‘Het Gaat Erom Zonder Angst Te Zijn’

Patricia Cori

Patricia Cori (1952) is één van de keynote speakers tijdens het Frontier Symposium op 7 november. Een goede aanleiding voor een interview en haar te laten vertellen over haar nieuwste boek Where Pharaohs Dwell, Atlantis, graancirkels, de Hoge Raad van Sirius, Nikola Tesla, piramides en nog veel meer.

Patricia, Amerikaanse van geboorte en momenteel woonachtig in Rome, was als kind al enorm psychic. “Ik was vijf toen ik in de tuin met kleine blauwe wezens van licht sprak. Pas veel later realiseerde ik mij dat zij zó met mij communiceerden dat ik het als kind begreep zonder angstig te zijn. Mijn moeder vertelde mij later dat ik een keer het huis kwam binnenlopen en zei: ‘Mam, weet je dat ik afkomstig ben uit een parallel universum?’ Voor díe tijd circuleerde zulk taalgebruik nog nergens.”

De echte doorbraak met deze lichtwezens uit de zesde dimensie kwam in 1996. Patricia: “Ik was in Engeland voor een training, helen met kleuren. Op een nacht droomde ik dat ik over Stonehenge vloog en een reusachtig spiraal zag. Een stem sprak tot mij: ‘Let op, dit is een verbindingspunt voor buitenaards contact’. Toen ik vervolgens ontwaakte ontvouwde zich een serie gebeurtenissen die mij naar een graancirkel leidde: de Stonehenge Julia Set (geregistreerd op 7 juli 1996, 274 bij 152 m en 151 cirkels).” Deze graancirkel was een revolutie. Velen noemen het een sprong in het bewustzijn dat de formaties vertegenwoordigen. Er kwamen niet voor niets Tibetaanse Lama’s op af, Japanse Shinto priesters enzovoort. Een aantal mensen hebben later tegen mij gezegd: ‘Je bent geroepen Patricia’.”

Op datzelfde moment slaat een monumentale staartklok in de salon waar het interview plaatsvindt. Patricia lacht en zegt spontaan: “Alles draait om timing, nietwaar? Maar er waren dus meer mensen geroepen om de openbaringen te zien van deze cirkel. Ik was een van velen. Toen ik de formatie instapte, leek het alsof iemand aan mijn blouse trok. Ik herinner me dat ik zei: ‘Rustig, ik kom’. En nauwelijks stond ik in de formatie of ik verloor mijn bewustzijn. Ik hoorde een soort sirene en vervolgens ervoer ik dat ik geluid wérd. Daarna was ik mij niet langer bewust van mezelf in een lichaam. Tweeënhalf uur later kwam ik terug bij bewustzijn.”

Zoals Patricia daar nu op terugkijkt, vond er in de graancirkel een afstemming plaats. Twee weken later begon ze, ondanks haar weerstand tegen gechanneld materiaal, berichten te horen. “De eerste keer dat dit gebeurde werd ik ’s nachts wakker gemaakt door een geluid. Ik werd in trance naar de pc gedirigeerd. Toen ik weer bij bewustzijn kwam, lag ik met mijn gezicht op het toetsenbord en had ik 170 pagina’s met jadslkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Gelukkig scrolde ik terug naar het begin en daar vond ik de eerste drie pagina’s van mijn eerste boek Kosmos van de ziel. De volgende nacht gebeurde weer om 04.05 uur precies hetzelfde, alleen was het nu een volledig bewuste ervaring.”

Hoge Raad van Sirius
In haar boeken, vertelt Patricia, is de energie van lichtwezens uit de zesde dimensie, die zich de Hoge Raad van Sirius noemen, bijna tastbaar. Hun boodschap luidt: ‘Wij hebben meegemaakt wat jullie nu op aarde meemaken. Maar het is mogelijk de verdichting van de derde dimensie achter jullie te laten. Wij zullen echter niet interveniëren. Wij zijn niet jullie redders, slechts jullie broeders en zusters’. Patricia: “Het is dus zo niet dat hun moederschepen even langszij komen, alle goede mensen evacueren, en dat de rest, de slechteriken het niet zullen overleven. Zulke aannames zijn een afspiegeling van ons polariteitsbewustzijn. De Hoge Raad van Sirius zegt: ‘Dit is jullie schepping en er is niets wat gerepareerd hoeft te worden. Wat er nu gebeurt is onderdeel van jullie proces. Jullie breken al het oude af teneinde iets nieuws te scheppen. Wij reiken slechts de hand om jullie dit te laten inzien; wij doen niets om dit te veranderen’.”

Dat wij als mensheid niet altijd iets opschieten met een helpende hand bewijst de komst van Nikola Tesla, schrijft Patricia in een van haar boeken.
“Hij kwam niet van Sirius”, zegt Patricia fel, “hij was afkomstig uit een donkerder omgeving. Tesla wordt verheerlijkt als lichtwerker, maar dat was hij niet. Als je kijkt naar zijn geschiedenis, dan zie je dat hij voor de overheid aan kernfusie werkte. En toen men hem zijn eigen laboratorium gaf, verwikkeld was in veel oorlogszaken voor de overheid. Als je naar zijn leven kijkt, dan was dat een puinhoop. Hij legde vrouwen met geweld zijn wil op en hij had allerlei fobieën. Kortom, een vreemde man en een egomaniak. De Hoge Raad van Sirius zegt over het ego: ‘Het sluit je af, altijd. Op die manier komt de lagere frequentie binnen, want een aanval op het egoniveau zorgt ervoor dat je trilling omlaag gaat.”

Patricia gelooft in de eeuwige ziel en dat wij reïncarneren vanuit het licht om wéér een andere les te leren. “Dat is de manier waarop wij de wenteltrap, het spiraal van het leven beklimmen. Ik denk dat velen van ons van de huidige aardse dichtheid houden en vooralsnog in de lagere frequenties willen blijven. Maar zelfs degenen onder ons met de grootste duisternis, en iedereen weet wie ik bedoel, zijn vonken van licht. Zij willen klaarblijkelijk nog even voortploeteren is dit grijze vlees, maar uiteindelijk zal iedereen het leren. Want dat is de aard van het licht.”

De stappen die de mensheid moet zetten in z’n ontwikkeling zijn bijna niet te begrijpen. Patricia haalt de de beroemde parabel aan van de platte worm in een tweedimensionale wereld. “Het is een worm die niet weet wat boven is. Hij beweegt alleen in een plat vlak. Op een dag valt er een druppel water op zijn hoofd. Die waterdruppel is synoniem voor het grote ontwaken van het bewustzijn. Wij zijn zoals die platte worm, maar nu in 3D. Wij ervaren tijd als verleden-heden-toekomst, en wij kunnen ons geen ander leven voorstellen. De waarheid is dat wij simultaan bestaan in elk deel van elke werkelijkheid. Ik denk zelf dat dit onze vorige levens zijn. Omdat ons denken sneller is dan de snelheid van het licht, kan ik bijvoorbeeld met jou praten en tegelijkertijd een flits hebben die zo snel is, dat ik mij er niet van bewust ben. Bijvoorbeeld over het oude Egypte. Misschien maak je het wel eens mee dat er om de een of andere reden iets opkomt in je hoofd, wat niets met het moment zelf te maken heeft. En dan zeggen mensen: waarom kwam dat in mijn hoofd op? Ik denk dat dit komt omdat je op dat moment daar bent geweest.”

Tombe van Osiris

De boeken van Patricia staan vol met zware kost: samenzweringen, ecologische crises enzovoort. Toch blijft ze positief, misschien omdat zij het is die de boodschap brengt en veel wonderlijke dingen heeft meegemaakt. Ze is nog maar net terug uit Egypte waar ze een bezoek bracht aan de Osiris schacht van Gizeh. “Het is natuurlijk verboden daarin af te dalen: 33 meter recht naar beneden vanuit het epicentrum tussen de tweede piramide en de Sfinx. Toch helpen allerlei mensen helpen mij daarbij. Zo kwam ik als een donderslag bij heldere hemel in contact met de hoofdopzichter. Hij vroeg mij: ‘Wat wil je zien?’ Zo kwam ik in de schacht terecht.”

De reden dat Patricia tot op de bodem wilde gaan, was de tombe van Osiris. In haar nieuwste boek Where Pharaohs Dwell, beschrijft ze een tombe van lood midden in het water met daaromheen vier pilaren. “Wat is dat nou precies? vroeg ik mezelf af. Ik kwam tot de conclusie dat het een soort accu moest zijn, verbonden met een netwerk van energieopslag. Er is eenzelfde constructie in de Osiris piramide. Voor mij klopt het helemaal, omdat Egypte het punt op aarde is waar alle galactische trilling binnenkomt. Daarom staan daar de piramides. Het uitgaande energiecentrum is Hawaii, wat de vulkanische activiteit aldaar verklaart.”

De afdaling van 33 m, was dat ook een initiatie, zodat je een hogere frequentie kunt vasthouden?
“Ja, ik denk het wel. De andere grote initiatie die ik onderging, was in de ondergrondse kamer van de piramide. In zo’n kamer herleef je eerdere levens, als je zo zo wilt noemen. Je kijkt je angst in de ogen.” En wéér slaat de klok. Patricia kijkt me veelbetekenend aan. “De energie in de ingewanden van de grote piramide is enorm krachtig, net zoals in de Koningskamer. Binnenin de Aarde liggen veel geheimen, niet alleen die van de Egyptische beschaving. Er is een hele wereld onder de grond, en een stad genaamd Agartha, die hoogstwaarschijnlijk verbonden is met Shamballah. Maar ik geloof werkelijk dat hoezeer archeologen ook zullen graven, zij deze wereld niet zullen vinden, tenzij ze welkom zijn. Bedenk ook dat er vele militaire ondergrondse bases zijn en dat er treinen met nucleaire bommen voortdurend in onze planeet rondrijden. Daarom hebben bewoners van de Holle Aarde een zeer intense energie gebruikt om de ingangen te verhullen en te beschermen. Zoekers zullen deze alleen vinden als zij daarvoor toestemming krijgen.”

Weet de gevestigde orde van deze beschavingen onder de grond?
“Ja. Maar de spirituele hiërarchie van onze planeet is in Agartha. En de Dalai Lama, daar ben ik zeker van, krijgt daar zijn instructies. Hij is veel in Agartha geweest. Ook andere spirituele meesters zijn daar fysiek geweest, en nóg meer mensen astraal. Ook ik heb die grote eer gehad. Tijdens deze astrale ervaring zag ik mezelf over de Himalaya vliegen. Het volgende moment zat ik in een Volkswagen, en reed ik door de Himalaya. Vervolgens zag ik de Dalai Lama langs de kant van de weg, liftend. Ik stopte de wagen en zei: ‘Heiligheid, mag ik u vergezellen?’ ‘Ja’, zei hij, ‘ik ga naar Agartha’.”

George W. Bush

Op onze Aarde zijn tal van heilige plaatsen, stelt Patricia, en zij raadt lichtwerkers aan deze zoveel mogelijk te bezoeken en niet te wachten. Patricia: “Je ziet dat overheden ons proberen buiten te sluiten. Een van de redenen hiervan is dat men ‘iets’ aan het doen is. Toen ik bijvoorbeeld in 2007 in Mexico was, had George Bush jr. zes maanden eerder een bezoek gebracht aan de piramide in Kulkulkan. De plaatselijke bevolking vertelde mij dat er in die periode overal NASA-vrachtwagens rondreden en dat Bush hand in hand met de Mexicaanse president de top van de piramide had beklommen en daarin voor enige tijd was verdwenen. De dag daarna werd de piramide voorgoed gesloten voor het publiek. Overal sluit men heilige plaatsen en piramides. Zelfs die van Ghiza probeert men nu te sluiten. Er staat al een gigantische muur omheen. Ik denk dat de tijd dringt en dat wij naar deze plekken moeten opzoeken om er onze liefde te brengen, de codes te ontsluieren en onszelf opnieuw te verbinden.”

Tibet is ook gesloten.
“Tibet is gesloten en haar energie is gebroken. Gelukkig is er ook nog veel open. Daarom organiseer ik Sacred Tours naar de heilige plekken en werk ik samen met sjamanen. Zij openen de poorten. Sommige van deze poorten zijn multidimensionaal waardoor mensen uit deze 3D-werkelijkheid kunnen stappen. Dat is een geweldige ervaring. De tempel van Abydos in Egypte is zo’n portaal. Toen ik daar was zag ik op een van de muren een afbeelding van farao Seti met de godin Maät in zijn hand. Deze godin hield een kleinere Maät in haar hand, die een kleinere Maät vasthield die een nóg kleinere vasthield. Erg vreemd. Seti die Maät offert aan de goden lijkt oké want hij had een hoge dunk van zichzelf. Maar vier maal is bizar. Eenmaal buiten kwam ik erachter dat drie anderen, onafhankelijk van mij, dezelfde afbeelding hadden gezien, maar telkens op een andere muur in een andere ruimte van het tempelcomplex. Toen ik later terugging, was de afbeelding nergens meer te vinden. En dit is maar een van de voorbeelden dat we momenteel door de dimensies gaan: Seti is de derde dimensie die Maät omhoog houdt, Maät die zichzelf hooghoudt is de vierde, nogmaals is de vijfde, en de laatste is de zesde dimensie. Het is een serieus teken, ook omdat deze tempel gericht is op de ster Sirius. Er is hier dus sprake van een simultane werkelijkheid, een simultaan bewustzijn. Velen zullen in de toekomst dit soort ervaringen hebben en begrijpen wat er in aantocht is.”

In een van je boeken schrijf je over het spectrum van licht dat wij met onze ogen zien, maar dat er veel méér is en dat wij dat niet kunnen zien. En dat daar ook leven is.
“We gaan daar misschien meer en meer van zien. Als ik in mijn workshops spreek over helderder worden, over onbevooroordeeld staan tegenover nieuwe mogelijkheden, dan gebruik ik een metafoor: dat je binnenkort een dinosaurus door je soep kunt zien lopen. Je zult je bij zo’n ervaring afvragen: word ik gek of is hier sprake van een dimensionale verschuiving? Ik geef je een voorbeeld. In Mexico zagen drie mensen op een verschillend moment in Yucatán een gouden spiralen trap in een tempelcomplex. Eén van die mensen is later niet meer teruggekeerd. Ik geloof dat hij uit onze derde dimensie is gelopen.”

Kun je bij wijze van spreken met een voet in de derde en de ander in vierde dimensie staan?
“Zeker. Een aantal jaren geleden deed ik een sjamanistische drumsessie en ik raakte ‘er’ niet in. Het lukte niet, ik zat vast. Ik deed mijn masker af, keek mijn Indiaanse leraar aan en zei: ‘Ik ga niet doen alsof’. Vervolgens keek ik uit het raam en in plaats van de Italiaanse winter zag ik een stomende tropische jungle. Mijn krachtdier, de zwarte panter, zag ik in een boom zitten. Ik keek weer terug naar mijn leraar, en met mijn ene oog zag ik haar normaal, maar met mijn andere oog was zij een Azteekse priesteres. Ik was tegelijkertijd in twee dimensies.”

Sterren Zaad
“Wij zijn hier op aarde, zo stelt de Hoge Raad van Sirius, om onze wijsheid te herinneren en ons DNA te reassembleren: van drie naar twaalf strengen. Zij zeggen dat die derde streng ons opnieuw in contact brengt met ons Sterren Zaad. We beginnen ons dan visueel te herinneren waar wij vandaan komen. Ieder van ons kan vervolgens zijn reis naar huis beginnen en terugkeren naar de planeet of het systeem waar jij of ik vandaan komen.”

Sterren Zaad?
“Dat is de uitdrukking dat wij mensen oorspronkelijk niet van deze planeet zijn. Wij zijn hier geplant. Wij zijn het project van veel lichtere dimensies die een superras wilden zaaien van lichtwezens op deze planeet, in deze Tuin van Eden. Dat is Sterren Zaad. Wij zijn het zaad van verschillende sterrenstelsels. Door interventie van meer ontwikkelde wezens en dimensies is het misgegaan. Daarom mag er niet opnieuw inmenging zijn, ook niet als dat betekent dat wij geholpen worden. Bij Star Trek vind je hetzelfde thema.”

In het boek Atlantis Rising, uit 2000, schreef je over HAARP, en dat het op tien procent van zijn vermogen draaide. Hoeveel is dat nu?
“Honderd procent. Maar schiet niet in de angst. Voor alles geldt: informeer je en vrees de ontwikkelingen niet. Weten betekent dat je wijze keuzen kunt maken, zoals het beschermen van je woning en apparaten die straling uitzenden het huis uitdoen. Ik heb zwarte toermalijn door mijn hele huis. Het is een kristal dat werkt als een spons en straling absorbeert. Ook heb ik geen draadloze computer, geen tv, en mijn mobieltje komt het huis niet in. Ik maak keuzen. Voor de rest gaat het erom zonder angst te zijn.”

Je schrijft ergens: Kunnen we de duistere kant vergeven? Vergeving is samen met liefde onze sleutel tot bevrijding.
“Het is makkelijk om de Annunaki en de Illuminatie te demoniseren. Ze zijn zeer zeker duister, maar de Hoge Raad van Sirius vertelt ons: ‘Alle eenheden van bewustzijn zijn vonken van licht. En vergeet niet dat ook jij tijdens je lange ontwikkelingsreis ooit van de donkere wijn gedronken hebt’. Wij moeten onszelf vergeven voor elke rol die wij hebben gespeeld, hoe duister die ook was. In de wetenschap dat elke eenheid van bewustzijn een vonk licht bezit, die uiteindelijk zal ontluiken in een heldere straal. In het geval van de Annunaki en de planeet Niburu heeft de Raad gezegd: ‘Vergeet niet, er zijn ook moeders en kinderen op deze planeet. Heb empathie voor hen, en voor allen, want ze proberen te overleven’. Opnieuw galmt de klok in de salon, nu voor de derde en laatste maal.

Boeken
• Geen geheimen en geen leugens meer. De beslissende fase in de evolutie van mens en kosmos (2005)
• Kosmos van de ziel. Een wake-up call aan de mensheid (2007)
• De terugkeer van Atlantis. De strijd van licht en duisternis (2008)
• The Starseed Dialogues: Soul Searching the Universe (niet vertaald)
• Where Pharaohs Dwell: One Mystic’s Journey Through the Gates of Immortality (niet vertaald)

Radio
Beyond the Matrix, een programma waarin Patricia Cori wetenschap en spiritualiteit met elkaar zwalustaart. Elke donderdag via het internet op BBS Radio.

www
Patricia Cori’s website: sirianrevelations.net

Dit artikel verscheen eerder in Frontier Magazine 15.5, 2009.

Advertenties

Over Frans

Frans Vermeulen took his first spiritual footsteps in Australia at the Australian Institute of Metaphysics. Thereafter he focused as a writer on spiritual topics. Frans has interviewed some of today’s leading spiritual teachers, including Rananda, John de Ruiter, Drunvalo Melchizedek, Robbert van den Broeke, Caroline Myss, Ton van der Kroon, William Whitecloud, dr. Sha, Robbert Moss, Olof Smit, Patricia Cori, Robert Tenzin Thurman, Eric Pearl and Gary Renard. His greatest love is what he regards as “the pure non-duality of A Course in Miracles.”
Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Bewustzijn, Frontier Magazine en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op ‘Het Gaat Erom Zonder Angst Te Zijn’

  1. anthony zegt:

    ik geloof niet in dezen bull shit.ik geloof wel dat er buitenaards leven is.wachten op de redding van de grijssen.want de echte boodschap is in roswell en zij ontkennen het verhaal over serius en spreken dat tegen.als de reptiellen ons bezettten komt er een buitenaardse oorlog want de grijssen gaan ons bevrijden van de bezeters van serius.leven in angst is slecht voor je ontwikkeling.dus ontrek je van serius en lijd je eigen leven.verzet je tegen onderdrukking en je heb de grijssen als verlosser van de aardse bezeting.boodschap van roswell de grijssen.ooit zal je wapens op moeten pakken.ooit zal je voor de grijssen mee vechten.want straks heb je geen keuzen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s