Weet je niet dat jij het leven bént?

De vraag die in dit artikel centraal staat is de volgende: geloof jij dat opstanding en hemelvaart voor jou mogelijk zijn? Spiegelbeeld in gesprek met Rananda, een ontwaakt leraar.

In onze wereld wordt tot op de dag van vandaag gedebatteerd of Jezus wel of niet de opstanding[1] en hemelvaart ervaren heeft. Laat staan individuen zoals Saint Germain en Sri Ramalinga Adigalar. Rananda[2]: “Je kunt erover praten als brugman of iemand dit wel of niet gedemonstreerd heeft; veel belangrijker is de vraag: ‘Is het mogelijk voor jou?’”

Rananda stelt dat de ideeën van opstanding en hemelvaart in feite de basis vormen van alle religies. “Gaat het idee van religie niet gepaard met een Schepper? Herken jij de gedachte dat jouw Schepper niet bij je is? En als je gelooft dat de schepper niet naast je zit, is er dan niet tegelijkertijd het idee beschikbaar dat hij er mogelijk wèl is?”

“Als je gelooft in dood, dan krijgt wedergeboorte de betekenis van het overwinnen van de dood. En als je gelooft in de aanwezigheid van een Schepper, dan heeft hemelvaart waarde voor jou. Als dit heel eenvoudig klinkt, dan komt dat omdat het heel eenvoudig ís. Maar het jezelf toestaan dat deze ervaringen gaan dagen in je bewustzijn, is een heel ander verhaal. Dat heeft alles te maken met hoe jij je zelf beschrijft. Ik verwijs naar het idee dat er niet iets is dat dood gaat en iets wat blijft leven. Daar heb ik het niet over. Ik spreek hier over het idee dat als er iets dood gaat, alles dood gaat. Maar als er één ding niet sterft, gaat niets dood.”

Het lijkt erop dat ik een keuze moet maken tussen leven en dood.

“Ja, want we hebben het hier over wetten. Het leven – realiteit – volgt wetten net zoals illusies. De vraag is alleen: ‘Welke wet volg jij?’ De wet van Leven staat geen dood toe en de wet van dood staat geen leven toe. Als je denkt dat er leven is én dood, dan ben je bereid in je denkgeest twee dingen te overwegen die elkaar uitsluiten. Voor mij is dat onzinnig. Het is voor mij niet logisch dat als er eeuwig leven is er tegelijkertijd zoiets is als dood. Welnu, als je deze twee ideeën neemt, en je koppelt ze aan perceptie dan heb je een conflict.”

Kunt u dat verder uitleggen?

“Perceptie ofwel zintuiglijke waarneming levert een tegenstelling op. Perceptie kan namelijk alleen maar de wet van dood in je gewaarzijn brengen. Je waarneming brengt je niet de wet van Leven en dat wat eeuwig is. Perceptie brengt je dat wat een begin en een eind heeft.”

Dus aan alles wat ik waarneem komt een einde?

“Klopt. Mag ik je iets vragen? Als dingen uiteenvallen, spreekt dat dan van liefde? Dingen die geboren worden, lijden en doodgaan. Dit is namelijk wat wij waarnemen in deze wereld. Maar zoals gezegd, zintuiglijke waarneming is niet in staat jou te beschrijven. Perceptie beschrijft een illusie. Een droom ja, die een begin en een eind heeft. Werkelijkheid is eeuwig.”

Dus in wezen spreekt u over de essentie van alle leringen?

“Ik spreekt over de essentie van elke leer[3] die waarde heeft en verbonden is met Waarheid. Wat mij interesseert is: wat hebben alle godsdiensten gemeen? Wat hebben mensen gemeen? Wat is de waarheid van liefde en licht? Wat is de essentie van onze Schepper? Wat is het dat wij écht zouden zijn als wij niet langer zouden proberen te bewijzen dat wij de liefde van anderen waard zijn? Hoe zou het zijn als jij alleen maar een relatie met je Schepper had en daarmee gelukkig zou zijn? Zouden dan de relaties met andere mensen niet automatisch gelukkig zijn?”

Op zoek naar een gemene deler!?

“Ja, zoals de gemeenschappelijke noemer van liefde de bron van liefde is, is vrede de bron om alle strijd te beëindigen. Jouw Schepper is een liefdevolle en vreedzame Schepper. Zou dat dan geen oplossing bieden voor ongeacht welke relatie en elk probleem in jouw wereld? Zelfs de conflicten die jullie oorlogen noemen! Er is namelijk een oplossing voor alles wat je waarneemt. Werkelijkheid is de oplossing voor een droom. Alle perceptie is een illusie. Dat is reeds in jullie wereld gedemonstreerd door degenen die jullie zijn voorgegaan.”

Alles wat je waarneemt gaat voorbij

Ik probeer te bevatten wat Rananda vertelt. Als wat hij zegt waar is, dan is dat op z’n zachtst gezegd behoorlijk spannend. Dan hoef ik dus niet (meer) te sterven omdat er geen dood is. En Rananda maakt het niet uit op welke manier ik hiernaar wil kijken. Of ik het nu via psychologie, filosofie, wetenschap, religie of een newagetheorie benader. “De oplossing die ik gevonden heb, hangt niet af van wat je in de illusie doet. Deze oplossing behandelt alle aspecten van een illusie precies hetzelfde. En zodra de meester van de droom opduikt, ontkent de oplossing hem alle realiteit.”

De meester van de illusie?

“Jij noemt hem het ego, het denkpatroon dat voortdurend in je denkgeest opduikt en je aanspoort te geloven dat je eigenwaarde in deze wereld te vinden is. Het ego vertelt je niet: ‘Jij bent de oplossing voor deze wereld.’ Stel je toch eens voor dat dat je werkelijke waarde is en je geen onderdeel bent van het probleem. Maar als je naar het ego luistert, ben je wel een deel van het probleem, omdat deze meester wil dat je dood gaat. Hij wil dat jij gelooft in pijn, lijden en dood.”

Dat klinkt als een apocalyps.

“Niet per se. Misschien mis jij slechts het soort geluk waarvan jij denkt dat je het verdient. Waar je dan naar op zoekt bent, is zingeving in je leven. Je vindt dat je genoeg pijn hebt geleden. Er moet een andere manier zijn. Dus of je nu een christen bent of een moslim, of je atheïst bent of dat wetenschap je religie is, het maakt niet uit. Laat ik de wetenschap als voorbeeld nemen. De wetenschap heeft middels de kwantumfysica[4] aangetoond dat er iets bestaat dat sneller is dan de snelheid van het licht en dat dit niet begrensd wordt door tijd. Want zoals je misschien wel weet: de snelheid van het licht is hoe je tijd meet. Dus, als iets sneller is dan het licht, kan het niet van tijd en ruimte zijn!”

Kunt u dat herhalen?

“Er is iets wat sneller is dan tijd en ruimte. Jullie wetenschappers hebben dat erkend, maar ze weten niet goed wat ze daarmee aanmoeten. Waarom? Omdat het de ontkenning is van de relativiteitstheorie van Einstein. Hij onderwees: ga je sneller dan het licht, dan ga je dood. Inmiddels weten jullie dat dit niet waar is. Ik vraag je: ‘Hoe overtuig je iets wat eeuwig is dat je kunt sterven?’ Dat is het dilemma waarin je opgesloten zit. Je hebt een bron die eeuwig is en toch geloof je dat jij dood kunt gaan. Dat is de reden dat jij een conflict ervaart waarvan je intens verlangt dat het opgelost wordt.”

Is dat ook niet de boodschap van De Sleutels van Enoch[5], Het Urantia boek[6] en Een Cursus in Wonderen[7]?

“Inderdaad, en je kunt ook de artikelen in de wetenschappelijke tijdschriften lezen. Jullie zitten in een informatietijdperk, maar de enige informatie die er is, is de informatie over de illusie. Ik wil de mogelijkheid van een Tijdperk van Ontwaken presenteren waarin je iedereen vertelt: ‘Ik eis te weten.’ Je stopt met jezelf te verstoppen en dood te gaan. Je neemt de controle en je stopt met het projecteren van een beeld van jezelf van iemand die niet in staat is te ervaren wat hij wil. Je weet wat je verdient als een wezen geschapen door God. Kun je het effect van die woorden in jezelf voelen?”

Ik zie duidelijk dat deze wereld dat niet ondersteunt.

“Ik zag dat gisteravond terug in de film Jeanne d’Arc. Voor mij lijkt haar verhaal sterk op dat van Jezus. Zij was namelijk bereid mensen te helpen en tegelijkertijd was er een poging haar te stoppen, wat leidde tot haar verbranding. De mensen die dat deden wisten beter, maar kozen tegen het pad van liefde. Welnu, wat is het verschil tussen jou en Jeanne d’Arc, of Jezus, of Boeddha?

Geen idee.

“Als er een verschil is dan is dát wat de illusie is. Het is namelijk een illusie van verschillen. En begrijp waarom deze woorden alleen nooit genoeg zullen zijn, want dan zou ik kunnen zeggen: ‘De enige werkelijkheid is eenheid’, en daarna zou je direct eenheid ervaren. Maar het is geen magie. Het is iets wat moet gebeuren in je denkgeest, waardoor dat idee waardevoller is dan je bereidheid om de illusie van dualiteit nog langer te ervaren. Als je inziet dat je tot nu toe vrijwillig de wetten van de illusie hebt gehoorzaamd, dan kun je er ook voor kiezen dat niet langer te doen.”

Totale anarchie?

“Nee, uiteindelijk moet je wel wetten gehoorzamen. God, jouw Schepper, jouw bron is niet wetteloos. Hij is wetmatig. Maar God is enkel Liefde en daarom is hij trouw aan de wet van Liefde. En dát vind jij lastig. Want als jouw bron alleen de wet van Liefde volgt, waarom overkomen jou dan al die liefdeloze gebeurtenissen? Films als die over Jeanne d’Arc geven daarvoor verklaringen zoals: het is de mens die dat doet, niet God. Maar dan vraag ik je: ‘Hoe kunnen mensen dat doen als God alleen liefdevol schept en jij zijn schepping bent?’ Dat is dan onmogelijk.”

Als er een God of een bron is die iets anders is dan alleen maar liefdevol, dan zijn er ook andere dingen mogelijk.

“Klopt. Op dat moment zou jouw bron dus ook zelf dood moeten kennen of ervaren. Wat is er dan met het idee van eeuwig gebeurd? Dan is er niet zoiets als eeuwig. Maar waarom heb je dan het idee van eeuwig als dat er niet is? Dus er moet wel zoiets als eeuwig zijn. Dat betekent dat er ergens een vergissing is begaan. En die vergissing heb jij in je denkgeest gemaakt in relatie tot wat werkelijk en wat illusie is.”

Rananda bedoelt dat dit alles te maken heeft met de keuze die ik in mijn denkgeest maak. Hij houdt zijn handen in de lucht alsof hij iets weegt. “Wat kies ik? Een miljoen euro of één euro? Dat is een denkbeeldige keuze, een idee. En zelfs aan dat idee geef jij verschillende waardes, maar misschien zijn de biljetten wel vervalst en de munt niet.”

Jouw goddelijke recht is om meester van de eeuwigheid te zijn

Rananda vraagt mij of ik mij ooit heb vergist bij een vroegere keuze. “Ja? Dan weet je hoe dat is. Wat nu als blijkt dat jij je vergist hebt in de keuze dat de illusie jouw werkelijkheid is? Dat lijkt een grotere strop dan het voorbeeld met de euro’s nietwaar? Het lijkt een groter verlies om toe te moeten geven dat jij je vergist hebt in jouw keuze wat werkelijkheid is. Dat jij je erin hebt vergist dat je de hemel hebt verlaten en nu in een illusie zit.

Hoe zou het zijn als het zo eenvoudig was. En ik ben hier om je te vertellen dat dat het geval is. Je hebt de vergissing begaan door te luisteren naar het denksysteem van de meester van de illusie. En door dat te doen ben je een meester van illusies geworden. Jouw goddelijke recht is om meester van de eeuwigheid te zijn. Waarom? Vanwege de essentie van jouw Schepper, Bron, God of willekeurig welke woorden je wilt gebruiken. Het maakt ook niet uit vanuit welk gezichtspunt je het bekijkt.”

Laten we de wetenschap nemen.

“Wetenschappers proberen atomen steeds verder te ontleden. Hun hele leven staat in het teken om iets te vinden wat nòg kleiner is. Ik bedoel, je kunt niet vinden wat niet bestaat, dus je moet iets kleins vinden.”

Dat klinkt absurd.

“Iedereen die ook maar enigszins begrijpt hoe de denkgeest werkt, weet dat je zaken niet in tweeën kunt blijven delen om uiteindelijk niets te vinden. Waarom? Omdat je altijd iets neemt wat je halveert. Dus er blijft altijd de helft over van dat ‘iets’. Begrijp je wat ik bedoel? Dit zijn alleen maar concepten, ideeën in de denkgeest waarmee jij jezelf in de war brengt, want wat je werkelijk wilt is de ervaring van liefde.”

Rananda, wat heeft u ons dan te bieden?

“In de eerste plaats datgene wat mij is overkomen en waardoor ik in staat ben naar deze wereld te kijken en te herkennen dat deze GEEN werkelijkheid bezit. Het andere deel van die ervaring is dat mij getoond is wat werkelijk is. Ik ben in die ervaring opgenomen en teruggekeerd, niet om te delen hoe dat is, omdat de taal van de illusie niet gebruikt kan worden om de werkelijkheid te beschrijven. Het beste wat ik daarom kan doen is jou aangeven: het is van ons. Wij zijn het waard om ons dat te realiseren. Wij verdienen het deel uit te maken van dat eeuwige leven. Wij zijn geschapen om daar deel van uit te maken, maar ergens onderweg hebben we een verkeerde afslag genomen. En daarom lijden wij.”

Rananda wil dat wij weten dat wij niet langer hoeven te lijden als wij dat niet willen. “Jij hebt alle macht, het ego heeft geen enkele macht. Het ego is slechts een denksysteem in je denkgeest. Als jij jouw macht niet laat samenvallen met dat egodenksysteem, dan heeft het geen enkele macht.”

Dus ook al zit de gedachte in mijn hoofd, als ik die geen aandacht geef is hij niet in staat om ook maar iets te manifesteren.

“Ja, jij bent de meester van de keuze. Ik ben gekomen om je aan te moedigen de keuzes te maken die je geluk brengen, in plaats van dat je doorloopt op het pad wat leidt naar pijn, lijden en uiteindelijk dood.”

Het klinkt als de leringen van Boeddha.

“Het ís dezelfde boodschap. Het is dezelfde boodschap als die van Jezus. Ik ben hier om te vertellen dat zij dezelfde boodschap brachten. Het gaat over de liefde in jou, de liefde die je bent, dát is de basis van de relatie met jouw Schepper.”

Ik heb mij dus vergist?

“Klopt. Zelfs in je donkerste uur, wanneer je schreeuwt om hulp, wil je dat je hulp krijgt binnen de illusie en dat deze hulp iets doet aan de illusie. Je wilt dat de eeuwigheid de illusie binnentreedt en er iets aan verandert. Jouw eigenhandig gemaakte zelf-identiteit worstelt met de waarheid.”

Ik ben een illusie.

“Ja, maar jouw echte zelf staat klaar om de illusoire identiteit te vervangen. Maar jij debatteert of je wel of niet iemand wilt zijn die dood gaat. En dat slaat nergens op!”

“Het maakt mij dus niet uit bij welke religie iemand wel of niet betrokken is”, zegt Rananda. “Het enige wat ik wil weten is: wil jij je Schepper ervaren? Wil je in het gewaarzijn komen van wat Leven[8] is? Ik bedoel dan niet een serie gebeurtenissen die je zintuiglijk kunt waarnemen, herinneren en bespreken. Ik spreek over de essentie van het Leven zelf. Zorgt dat voor enige opwinding, het Leven zelf ervaren?”

In maart 2011 is Rananda’s nieuwe boek verschenen: The Foolish Journey of Suffering Ends Here – The Lelystad Teachings.


Noten

[1] Synoniemen zijn: wedergeboorte, herrijzenis, resurrectie en verrijzenis.

[2] Rananda betekent het innerlijke licht dat vreugde openbaart.

[3] Advaita, Boeddhisme, Christendom, Hindoeïsme, Islam, Jodendom en Taoïsme.

[4] De kwantumtheorie heeft ontdekt dat er geen waarnemer-onafhankelijke werkelijkheid bestaat.

[5] Het Boek van Kennis: De Sleutels van Enoch van J.J. Hurtak is een leer gegeven op zeven niveaus om te worden gelezen en gevisualiseerd ter voorbereiding op de Broederschap van het Licht.

[6] Het Urantia Boek is een spiritueel en filosofisch boek dat het wezen en de natuur van God en zijn relatie met het universum beschrijft.

[7] Een Cursus in Wonderen geeft aan hoe de werkelijkheid in elkaar zit, hoe de mens (dis)functioneert en hoe God herinnerd kan worden.

[8] Leven in de betekenis van realiteit, werkelijkheid, waarheid.

Advertenties

Over Frans

Frans Vermeulen took his first spiritual footsteps in Australia at the Australian Institute of Metaphysics. Thereafter he focused as a writer on spiritual topics. Frans has interviewed some of today’s leading spiritual teachers, including Rananda, John de Ruiter, Drunvalo Melchizedek, Robbert van den Broeke, Caroline Myss, Ton van der Kroon, William Whitecloud, dr. Sha, Robbert Moss, Olof Smit, Patricia Cori, Robert Tenzin Thurman, Eric Pearl and Gary Renard. His greatest love is what he regards as “the pure non-duality of A Course in Miracles.”
Dit bericht werd geplaatst in Bewustwording, Bewustzijn, Bladen, geloof, Inspiratie, Interviews, overdenkingen, Spiegelbeeld, spiritualiteit, Spiritueel, Wetenschap en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Weet je niet dat jij het leven bént?

  1. Janneke zegt:

    Fantastische boeken! Zo ook ; de verdwijning van het Universum van Gary Renard.
    En hoe zit het met het boek van Baird T. Spalling :Meesters van het verre Oosten?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s