‘Het werkt, maar we weten nog niet helemaal hoe’

De Reconnectie onder de microscoop van de wetenschap

Doug De Vito, na Eric Pearl de tweede man achter reconnectieve heling, geeft met zijn marketing- en wetenschappelijke achtergrond een nieuwe impuls aan deze energetische methode van heling. Hij maakt zich de laatste jaren vooral sterk voor het opvoeren van wetenschappelijk bewijs.

I don’t know, yet

Van huis uit is Doug De Vito chemisch ingenieur en heeft hij een MBA in marketing. Maar na een serie topbanen bij multinationals als Procter & Gamble, AT&T, Deloitte en Walt Disney stond hij van de ene op andere dag op straat. Maar oh toeval, binnen 17 uur na zijn ontslag liep hij Eric Pearl tegen het lijf, de godfather van reconnectieve heling. Pearl overtuigde De Vito dat ook voor hem deze vorm van heling was weggelegd. “Dus ik hoef niet eerst jaren een Tibetaans klooster in?” Inderdaad, hij hoefde slechts het seminar te volgen om te ontdekken dat ook in hem een genezer schuil gaat.

Het boek Een Cursus in Wonderen, wat De Vito goed kent, omschrijft dit aspect als volgt: ‘Zoals scheppen je functie in de Hemel is, zo is genezen je functie op aarde. God deelt Zijn functie met jou in de Hemel, en de Heilige Geest deelt de Zijne met jou op aarde (T12.VII.4:4).’ Pearl gaf het boek dat hij over zijn ervaringen met reconnectieve heling schreef niet voor niets de subtitel mee: Heel anderen, heel jezelf. Zelf schreef De Vito inmiddels ook een boek over deze manier om de denkgeest – en daarmee het lichaam – te helen: The Upgrade. Fulfilling the Promise of Human Potential. (Vrij vertaald: De verrijking. De vervulling van de belofte van het menselijk potentieel).

Genezen is je functie op aarde

De Vito heeft als chemisch ingenieur een wetenschappelijke training achter de rug en zijn eerste ontmoeting met Pearl stemde hem op z’n zachtst gezegd sceptisch. Maar omdat hij voor even bereid was zijn ongeloof opzij te zetten, merkte hij dat ook hij in staat was deze methode te leren. Maar met De Vito’s wetenschappelijke achtergrond was Pearl’s adagium voor practioners, I don’t know, onvoldoende. Niet dat De Vito niet bereid was de rol van genezer te accepteren, maar als rasechte wetenschapper paste hij Pearls motto aan tot I don’t know, yet.

Maar eerst nog even een moment terug in de tijd. Reconnectieve heling werd in 1993 door dr. Pearl ontdekt toen hij in Melrose Place, Los Angeles, een florerende praktijk als chiropractor had. Sindsdien heeft hij en zijn team wereldwijd meer dan 60.000 mensen als practioner opgeleid en zwelt ook de belangstelling aan onder doktoren, wetenschappers, ziekenhuizen en universiteiten, zoals het Jackson Memorial Hospital, UCLA, Cedars-Sinai Medical Center, University of Minnesota, University of Miami Medial School en de University of Arizona (dr. Andrew Weil). En daarin is De Vito als wetenschapper een belangrijke link gaan vormen.

Hoe werkt het?

In 2004 werd een start gemaakt met een serie onderzoeksprogramma’s. De Vito: “Wij zochten contact met de Universiteit van Arizona, met emeritus hoogleraar William Tiller aan de Stanford Universiteit, met professor Konstantin Korotkov in Rusland. Met als focus de vragen: Hoe werkt reconnectieve heling? Wat zijn eigenlijk de mechanismen waardoor het zo’n krachtige manier van genezen is? En wat gebeurt er eigenlijk met de practioners? Deze vragen staan de laatste zes jaar in het brandpunt van onze onderzoeksbelangstelling. Dat roept natuurlijk een nieuwe vraag op. Wat hebben we gevonden?”

De Vito geeft ook zelf direct het antwoord: “Dat de zalen waar de seminars worden gehouden energetisch super geladen zijn. Letterlijk. Als je zo’n zaal tijdens een seminar binnenloopt dan is de energie zintuigelijk tastbaar. En diverse wetenschappers hebben dat inmiddels op verschillende manieren gemeten. Het Veld dat ontstaat, en zoals Tiller en Korotkov dat onder meer noemen, is een toename van elektromagnetische verbinding die de energie in de zaal versterkt. De mensen die in zo’n zaal zitten worden zodoende in twee dagen tijd een genezer. Dat fenomeen is inmiddels gedocumenteerd in wetenschappelijke artikelen in dito bladen.”

De elektrische lading in de seminarzalen maakt van mensen in twee dagen een genezer

Wat tot voor kort nog een wens leek, de kloof tussen spiritualiteit en wetenschap te dichten, is nu geconcretiseerd. De Vito: “Kijk, de mensen in de seminars wisten natuurlijk allang dat reconnectieve heling werkte, evenals hun klanten. Dat zijn de mensen die het werk aan den lijve ondervonden hebben. Ze hebben in de energie gezeten en deze keer op keer in de praktijk ervaren. Dat zijn ook niet de mensen die staan te springen om hard bewijs dat deze methode van heling werkt. Maar je kunt je voorstellen dat wij enorm blij zijn dat de wetenschap de huidige ontwikkelingen onderschrijven. En de main stream media heeft dit fenomeen inmiddels ook opgepakt.”

De Vito geeft aan dat de ontwikkelingen rondom reconnectieve heling niet op zichzelf staan. “Twintig jaar geleden ging niemand naar een chiropractor, nu heeft iedereen een chiropractor. Ik denk dat we op de volgende golf van gewaarzijn surfen en dat we die naar het grote publiek brengen. De studies, onderzoeksrapporten en presentaties laten zien dat we op de drempel staan van een heel nieuwe ontwikkeling.”

Maar wat is het doel van dat alles?

“Eric Pearl en ik zeggen hetzelfde: we willen dat iedereen op deze planeet profiteert van reconnectieve heling. Ik weet het, da’s geen kleine visie. We willen het naar ieder mens, elk dier en elke plant brengen, want iedereen en alles kan van dit werk profiteren. Sommige mensen geven de voorkeur aan het werken met dieren boven mensen. Speciaal voor die groep hebben we reconnectieve heling voor dieren gelanceerd. En we hebben ook een programma voor degenen die met kinderen willen werken. Want kinderen vanaf vier jaar kunnen het al leren. En weet je, een volwassene doet er een weekend over om het te leren. Kinderen pakken het in twee uur op!”

En wat doen die kinderen daarna?

“Ze gaan terug naar huis en werken met hun broers en zusters, vrienden en huisdieren. Ze praten erover tijdens de schoolpauzes en op speelplaatsen. Het is erg krachtig om te zien dat een kind van vijf ineens een genezer is geworden. Misschien hebben ze zelfs meer succes dan volwassenen omdat ze onbevangen in het proces staan. Ze hebben lol, genieten ervan en dát is de ruimte waarin je het best kunt verblijven. Dus los van enige gehechtheid van het resultaat van wat je doet. Je voelt, je observeert en je laat de hogere intelligente door je heen werken. Kinderen kunnen dat beter dan volwassenen. Ze worden minder gehinderd door een analytische opstelling.”

‘We staan op de drempel van een heel nieuwe ontwikkeling’

Op een cd naar aanleiding van een Mastery Conference in Santa Fe, New Mexico, in 2006 spreekt De Vito ook over yoga en meditatie in relatie tot reconnectieve heling. “Klopt. Dat is het resultaat van mijn eigen ervaringen. Op een dag lag ik op mijn yogamatje, ik was al practioner, toen de frequenties ineens uit zichzelf aan gingen. Het was op dat moment dat ik me realiseerde: wacht eens, ik kom veel makkelijker in een yogahouding. Ik was in staat dieper te gaan dan anders en ik ervoer een sterkere gevoel van eenheid en verbinding. Dat heeft uiteindelijk dit jaar geleid tot de introductie van reconnectieve yoga. In november brengen wij dit programma naar Nederland. Amsterdam krijgt de Europese primeur.”

Net als op yoga heeft reconnectieve heling ook een grote invloed op meditatie. “Met reconnectieve heling kost het je geen 35 jaar meer om een briljant mediteerder te worden. Ineens hebben mensen diepe ervaringen. De frequenties brengen je veel sneller op die plek van diepe vrede. Het vraagt niet meer om jaren van oefening, discipline, training en een leven als asceet. Met reconnectieve heling heeft iedereen ineens de beschikking over een breedband verbinding.”

66 procent van de mensen verandert significant door de reconnectie

Een van de uitspraken die De Vito in zijn nieuwe boek doet over reconnectieve heling is: ‘Jij wordt het, en omgekeerd.’ “Eén van de meest opwindende aspecten van het werk is dat iedereen, maar dan ook iedereen, een practioner kan worden. Ik ben er achter gekomen, ook door onderzoek, dat hoe meer je dit werk met anderen deelt, hoe meer jij jezelf helpt. Een dokter vertelde mij ooit: ‘Doug, je hebt een rug van een 80-jarige man. Ik moet je vertellen dat je ooit in een rolstoel terecht zult komen.’ Maar  enkele jaren nadat ik met reconnectieve heling kennis had gemaakt, en een sessie gaf aan iemand, knapte er iets in mijn ruggengraat. De volgende drie maanden groeide ik twee centimeter en mijn rug is helemaal als nieuw. Ik was zó blij en ik dacht: kan het zijn dat ik als practioner actief aan het proces van heling deelneem? Ik besloot de proef op de som te nemen en 600 ervaren practioners een vragenlijst toe te sturen. Het resultaat? Mijn ervaringen zijn niet uniek. Mensen ervaren fysieke en emotionele vooruitgang, hun levenspad wordt duidelijker en ze ondervinden versnellingen, synchroniciteit en een toegenomen gewaarzijn. Allemaal als gevolg van het werk dat ze met anderen doen!”

Brengt reconnectieve heling mensen ook in contact met hun hartewens?

“Absoluut. Dat was een van de vragen van het onderzoek. Drie maanden na het seminar zegt 66 procent van de mensen dat hun leven significant is verbeterd. In heel veel opzichten, van het vinden van een nieuwe baan tot gewichtsverlies, van minder ziek zijn tot het hebben van meer energie. Veel mensen bevestigen dat ze zich jonger voelen, sterker, gelukkiger en levenslustiger. Ik was stomverbaasd.”

Bonus

De Vito legt uit de de inkomende energie naar het DNA/RNA gaat en ons op die manier heelt. De vraag is natuurlijk of de wetenschap dat al kan meten c.q. bevestigen. “Daar zijn we mee begonnen. Sinds 2004-2005 is er onderzoek dat het effect op DNA aantoont. We hebben twee studies gedaan met de Universiteit van Arizona, en ook een studie met dokter Glen Rein, waarin we de invloed van de frequenties op het DNA meten. Eerst met het DNA van planten en daarna met dat van mensen. We vonden dat reconnectieve heling direct het vermogen van het DNA beïnvloedt om te herstellen. DNA bestaat een dubbel gedraaide winding, maar als je die beschadigd, bijvoorbeeld met elektriciteit, dan valt het uit elkaar. De wetenschappers hebben gekeken wat het helende vermogen van reconnectieve heling was nadat het DNA opzettelijk was beschadigd.

Reconnectieve heling corrigeert ook defecten aan de genen

Ze vergeleken deze resultaten met de effecten van Reiki, Qi Gong, Yohrei en Jin Shin op het herstel van het DNA. Opvallend genoeg herstelde de plant zich met de ‘oude’ methodes langzamer dan wanneer ze met rust werden gelaten. De wetenschappers dachten dat reconnectieve heling dezelfde resultaten zou laten zien, maar tot hun verbazing was dat niet het geval. Het herstel was sneller dan wanneer de planten met rust werden gelaten. Nog interessanter was dat tijdens het herstel ook enkele originele defecten van de genen gecorrigeerd werden. Een bonus.”

Steeds meer wetenschappers, doktoren en onderzoekers komen de laatste jaren met nieuwe methoden van heling, zoals reconnectieve heling, in aanraking. Men kan er niet meer omheen. Niet in de laatste plaats door een zwaargewicht als prof. dr. James Hurtak, auteur van The keys of Enoch. De Vito ontmoette Hurtak in 2002 en sindsdien sleept hij zijn boek overal mee naartoe.

Hurtak schetst in hoofdstuk 3-1-7 en 3-1-4 enkele theoretische mechanismen hoe de hogere dimensionele connecties die het systeem binnenkomen communiceren met de cellen, de moleculen en het DNA én deze veranderen. Tiller heeft het in een model over conventionele realiteit. Dat is de plaats waar we voornamelijk leven. Eén van de aspecten hiervan is de aanwezigheid van entropie in het leven. Als er sprake is van entropie, moet je veel energie en focus in het systeem stoppen, want anders valt het uit elkaar. Dan zijn de stappen: uit elkaar vallen, chaos en ziekte. Dat is een van de beperkingen van de traditionele werkelijkheid. Tiller toont aan dat er ook een andere werkelijkheid is, een complementair universum ofwel een hogere dimensionele staat waarvan de fysische wetten verschillen. In het complementaire universum geldt negatieve entropie waarin de natuurlijke staat van dingen zich beweegt naar orde, gemak en structuur. Tiller heeft de heraansluiting gemeten tussen deze twee universa en dat is volgens hem wat er gebeurt tijdens de seminars. De frequenties zijn als het ware een brug  tussen conventionele realiteit en de volgende staat van realiteit. Zowel Tiller als Hurtak praten dus over hogere dimensionele verbinding die binnen onze werkelijkheid wordt gebracht.”

De Vito vertelt over fysiologisch onderzoek dat gedaan is bij mensen met behulp van  EEG’s en ECG’s tijdens reconnectieve heling. Er blijkt sprake van een dramatische verandering in de hersenen. “Boom”, zegt De Vito terwijl hij met zijn vingers klikt. “Zodra de frequentie zijn interactie start, verandert ook de hartslag van de practioner, zijn bloeddruk verandert en meer soortgelijke fysieke reacties. Het lichaam reageert dus als het in contact komt met de frequentie van heling. En waarschijnlijk is dat wat de heling faciliteert. Tot zover gaat onze kennis momenteel. We weten nog niet waarom het lichaam dit herkent, alleen dát het wordt herkent. Er is nog steeds een kloof tussen: oké, er is een fysieke reactie, maar waarom creëert dat heling? Dat weten we nog niet”

De wetenschap kan dus nog niet alles verklaren. Kun je daar een voorbeeld van geven?

“Zeker. Vorig jaar was ik in Rusland bij Korotkov op bezoek en deden we onderzoek bij sporters. We werkten onder meer met een Olympische atleet. De man had juist zijn been gebroken voordat we met het onderzoek begonnen. Eric Pearl en ik leerden de doktoren, en ook deze atleet, hoe ze de frequenties konden gebruiken en wat voor effect dat heeft op sportprestaties. Dat was namelijk het doel van de studie: hoe beïnvloedt reconnectieve heling de sportprestatie. De tweede dag sprong de atleet van de massagebank en begon hij rond te lopen, zonder krukken. Röntgenfoto’s toonden later aan dat de ernstige breuk, die normaliter in twaalf weken zou zijn geheeld, in een week genezen was.

Het gebroken been van de Olympische atleet genas in een week

Professor Korotkov maakt wel een grapjes in de trant van: ‘Wij lopen twintig jaar op het westen voor. We passen reconnectieve heling namelijk al toe in de landbouw, in de politiek, in de geneeskunde enzovoort’.”

Zijn er ook mogelijkheden en wensen om met teams te werken?

“Dat doen we al. We werken al met professionele sportteams in Amerika en Australië en leren hen hoe ze gebruik kunnen maken van reconnectieve heling. We onderzoeken hoe ze de frequenties kunnen aanwenden om in de zogenoemde zone te geraken. Als ze daarin slagen dan zijn atleten op het moment dat ze de arena betreden al op hun piekniveau. Uiteraard leren we ook hun trainers en de medische staf om te werken met de frequenties, zodat blessurebehandelingen veel effectiever zijn.”

De Vito maakt duidelijk dat de introductie reconnectieve heling binnen de topsport en andere onderdelen van het maatschappelijke leven de volgende stap is. reconnectieve heling draait niet alleen om het helen van fysieke klachten. “Als dat gebeurt, is dat natuurlijk fantastisch, maar het gaat vooral om de verbeteringen die je ervaart in het dagelijkse leven, ook op mentaal en creatief vlak. En zijn heel veel mensen, die nadat ze in aanraking zijn gekomen met reconnectieve heling, hun schrijftalent ontdekken of bijvoorbeeld gaan schilderen. Ik hoor reacties als: ‘Ik ervaar ineens een bubbelende bron van creativiteit’. Dat is wat reconnectieve heling doet: het brengt je in een flow.”

Alsof er laden van een kast opengaan?

“Precies. Het maakt je bewust van talenten die je altijd al meedroeg, maar waarvan je niet wist dat je ze had. En dat is net zo belangrijk als mensen uit een rolstoel krijgen.”

Waar eindig dit allemaal?

“Ik heb geen idee. Wat ik wel weet is dat ik ooit aan dit avontuur als een scepticus ben begonnen. Ik was tenslotte wetenschapper en ze hebben me echt naar een seminar moeten slepen. Het enige wat ik kon denken was: dit is een complete tijdsverspilling. Inmiddels ben ik totaal omgezwaaid en bestudeer ik het werk op alle verschillende niveaus. Ik weet eerlijk niet waar het eindigt. Maar als je kijkt naar wat de Opgestegen Meesters zeggen, zoals Jezus: ‘Alles wat ik heb gedaan kun jij ook, en meer. Misschien, heel misschien, betreden we nu een veel breder en populair niveau. En dat blijkt dat je geen Jezus, Mohammed of Boeddha hoeft te zijn om daartoe toegang te hebben. Misschien is reconnectieve heling écht een nieuwe algemene stroming, een stepping stone.”

Wetenschap en spiritualiteit verbonden

Ergens tijdens het interview neemt De Vito het boek The keys of Enoch ter hand en bladert naar het hoofdstuk waarin gesproken wordt over reconnection en axiatonale lijnen, twee aspecten van Eric Pearl’s werk. Hij vertelt dat hij in het begin flink geworsteld heeft met het boek. “Het heeft me jaren gekost om het boek door te werken. Hurtak vermeldt niet voor niets in zijn proloog: ‘Het boek is op verschillende niveaus geschreven en het is niet bedoeld om van kaft tot kaft in één keer te lezen’. Maar dat is precies hoe ik het probeerde. Menig keer ben ik boven het boek in slaap gevallen. Het boek is daarentegen wel bedoeld om te lezen als je voortschrijdt in het verhogen van je gewaarzijn. Hoe dat gaat? Je zult dan zien dat je het boek ergens openslaat, en plotseling begrijp je wat er staat. En zo kan het zijn dat je weer een jaar later dezelfde passage nog een keer leest, en je nóg meer duidelijk wordt. Op die manier lees ik het nu.”

Een synthese tussen spiritualiteit en wetenschap

The Keys of Enoch behandelt 64 sleutels die evenveel verschillende gebieden van wetenschap beslaan. Deze sleutels hebben sinds 1973 hun weg gevonden naar wetenschappers over de hele wereld. Zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk brengen zij een synthese tot stand tussen wetenschap en spiritualiteit. De Vito is verguld dat The Keys of Enoch spreekt over reconnected (sleutel 3-1-4) in de zin zoals wetenschapper als Korotkov en Tiller nu (her)ontdekken. Ook komen de axiotonale lijnen te sprake (sleutel 3-1-7) waarmee Pearl al in 1993 kennismaakte. De reconnectie kan het best worden uitgelegd als een nieuw systeem van meridianen (axiotonale lijnen) dat verbonden wordt vanuit het universum met de meridianen van het lichaam, waarbij beide systemen worden geïntegreerd en daarna verbonden met de gridlijnen van de aarde. Het is dus het opnieuw verbinden van het mentale, emotionele, fysieke en spirituele lichaam naar een ander niveau. Wat hier gebeurt is ook bekend onder andere namen, zoals DNA-activatie, als het lichtlichaam, de Merkaba en de Jacobs ladder. En wat belangrijker is: het breng de mens naar zijn volgende evolutionaire niveau.”

De Vito leunt tevreden achterover. Maar dat hij op zijn lauweren gaat rusten is onwaarschijnlijk. “Met wetenschappelijke passie zal ik reconnectieve heling blijven toetsen. Want op dat snijvlak liggen wat mij betreft de antwoorden en oplossingen te wachten.”

Dit artikel verscheen eerder in Frontier Magazine 16.6, 2010.

Advertenties

Over Frans

Frans Vermeulen took his first spiritual footsteps in Australia at the Australian Institute of Metaphysics. Thereafter he focused as a writer on spiritual topics. Frans has interviewed some of today’s leading spiritual teachers, including Rananda, John de Ruiter, Drunvalo Melchizedek, Robbert van den Broeke, Caroline Myss, Ton van der Kroon, William Whitecloud, dr. Sha, Robbert Moss, Olof Smit, Patricia Cori, Robert Tenzin Thurman, Eric Pearl and Gary Renard. His greatest love is what he regards as “the pure non-duality of A Course in Miracles.”
Dit bericht werd geplaatst in Bewustwording, Bewustzijn, Bladen, Boeken, Frontier Magazine, Inspiratie, Interviews, spiritualiteit, Spiritueel, Wetenschap en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op ‘Het werkt, maar we weten nog niet helemaal hoe’

  1. Pingback: ‘Het werkt, maar we weten nog niet helemaal hoe’ | Lievergezond.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s