeft. ‘Het is niet te vergelijken met enige techniek die er totnutoe was. Het ís zelfs geen techniek, het gaat daaraan voorbij.’

Na een weekendje naar het strand hervatte Pearl op maandagochtend zijn werk in zijn eigen praktijk, maar het zou nooit meer zoals vroeger zijn.

Pearl: ‘Ik weet niet wat er aan zee is gebeurd. Wel weet ik dat niemand voor mij of na mij dezelfde reactie heeft gehad als ik op het werk van die vrouw. Het lijkt erop dat haar ritueel een sleutel was en ik het slot dat openging. Zij wist dat dit ooit zou gebeuren en dat ik daarmee de deur werd voor deze nieuwe vorm van energie.’

De zigeunerin keerde later nog een keer bij de Californiër terug om het geschenk van hem te ontvangen. Want ondanks dat zij het vermogen had om mensen te initiëren, stond zij nog steeds aan de andere kant van de deur, aldus Pearl. ‘Dus toen het geschenk doorkwam, was ook zij in staat het te ontvangen.’

Ik geloof dat reconnectieve genezing een bewustzijnssleutel is tot een multidimensionale evolutie

‘Maar je vroeg wat er met mij gebeurde en hoe het mij beïnvloedde? Oké, ik heb veranderingen ondergaan. Ik ben een ander mens dan ik eerder was, maar ik kan je niet exact vertellen hoe. Wat ik je wel kan vertellen is dat ik zeer gecentreerde plekken in mezelf heb gevonden. Op een verbazingwekkende manier heb ik sindsdien toegang gekregen tot antwoorden, waarheden en inzichten die ik hiervoor alleen op papier kon krijgen. Maar ook om erachter te komen dat in de boeken de antwoorden niet staan.’

Toneelspel
In het helende opzicht is er beslist een parallel tussen Nadia van Raam en Pearl. Van Raam kwam tijdens een symposium met Pearl’s reconnectieve genezing in aanraking en was direct verkocht. ‘Ik begeleidde de vrouw die bij hem op het podium stond voor een genezing. Zij kon haar hand en arm al zeven jaar niet bewegen, maar na drie minuten met Pearl ineens weer wel. Die vrouw moest huilen, huilen. Ik wist absoluut zeker dat het geen toneelspel was.’

Van Raam slikt op dat moment nog 28 tabletten medicijnen per dag als gevolg van verstrekkende medische ingrepen, en had vaak niet voldoende energie om een dag door te komen. Ze was direct verkocht. ‘Ik wist dat het geen doorgestoken kaart was en dacht: dit wil ik ook ervaren.’ Ze schreef zich in voor Pearl’s training tot practioner en de rest is geschiedenis. ‘Buiten het feit dat het nu fysiek enorm veel beter met mij is, ervaar ik in mijn leven sindsdien mooie dingen en synchroniciteit.’

Terug naar Pearl. ‘Lynne McTaggart, een goede vriendin van mij, noemt “het” zero point field en Ervin László Akashic field. Daarmee treedt reconnectieve genezing in contact. Nogmaals, ik weet niet hoe dat gaat, maar ik weet wel dát het gebeurt.’ Met de hoe-vraag zijn inmiddels meer en meer wetenschappers bezig; wetenschappers die geïnteresseerd zijn geraakt in het werk van Pearl. Later op de avond, tijdens een presentatie, laat hij nogmaals zien dat hij alle wetten omtrent energie met voeten treedt. De vrouw die hij met succes behandelt voelt meer energie uit zijn handen stromen naarmate hij verder van haar weg gaat staan. Op enig moment vraagt Pearl of zij iets merkt van de behandeling en zo ja wat. Ze antwoordt: ‘Het voelt als een koude wind van windkracht zeven.’

Na het weekendje aan het strand is Pearl’s leven nooit meer hetzelfde geworden. Sindsdien heeft hij 45.000 mensen in zestig landen opgeleid tot Reconnective Healing Practioner en het boek dat hij over zijn levensverhaal schreef is inmiddels in 34 talen uitgegeven. Dezer dagen schrijft hij op veler verzoek een nieuw boek.

Waar dit allemaal toe leidt, is volgens Pearl klip en klaar. ‘Tot de evolutie van de mensheid.’ Zichzelf realiserend dat dit hoogdravend kan klinken, vult hij aan: ‘Wij zitten als mensheid altijd in een evolutie. Ik geloof dat reconnectieve genezing een bewustzijnssleutel is tot een multidimensionale evolutie. Wij staan aan de rand van een afgrond. Onze volgende stap kan leiden tot de wording van een meer multidimensionaal wezen.’ Hij zegt ernstig: ‘Wij worden bekeken met welke wijsheid wij onze keuzen maken.’

Bomenknuffelaar
Hoeveel excuses wij ook kunnen bedenken om niet die stap te maken, welke rechtvaardigingen wij aanvoeren om bijvoorbeeld oorlog te voeren, ze zijn duidelijk allemaal verkeerd. ‘Feit is dat we andere opties hebben, en nu zelfs het concept van genezing. Global warming of andere rampen wordt niet tegengegaan door bomen te knuffelen. Veranderingen zoals vrede komen voort uit een hoger bewustzijn, het herstel van de band met ons hogere zelf.’

Veranderingen zoals vrede komen voort uit een hoger bewustzijn, het herstel van de band met ons hogere zelf

Reconnectieve genezing, stelt Pearl, daagt ons mensen uit te ontsluieren wie wij zijn en hoe wij ons tot elkaar verhouden. ‘Genezing op dit niveau betekent dat ik jou ontmoet, jou in de ogen kijk en met jou interacteer. Jij zult dat op jouw beurt weer met anderen doen enzovoort. Met deze energie, met dit licht en bewustzijn geloof ik dat wij ons DNA opnieuw structuur geven. Ons DNA werkt namelijk als software, onze hersenen als hardware. Net zoals wij een programma kunnen upgraden in een computer, zodat wij betere informatie van die pc krijgen, zo krijgen wij ook een betere toegang tot “het internet”‘, waarmee Pearl weer terug is bij “het veld” van McTaggart en Lásló.

Onze hersenen hebben niet alle informatie opgeslagen die er bestaat. Vandaar dat Pearl het belang onderstreept van het ontsluiten van die informatie uit “het veld”. Omdat wij multidimensionalere wezens worden, aldus Pearl, is het nodig dat wij een hogere constante staat van regeneratie bereiken. ‘Want met welk doel wij hier ook zijn, om de ervaringen te kunnen hebben, moet ons lichaam gelijke tred kunnen houden.’

Pearl trek de parallel met een huis waarin je ruikt dat er een maaltijd wordt gekookt. ‘Als je aanschuift staat er meer op tafel dan je geroken hebt. Wij worden naar binnen getrokken door de geur, de verlokking van fysieke genezing, terwijl het in werkelijkheid gaat om het herstructureren van ons DNA, het worden van multidimensionale wezens. Als dat gebeurt functioneren wij anders, denken wij anders, wat zich weerspiegelt in de wereld om ons heen.’

Om zijn betoog te onderstrepen stapt de Amerikaan nog een keer terug in de rol van bomenknuffelaar. ‘Als ik naar buiten loop om een boom te omhelzen, om haar te genezen, herken ik niet dat de boom een spiegelbeeld is van mijzelf. Het is alsof ik voor de spiegel sta en lippenstift op het spiegelbeeld smeer. Oké, alles is goed tot het moment dat ik beweeg of nies, want dan zie ik dat ik een illusie heb verfraaid. Wij moeten aan onszelf werken. Als wij dát doen dan is het helen van de aarde het bewijs dat het werkt.’

Het geschenk
Na een initiatie door een vrouw beschikt chiropractor Eric Pearl over genezende vermogens. Zijn patiënten voelden vanaf dat moment zijn – soms bebloede – handen zonder dat hij hen aanraakte. Er vinden de meest wonderbaarlijke genezingen plaats. Een stem geeft Pearl via meerdere patiënten in trance een en dezelfde boodschap: ‘Wij zijn hier om je te vertellen dat je moet doorgaan (…). Wat jij doet is licht en informatie naar deze planeet brengen. Wat jij doet is het verbinden van strengen, is snaren opnieuw met elkaar verbinden (…)’

‘Ik ben niet het geschenk’ zegt Pearl tegen wie het maar wil horen. ‘Ik ben de deuropening waardoor dit geschenk is gekomen. Anderen kunnen dit ook leren.’ Daarmee stapt Pearl voorbij aan het dogma dat iemand het geschenk moet verdienen. Maar waardigheid is niet in het geding. ‘Er is niets wat je kunt doen om aan waardigheid te winnen, wat je kunt doen om genezer te worden. Niet meer spiritueel worden, van geloof veranderen of op dieet gaan. Wij zijn vanaf onze geboorte voldoende waardig om reconnectieve genezing door te geven. Sterker nog: het is ons geboorterecht.’

De wetenschap
Reconnectieve genezing, benadrukt Eric Pearl, gaat voorbij alle genezingstechnieken die totnutoe bekend waren. ‘Het neemt je voorbij elke vorm van energetisch genezen. Een techniek, zoals een bepaalde handpositie of volgorde, brengt een opsplitsing van de totale energie tot stand, zoals een hoofdstuk een boek onderverdeeld.’ Reconnectieve genezing geeft ons derhalve toegang tot het geheel van energie dat vervolgens overgaat in licht en informatie. Pearl: ‘Zo wordt het ook uitgelegd in de kwantumfysica.’

Hoe meer mensen er bijeen zijn tijdens een seminar, hoe meer “het veld” opgeladen wordt. Dat is gemeten door wetenschappers als William Tiller (emeritus hoogleraar Materials Science and Engineering), Gary Schwarz (hoogleraar psychologie, geneeskunde, neurologie, psychiatrie en chirurgie), Linda Russek (assistent-hoogleraar geneeskunde) en dr. Konstantin Korotkov.

Pearl: ‘De transformatie die voor en tijdens het seminar in de zaal plaatsvindt, noemt Tiller “vrij toegankelijke thermodynamische energie”. Ik ben van mening dat het weefselverandering is. Maar enfin, de door hem gemeten energetische waarde in de ruimte staat gelijk aan een temperatuur van 300 graden Celsius. De temperatuur stijgt natuurlijk niet echt tot die hoogte, want dan zou iedereen gegrild worden. Maar er is geen enkele wetenschapper die dit fenomeen vooralsnog begrijpt.’

Een ervaring
Om reconnectieve genezing aan den lijve te ervaren, nodigde Reconnective Healing Practioner Nadia van Raam mij uit in haar praktijk een sessie te ondergaan. Van Raam: ‘Wij noemen het nooit een behandeling, want wij behandelen geen klachten. Het is de mens als eenheid, fysiek, maar ook mentaal, spiritueel en emotioneel.’

Tijdens de sessie is het uitzonderlijk stil in de kamer en daarbuiten. Van Raam zegt later dat ze haar hart hoorde kloppen, zó stil was het. Ikzelf ervoer naast die stilte ook spontaan twee regressies, één in Egypte en één van Star Wars-achtige allure.

Van Raam: ‘Heb je gevoeld dat je ogen bewogen? Dat zien wij heel veel, dat de ogen bewegen als tijdens de remslaap. Soms bewegen mensen hun ledematen zonder dat ze het merken. Het fijne is’, vertelt ze tot slot, ‘dat er bij reconnectieve genezing niets op mijn schouders ligt als practioner. Wat er gebeurt, gebeurt er. Ik hoef alleen maar aanwezig te zijn, te observeren.’ Of zoals Pearl het formuleert; ‘Jij en ik zijn géén genezers. We zijn slechts een onderdeel van het systeem. Dit systeem bestaat uit één deel patiënt, één deel ons en één deel God. Als de God in ons, de God in de patiënt ontmoet, gebeuren de meest verbazingwekkende dingen. (…) Word één met de persoon en genees dan jezelf.’

Bronnen
• De Reconnectie. Heel anderen, heel jezelf, Eric Pearl, uitgeverij Petiet, 2006, ISBN 9789075636611
• New York Times, 1 april 2001, Lisa Suhay, IN PERSON; Prophet or Profiteer, This Doctor’s In Now
http://www.dereconnectie.com

Dit artikel verscheen eerder in Frontier Magazine 15.2, 2009

Advertenties

Over Frans

Frans Vermeulen took his first spiritual footsteps in Australia at the Australian Institute of Metaphysics. Thereafter he focused as a writer on spiritual topics. Frans has interviewed some of today’s leading spiritual teachers, including Rananda, John de Ruiter, Drunvalo Melchizedek, Robbert van den Broeke, Caroline Myss, Ton van der Kroon, William Whitecloud, dr. Sha, Robbert Moss, Olof Smit, Patricia Cori, Robert Tenzin Thurman, Eric Pearl and Gary Renard. His greatest love is what he regards as “the pure non-duality of A Course in Miracles.”
Dit bericht werd geplaatst in Bewustzijn, Bladen, Boeken, Frontier Magazine, Inspiratie, Interviews, Spiritueel en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

19 reacties op De Helende Handen van Eric Pearl

 1. cats zegt:

  Ik zag de prijzen voor de behandelingen.
  Amai! Ik word er misselijk van.
  Leer het mij, en ik genees honderden mensen gratis.
  Als dat me lukt zal ik gelukkig zijn 😉

 2. Frans zegt:

  Beste Cats,

  Da’s absurd nietwaar, om geld tussen jezelf en datgene te plaatsen wat je zegt dat je wilt.

 3. Sietske zegt:

  Wat jammer he? Dat jullie het erg vinden als iemand geld verdient. Moet dat mens in een hut wonen en wachten wat hij krijgt van anderen? Wordt hij daardoor dan een betere persoon? Onze wereld draait om geld, met geld kun je goede dingen doen. Dat zal op een keer wel veranderen maar accepteer dat nou alsjeblieft!

 4. cats zegt:

  Het is niet dat EricP geen geld mag verdienen.
  En neen, hij moet niet in een hutje wonen,
  Zijn huis zal al wel groot genoegd zijn.
  Het gaat er hem om dat vele mensen, die de gevraagde sommen niet kunnen betalen.
  “Gepensioneren,werkloze, gehandicapten, kleine verdieners”
  Die moeten niet genezen worden? Healen is dus allen voor de middenstand, en hogere klasse. Of hebben jullie geen idee, hoeveel mensen in armoe en ziekte leven.
  Deze mensen zou ik willen helpen..
  Maar ook voor mij is de gevraagde prijs, voor de 3 levels veel geld.Als jullie de prijs een kleineheidje vinden, wil ik met plezier mijn bankrekeningnummer geven.

 5. netje zegt:

  Ik heb geleerd alleen mij Zelf te vertrouwen en heb zodoende na zeer zware lange jaren me Zelf genezen van onwaarheden. Loop nooit meer enige goeroes achterna want Liefde is On-voorwaardelijk ten aanzien van derden en kost NIETS!
  Heb met zulke mensen dan ook NIETS! Ook zij zijn net zoals wij op weg naar de ZUIVERE WEG en mogen helpen maar dat helpen hebben ze niet begrepen. Liefde is nogmaals vanuit het WARE HART onvoorwaardelijk en daar hangen geen € tekens aan!
  Door WAAR te ZIJN help je je medemens.
  Ik ervaar dat ik mag helpen door te ZIJN wie ik ben en dat veel mensen hier zeer positief op reageren tot genezen toe. Het is de Liefde die geneest die door ons stroomt en verder niets.
  Mensen laat je niets wijs maken.

 6. Iedereen kan zichzelf leren helen met behulp van Reiki. Tegenwoordig is het ook niet meer duur om een Reiki cursus te doen.

 7. Ward zegt:

  Tuurlijk mag er aan verdient worden, een mooiere manier van geld verdienen door mensen te helpen bestaat niet! Maar:

  Je kunt rijk worden,door het betaalbaar te houden bv 150euro, idereen die het echt wil kan dit bij elkaar sparen. De tweede mogelijkheid is ontzettend veel geld vragen, mensen daardoor uistluiten en zelf stinkend rijk worden…

 8. Pingback: 2010 in review « Frans Vermeulen, journalist

 9. Hans Poelmans zegt:

  Interessante site waarin helder wordt aangekaart wat de onzin van grootschalige oplichter Pearl zoal maskeert:

  http://www.sciencebasedmedicine.org/?p=6767

  Pearl is een fraudeur en leugenaar eerste klas die nergens ooit objectief aantoonbaar een medisch of energetisch verschil heeft kunnen maken. Als je spiritueel wil evolueren op je persoonlijke pad, en liever niet een hele hoop geld onnodig over de balk gooit, mijd je beter deze sektarische zakenman die talloze naïevelingen in existentiële nood al een rad voor de ogen heeft gedraaid.

  Als een verbinding van het lichaam met de ley-lijnen van de aarde en met het netwerk van energielijnen van het universum afhankelijk zou zijn van één persoon en zijn commerciële organisatie, zou dat in feite impliceren dat als die persoon of organisatie verdwijnt, dat niet meer mogelijk zou zijn. Zo werkt het universum echter niet. Toegang tot het universum is toegankelijk en democratisch en gratis.

 10. Frans zegt:

  Beste Hans,

  Twee vragen: Heb je aan den lijve ondervonden dat Pearl een fraudeur is? Nu schrijf je de mening van een site over die eropuit lijkt te zijn alles wat niet-‘wetenschappelijk’ is onderuit te schoffelen. En hun conclusie strookt niet met de ervaringen van duizenden mensen.
  Hoe kom je aan de kennis dat Pearl zegt dat hij het portaal is van deze kennis? En dat er buiten hem om niets mogelijk is?

 11. claudia zegt:

  Vraagje: 10 jaar geleden heeft een medium mij gezegd dat ik wit licht om mijn handen heb. Ik wist niet wat dat betekende en hij vertelde dat ik helende handen heb. Nog wist ik niet wat ik er mee moest doen, en hij vertelde dat ik met mijn rechterhand de pijn kon wegnemen en met mijn linkerhand energie kan geven….

  ik heb in de afgelopen tien jaar dit uitgeprobeerd op mijn eigen manier met familie en kennissen en zowaar kan ik pijn wegnemen! In dit stuk las ik net dat een vrouw een koude winde ervaarde en dat vind ik interessant want ik voel soms een hele koude wind waaien tussen mijn hand en de andere persoon die ik behandel . Net of de diepvries openstaat, terwijl de ander vaak dan juist warmte ervaart……….snap er helemaal niets van.
  Waar kan ik leren hoe ik precies kan behandelen of waar kan ik me beter ontwikkelen hierin?

 12. Eva zegt:

  Wat interessant toch dat jullie met zoveel stelligheid schrijven dat Pearl een oplichter is. Waar baseren jullie dat toch op? Zelf heb ik aan den lijve ondervonden dat het tegenovergestelde waar is. In ieder geval in mijn geval, en ik begrijp dat dat niet alleen voor mij geldt. Hebben jullie weleens om een salarisverhoging gevraagd? En hoe zou je hebben gereageerd als je baas dan zou zeggen dat die vraag niet in verhouding staat tot wat zwervers hebben en anderen zonder geld? Dat het dus niet eerlijk is?En als je naar een ziekenhuis gaat en gebruik maakt van je verzekering. Denk je dan ook, dat doe ik niet want zwervers hebben ook geen geld om een verzekering en ziekenhuisbehandeling te betalen? Waarom worden die er toch opeens bij gehaald als het om geld verdienen gaat? Wat zijn we dan toch opeens met z’n allen weldoenerig ingesteld…gewoon JEZELF zijn en daarmee mensen helpen. Bijzonder toch zo’n reactie.

 13. 4uwwWil zegt:

  Er zijn nu al 60.000 healers (level I en II = 667 euro) en een groot aantal is door gegaan voor level III waardoor ze ook de reconnection mogen doen. Hun totale investering is ruwweg (inclusief reizen en overnachtingen) 2000 euro. Dat is met 6 reconnections van 333 euro al weer terug verdient. Dat is dus een heel goede investering want geen enkele activiteit levert zo snel weer een winst op. Vandaar dat er zoveel prachtverhalen zijn over de reconnection van ….. therapateuten. Ben nog steeds aan het wachten op mensen die 333 euro betaald hebben (en geen relatie tot de therapeut hebben) en die echt na 6 maanden kunnen zeggen dat het hun leven drastisch heeft veranderd.
  Bovendien is het wel echt kassa voor Pearl: 60.000 x 1200 euro= 72 miljoen euro omzet. Daar kan de fysiotherapeut (die hij was) niet tegen op.

 14. gul zegt:

  Ik heb het zelf ondergaan, en het is niet te beschrijven. Ik ben er een week van slag geweest, de effecten duren nog steeds voort. Als ik verdrietig of gestres t ben gaat de energie door met zijn werken en lijkt het of er naaldjes in mijn gezicht trekken. ik kan dan veel rustiger ademhalen.Door deze ervaringen heb ik nu zelf ook de cursus 1/11 gedaan en het is ongelofelijk te zien dat je het echt zelf ook kan voelen en wat het effect is bij anderen. Ik ben nu bezig met familieleden. Het is geen wonder maar het heeft nu al effect….en ik begin net…….het is niet uit te leggen maar je moet het echt zelf ondergaan wil je het ook geloven. Ik geloofde het niet maar weet nu wat het allemaal heeft gedaan met me.Ik ben daadkrachtiger, rustiger, en weet beter wat ik wel en niet wil. Heb al veel dingen kunnen doen die ik eerst niet durfte te doen.

 15. francy saaltink zegt:

  ik wil het ook leren. francy

 16. francy saaltink zegt:

  het is geweldig.

 17. Martin v G zegt:

  Ik heb er niet voor geleerd, maar doe het gewoon. De mensen zijn zo blij erna. Dat geeft mij nog meer kracht! Ik vraag er niets voor. Maar dat komt ook dat nog niet veel mensen hier van weten. Denk het anders heel druk wordt. En dan moet je misschien wel….
  Martin

 18. inezll zegt:

  Jammer dat vaak de link gelegd wordt met GELD……
  Zelf ben ik blij ooit enkele seminars bijgewoond te hebben, t is zooo bijzonder te beleven wat rec, heailng je brengt……
  In mij praktijk is rec. healing zeker geen moneymaker, en als ik weet dat iemand weinig geld heeft, pas ik mij tarief aan….
  Kom daar maar eens om in t reguliere circuit, …….
  Inez
  .

 19. Elizabeth Karsdorp zegt:

  Een investering kost geld, als je mensen over de hele wereld wil verlichten zul je een netwerk op moeten bouwen dit kost geld. Investeer in jezelf en genees andere mensen , een nieuwe auto kost geld, maar die rijden we allemaal, het is maar net waar je geld aan uit wil geven, ik zeg Reconnection DOEN, iets wat je niet ziet, voelt, en ruikt bestaat voor een heleboel mensen niet, ik ben blij dat Eric Pearl op mijn pad is gekomen, ik genees dagelijks mensen, Eric Pearl is mijn ” master of the universe “.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s