Out of the box-denken tegen kanker

Dr. Robert W.D. GorterNieuwe niet-toxische therapieën

Hoe kun je zoveel mogelijk mensen bewust maken van de verschillende manieren die er zijn om kanker te bestrijden? Waar de meesten automatisch denken aan chemotherapie en bestraling, zijn er tegenwoordig nog veel meer – succesvolle – methoden. Wat te denken van het Gorter Model waar dr. Robert Gorter in 2000 mee startte?

Dr. Robert W.D. Gorter (7 oktober 1946; onder meer Associate Clinical Professor aan de University of California San Francisco Medical School van 1986 tot 2008) doet zowel aan het begin als aan het eind van het gesprek één en hetzelfde verzoek: “Laat het artikel een voorlichtend karakter dragen en niet ter meerdere eer en glorie zijn van wat wij hier in Keulen doen.” Hij benadrukt het informatieve karakter omdat hij maar al te vaak heeft meegemaakt dat patiënten in het verleden tegen hem zeiden: ‘Als ik van uw methoden had geweten, was ik hier veel eerder gekomen. Of dat mensen zich in eerste instantie hadden laten leiden door de negatieve publiciteit, die er in Nederland rondom zijn aanpak ook in omloop is.

“Natuurlijk”, zegt Gorter, “aan de ene kant zijn wij hier in Keulen, Duitsland, met het Medical Center Cologne (MCC) cutting edge. Wij bedrijven innovatieve geneeskunde. Toch komt veel van wat wij doen voort uit de westerse academische manier van denken en onderzoek. Daarbij proberen wij ook steeds de verbinding met spiritualiteit te maken en/of te behouden.”

Goed, maar wat is dan de aanpak van Gorter en zijn team? Binnen het MCC combineert Gorter in Duitsland 1) verschillende therapieën: dendritische cellen, hyperthermie, autologe adult stamcellen, immuunrestauratie, orthomoleculaire ondersteuning, Newcastle Disease Virus, darmsanering, medisch gebruik van cannabis, maretak injecties, infusen met onder meer vitamine C en thymus- en miltpeptiden en een aangepaste levensstijl. En waarom Duitsland? Omdat artsen in Duitsland een vrijheid genieten, die uniek is in Europa en grondwettelijk is vastgelegd. Vanuit alle windstreken komen patiënten sinds 2000 naar de Nederlandse arts toe om zich te laten behandelen tegen kanker; de standaardmethoden – bestralen, chemotherapie en opereren – blijken dan helaas niet (meer) te hebben gewerkt.

Bijna alle patiënten van Gorter zijn uitbehandeld en opgegeven in het reguliere medische circuit. “Niet dat dendritische celtherapie (behandeling met een vaccin van vitale afweercellen 2) onbekend is binnen de academische wetenschappelijke wereld. Er wordt veel onderzoek naar gedaan, ook aan universitaire ziekenhuizen zoals die in Nijmegen en Rotterdam. Daardoor is er al lang geen sprake meer van dat deze dendritische celtherapie aan de periferie van de geneeskunde staat. De Amerikaanse overheid heeft al in mei van 2010 de vaccinatie met dendritische cellen bij gemetastaseerd prostaatkanker als werkzaam goedgekeurd.”

Hetzelfde geldt voor hyperthermie ofwel koortstherapie. Hippocrates, de grondlegger van de Westerse geneeskunde, verklaarde al: ‘Geef mij koorts en ik genees elke ziekte’. Een Amerikaanse arts, William Bradley Coley (1862 – 1936), is overigens de ontdekker van deze warmtetherapie. Hij kwam er al in 1880 achter dat de tumoren bij patiënten verdwenen als zij zeer hoge koortsen kregen. Coley wist genoeg en begon te experimenteren met het kunstmatig opwekken van koorts bij kankerpatiënten. En met succes.

Niet alternatief maar nieuw
“Zachtheid, warmte en Liefde genezen”, aldus Gorter. Het klinkt voor sceptici misschien als de titel van een goedkope doktersroman, maar men vergeet dan te kijken naar het grotere plaatje. Zachtheid, warmte en Liefde werken helend omdat kanker een zogenaamd koude ziekte is. “Ik heb het dan niet uitsluitend over de temperatuur. Ik bedoel ook dat moderne ziektes zoals kanker degeneratief en hard zijn. De verharding bij negenennegentig procent van alle kankers zie je ook terug bij ziektes als aderverkalking, suikerziekte, MS en ME 3). Zelfs in de normen en waarden van onze maatschappij en ons taalgebruik.”

Maar goed, terug naar de wetenschappelijke en innovatieve aspecten van Gorter’s therapieën. Onderzoek naar vaccins tegen kanker, zoals vaccinatie met vitale afweercellen (dendritische cellen), is onder meer beschreven in het wetenschappelijke magazine Scientific American 4). “Wat wij in Keulen doen is dus niet de kern van de traditionele ofwel routine geneeskunde, want het is nieuw. Ik maak graag het verschil tussen wat echt alternatief is en wat nieuw is. Veel van onze therapieën zijn nieuw. Toen wij elf jaar geleden begonnen met de klinische toepassing van dendritische cellen, volgde er een tsunami van onbegrip. Niemand in Nederland, buiten professor Pinedo van de Vrije Universiteit Amsterdam, had er ooit van gehoord. En interessant genoeg waren het vooral de academici die ‘belachelijk’ riepen, die vol ongeloof en emotioneel reageerden. Terwijl ikzelf juist zou hebben gezegd: ‘Als er zoiets gebeurt in Duitsland en Oostenrijk, dan wil ik er het fijne van weten.’ Ik ben dan zo iemand die opbelt, een keer langs gaat of aan het googelen slaat.”

Binnen de academische wereld heerste er aanvankelijk verwarring over het begrip dendritische cel. Eén variant zit in de hersenen, beweegt niet en heeft zijn functie binnen het centraal zenuwstelsel. Gorter: “De dendritische cellen waar wij mee werken, zijn onderdeel van het immuunsysteem. Deze dendritische cellen zijn uiterst beweeglijk en migreren door het hele lichaam. Maar veel artsen anno 2011 denken bij dendritische cellen nog steeds aan hersencellen en stellen de vraag: ‘Hoe kun je kanker nu behandelen met hersencellen?’”

Het lijkt erop dat veel academici de nieuwsgierigheid van Gorter ontberen. Gorter is al sinds zijn medicijnenstudie een atypische arts (in spé). Naast zijn geneeskundevakken studeerde hij namelijk ook homeopathie, acupunctuur en filosofie. “In het Duits”, vertelt hij, “wordt dat Erkentnistheorie genoemd. In het Engels Theory of Knowledge. Van kinds af aan ben ik gefascineerd door de vraag: Hoe komt een mens tot kennis?” Deze houding werd al op jonge leeftijd bij Gorter aangewakkerd. Zijn vader, politiehoofdcommissaris in Haarlem, ontving namelijk regelmatig belangrijke gasten bij hen thuis. “Toen ik wat ouder was, kreeg ik tijdens het diner een tafeltje in een hoekje van de eetzaal en mocht ik mee-eten en meeluisteren. Ik merkte dat deze ontwikkelde gasten op een totaal andere manier naar de wereld keken. Ik kwam in contact met een diep verlangen hun zienswijze, die mijn wereld op z’n kop zette, te begrijpen.”

‘Zachtheid, warmte en Liefde genezen’ 

Op negenjarige leeftijd vond er een voorval plaats in het leven van Gorter, waardoor hij met zekerheid wist: ik word arts. “Op een regenachtige zondagmiddag bezocht ik met mijn ouders Museum Volkenkunde in Leiden. Daar kwam ik in een zaal terecht met vijf antieke beelden van de Dhyani Boeddha’s 6). En vervolgens viel ik flauw. In mijn beleving duurde dat een eeuwigheid, maar in het echt was het maar kort. In deze korte tijdspanne kreeg ik een terugblik op voorbije levens en vanaf dat moment was reïncarnatie voor mij een voldongen feit. Ik realiseerde mij als negenjarige: ik sta aan het begin van een nieuw leven waarin ik mij heb voorgenomen arts te zijn.”

Aderlaten was hoogst wetenschappelijk
Het gevolg was dat Gorter als tiener enkele jaren als boeddhist leefde. “Totdat ik mij realiseerde: als ik nu opnieuw boeddhist ben, ga ik terug. Daarom ben ik verder gaan zoeken. Tijdens mijn artsenopleiding bestudeerde ik daarom de theosofie en de werken van P.D. Ouspensky 5). Ik maakte een hele Odyssee totdat ik op de werken van Rudolf Steiner stuitte. Direct had ik het gevoel: dit zoek ik écht; dáárom ben ik hier. En zo ben ik de antroposofie ingerold. Het mooie van Steiner vind ik dat hij een wetenschappelijke weg heeft geduid die een brug slaat tussen de fysieke wereld en de werelden daarachter.”

Uit het levensverhaal van Gorter komt prominent naar voren dat hij een nieuwsgierig mens is. En altijd op zoek. Zijn queeste vertoont in dat opzicht overeenkomsten met die van zijn patiënten. “Van de mensen die naar Keulen komen, is 96 procent uitbehandeld binnen het reguliere (routine) medische circuit. Dus nadat zij te horen hebben gekregen: ‘Wij kunnen niets meer voor u doen’, zoeken ze toch nog verder. Slechts 4 procent komt in de kliniek zonder ooit chemotherapie of bestraling te hebben ondergaan. Het vertrouwen in de wetenschap en de arts met de witte jas is gelukkig niet zó sterk dat mensen bij de pakken neer zitten.”

Gorter maakt met een voorbeeld van George Washington (1732 – 1799, eerste president van de Verenigde Staten) duidelijk dat de medische wetenschap er soms totaal naast zit. “Washington is door zijn artsen vermoord. Dat weet men nu heel zeker. Toen hij een keer ziek was, werd er frequent ader gelaten door zijn artsen. Ook professoren, die vanuit Europa overgezeild werden, gaven desgevraagd hetzelfde advies: aderlaten! In de huidige tijd wordt daar meewarig over gedaan, maar eind 18e eeuw was aderlaten dé methode en hoogst wetenschappelijk. Deze methode werd tot in het midden van de 19e eeuw routinematig toegepast. In gesprekken met collega’s noem ik dit voorbeeld wel eens en zeg ik: ‘Wat je nu doet daar kun je over 50 jaar om worden uitgelachen’. Velen zijn dan gechoqueerd en willen daar niet van weten. Óf ze zeggen: ‘Je hebt gelijk’. Maar worden ze boos dan zeggen ze dingen als: ‘Toen was er geen sprake van échte wetenschap.’ En dan geef ik vervolgens als voorbeeld dat ik in de jaren 60 als student de operatie van Halsted 7) leerde. Vrouwen met borstkanker waren na de operatie invalide aan hun arm, die enorm dik werd van het oedeem En dan bedoel ik DIK, zoals elephantisasis, een olifantsarm. Toch was dat dé therapie. En voerde je die operatie niet uit als arts dan kwam je voor de tuchtraad. Dertig jaar later is het precies omgekeerd: artsen voeren bij borstkanker een lumpectomie uit. Alleen de tumor, met een klein beetje weefsel er rondom heen, wordt verwijderd.”

Tijdens zijn studie was de blik van de jonge Gorter al veel weidser dan die van vele professoren en mede-studenten. “Daarom studeerde ik parallel natuurlijke geneeswijzen als homeopathie en  traditionele Chinese geneeskunde als acupunctuur. Ik heb altijd de drang gevoeld om dingen – ook anders – te begrijpen. Als het goed is, en dat geldt ook voor wetenschap, zijn zaken altijd in beweging. Zonder beweging is iets dood. Maar iemand moet wel de moed hebben om anders naar zaken te kijken. Moed die ik bij velen mis. Zelfs academici, waarvan je mag verwachten dat ze open zijn en alles ter discussie stellen, dus ook wat ze zelf doen, ontbreekt vaak het lef. Misschien dat de opleiding daar iets mee te maken heeft. De 56 vakken die je als geneeskundestudent volgt, worden over het algemeen middels multiple choice geëxamineerd. En wat leer je met multiple choice? Te zeggen wat het niet is. Zoiets leidt tot nihilisme. Ik wil graag weten wat het wél is.”

Gorter: “Wij bedrijven innovatieve geneeskunde”

Nog tijdens zijn studie (1971, fv) was Gorter onder meer betrokken bij de Jellinek kliniek en de opvang van de eerste drugsverslaafden middels methadon, gratis spuiten en acupunctuur. “Mensen uit de hele wereld kwamen bij ons kijken hoe succesvol wij waren met het indammen van Hepatitis B 8 ). Op een gegeven moment kreeg ik een briefje van de toenmalige voorzitter van de vereniging tegen de kwakzalverij, de emeritus hoogleraar pharmacologie dr. Krie. Hij schreef: ‘Een alcoholist geef je toch ook geen fles Bokma! Waarom geef je een junk dan methadon? En dat als ik niet zou stoppen, hij mij zou aanklagen.” Na zijn studie startte Gorter in 1975 een huisartsenpraktijk aan de Weteringschans in Amsterdam.

De tegenpartij
In dat opzicht lijkt er anno 2011 niets veranderd. Alleen heet ditmaal de ‘tegenpartij’ skepp (studiekring voor kritische evaluatie van pseudowetenschap en het paranormale). Gorter: “Het houdt niet op. Skepp heb ik jaren zo gelaten totdat patiënten mij vertelden: ‘Mijn buurvrouw zou ook graag komen, maar ze is onzeker omdat een professor uit Brussel zo negatief is’. Dat was voor mij de aanleiding om een proces in Belgie te beginnen. Ik heb deze professor Betz aangeklaagd wegens smaad en dat ook gewonnen.”

Vanuit de medische wereld is er in het algemeen de nodige kritiek geweest op behandelmethoden die Gorter toepast. Maar hoe succesvol zijn deze methoden eigenlijk? “Zoals gezegd komt 96 procent van de mensen pas naar ons toe als de reguliere medische mogelijkheden zijn uitgeput en mensen soms nog maar heel kort hebben te leven. Als wij dan nog voldoende tijd hebben om te vaccineren met dendritische cellen en lokale hyperthermie toe te passen, dan bestaat er 48 procent kans op volledige remissie. Binnenkort promoveert Eloy Pulido op recidiverend gliobastoma multiforme (graad IV), het meest voorkomende en helaas ook meest agressieve glioom (hersentumor, fv). Een aantal patiënten van mij zijn nu al bijna acht jaar lang vrij van GBM stadium IV. Volgens de cijfers uit de medische wereld is dat onmogelijk, want 95 procent van hun patiënten met deze diagnose sterft binnen een jaar.” Gorter heeft geprobeerd om zijn succesvolle resultaten gepubliceerd te krijgen, maar stuit op bezwaren als de afwezigheid van een controlegroep en op het feit dat hij twee of meer dingen anders doet: én dendritische cellen én hyperthermie. “Wetenschappelijk gezien wil men weten wát nu echt geholpen heeft.”

‘96 procent van Gorter’s patiënten is uitbehandeld binnen het reguliere medische circuit’

De medische bladen staan derhalve niet te dringen om Gorter’s successen breed uit te meten. Toch bereiken de resultaten de media. Zo heeft Teun van Vliet, voormalig profwielrenner, in elk geval indirect goede publiciteit voor Gorter’s aanpak opgeleverd. Alleen weet bijna niemand dat het Gorter en zijn staf waren die zijn hersentumor met succes behandelden. De tumor werd bij Van Vliet in 2006 geconstateerd. Vier jaar later, na twee maal een recidief te hebben gehad,  werd hij volledig genezen verklaard. Van Vliet werd vervolgens als ambassadeur gevraagd bij stichting STOPhersentumoren.nl en Topsport for Life en ingeschakeld voor hun fundraising. Op die manier gingen anderen met Gorter’s veren pronken. Jammer genoeg wordt, anders dan in zijn eigen boek Teun van Vliet. Drank, vrouwen, de koers en de dood,  nergens vermeld dat de voormalig wielrenner zijn leven te danken heeft aan de dendritische celtherapie van Gorter. Zo doet professor dr. Van den Bent, neuroloog van Erasmus MC Rotterdam, en samen met Van Vliet betrokken bij het werven van fondsen, er volledig het zwijgen toe.

Gorter wist al op zijn negende door de voorschouw in het museum dat hij met kanker te maken zou krijgen. En hij wist vanaf dat moment ook welke variant: testiscarcionoom, germ cell carcinoma ofwel zaadbalkanker. “Vandaar dat ik tijdens mijn co-schappen chirurgie daarover alle informatie voor een presentatie aan de faculteit voor chirurgie, bij professor Boerema, aan het Wilhelmina Gasthuis verzamelde. En toen ik het uiteindelijk op mijn 26ste kreeg – ik dacht dat ik het zeker tien jaar later zou krijgen – was ik voorbereid. Ik koos niet voor chemotherapie, maar ben aan de slag gegaan met hyperthermie en immuunrestauratie. Kanker was voor mij een gegeven, maar de manier waarop ik daarmee omging daar was ik totaal vrij in.”

Nog eenmaal terug naar de warmte waarmee Gorter zijn patiënten benadert, want die is opvallend. Hij belt ze soms zelfs op op hun verjaardag om ze te feliciteren. Hij vertelt dat hij zich ook in dit opzicht geïnspireerd weet door de antroposofie. “Het IK (de geest) leeft in de warmte. Dat heeft mij altijd héél sterk aangesproken. Goethe heeft daar een sprookje over geschreven; Het sprookje van de groene slang en de schone lelie, met daarin een dialoog tussen een reiziger en een veerman. Goethe geeft daarmee aan dat het intermenselijke contact, de dialoog, het uitwisselen van warmte, het meest waardevolle is op deze aarde. Die warmte zet ik zowel sociaal als medisch-therapeutisch in.” Gorter besluit met een verwijzing naar de evolutie van de mens, alsof hij wil zeggen: wat wij doen werkt. “Wezens die hun lichaamstemperatuur constant kunnen houden, en op alle gevaren en noodtoestanden direct met warmte in de vorm van koorts reageren, zijn het beste in staat te overleven!”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Het Gorter Model

In mei dit jaar verscheen Gorter’s Engelstalige boek in Amerika: Fighting Cancer: A Non-toxic Approach to Treatment dat hij samen met professor Erik Peper 9) schreef. Het boek verschijnt deze maand, september, ook op de Nederlandse markt met de titel Ik heb kanker: wat nu? Het boek geeft een heldere uiteenzetting van het Gorter Model: een klinische benadering van immuuntherapie, die zijn waarde inmiddels heeft bewezen bij het behandelen van duizenden kankerpatiënten. Patiënten die voor het merendeel in de eindfase (stadium IV) van de ziekte waren! De behandeling van Gorter brengt in vele gevallen niet alleen de kanker tot stilstand, ook heeft ze complete remissie teweeg gebracht waarvan de langstdurende inmiddels negen jaar is. En in bijna alle gevallen waarbij de complete remissie tot stand kwam, keerde de kanker niet meer terug. Het Gorter Model bestaat uit therapieën die de immuunreacties van het lichaam ondersteunen en haar zelfhelende functies versterken. De onderzoeksresultaten stapelen zich op ten aanzien van deze aanpak. Duizenden onderzoeken documenteren inmiddels de veiligheid van de therapieën in Gorters Model en het feit dat ze werken.
Het Gorter Model bestaat uit een aantal medische interventies zoals therapeutische koorts, locale hyperthermie (Celsius 42+), vaccinatie middels dendritische cellen, infusen van vitamines en sporenelementen en thymus- en miltpeptiden. Het Gorter Model kan zelfstandig worden toegepast, wat ook meestal het geval is, maar ook in combinatie met conventionele kankertherapieën. Dr. Gorter’s ideaal is dat zijn non-toxologische therapie in de eerstelijns gezondheidszorg wordt aangeboden, dus daar waar patiënten de diagnose kanker krijgen en niet als een laatste redmiddel wanneer traditionele therapieën als bestraling en chemotherapie niet succesvol zijn gebleken.

…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geluksvogel
Teun van Vliet (1962), professioneel wielrenner vanaf 1984, moest in 1990 stoppen met zijn sport toen hij werd getroffen door een chronische darmontsteking. Na een operatie kreeg hij een stoma. Maar daarmee was het leed nog niet geleden. Elf jaar later kreeg hij namelijk een hersentumor waarvan hij gelukkig herstelde. Toen eind 2006 een recidief van deze hersentumor werd geconstateerd volgde chemotherapie. En hier houdt de informatie op de vrije encyclopedie wikipedia op. Glossy  magazine ZIN beschrijft in december 2010 het vervolg: ‘De artsen hadden hem opgegeven, maar hij is er nog steeds’. Nadat Teun’s schedel voor de tweede maal was gelicht, en een tumor was verwijderd, kon hij niets meer. ‘U hebt nog maximaal een jaar te leven’, was het vonnis van de artsen. Toen Teun’s zus de behandeling van Gorter in Keulen ontdekte pakte hij deze strohalm met beide handen aan. Een keer per maand werd hij geïnjecteerd met witte bloedlichaampjes, de zogeheten dendritische celtherapie. In 2010 noemt Van Vliet zich de gelukkigste mens op aarde. ‘Ik ben kankervrij!’ (Bronnen: Teun van Vliet. Drank, vrouwen, de koers en de dood, Wikipedia en ZIN.)

…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kankeravond
Midden in de zomer organiseerde Judith Villegas Henriques samen met haar vriendin Marloes Prins een Kankeravond. Aanleiding? Een moeder met kanker. Maar zeker geen reden om bij de pakken neer te zitten. Bij de moeder van Judith werd in februari 2011 longkanker geconstateerd. “Ze volgt momenteel haar tweede chemokuur en de artsen staan versteld over haar conditie. Aanvankelijk kreeg ze te horen dat ze nog acht tot maximaal veertien maanden zou leven. Die verwachting is inmiddels naar boven bijgesteld.”
De Kankeravond had tot doel mensenbewust te maken van het feit dat er ook andere manieren zijn om met Neerlands tweede doodsoorzaak om te gaan. Judith: “Wij zijn niet tegen bestraling of medicijnen, integendeel, maar willen graag laten zien wat er allemaal nog meer mogelijk is met out of the box-denken.”
Judith’s moeder is daar een goed voorbeeld van. Toen zij van haar artsen het sombere nieuws te horen kreeg, namen zij en haar partner Ad daar geen genoegen mee. Ze begonnen een zoektocht naar alternatieve behandelmethoden en kwamen al snel op het spoor van Robert Gorter’s medische kliniek in Keulen. “Wij kwamen er ook achter dat er in binnen- en buitenlands veel meer vormen van therapie zijn en dat deze ontwikkelingen heel hard gaan.
Van de zoektocht van Judith’s moeder naar diverse geneeswijzen tegen kanker wordt momenteel ook een documentaire gemaakt. Vragen als: Kan er anders worden gedacht over kanker? Kan kanker anders worden benaderd? en Kan kanker op andere wijzen worden genezen? Hopen de documentairemaker te beantwoorden en daarmee de mensen die kanker hebben, een hart onder de riem te steken. De première wordt op 1 februari 2012 verwacht.

…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kanker-Actueel

Kanker-Actueel.nl is sinds 2000 actief en houdt zich met name bezig met het publiceren van de nieuwste informatie over reguliere en aanvullende behandelwijzen en middelen tegen kanker. Ervaringen van kankerpatiënten met complementaire aanpak worden uitgebreid op deze site beschreven en er zijn ook video’s met ervaringen te zien. De man achter de site, Kees Braam, waarschuwt sinds mei 2011 tegen Robert Gorter. Voorheen typeerde hij Gorter als een aparte, excentrieke arts, ‘maar als je daar doorheen kijkt is het een betrouwbare, betrokken en deskundige arts’. Inmiddels noemt hij hem ‘geen betrouwbare arts’.
Over de belangrijkste behandelingen in het MCC in Keulen is Braam onveranderd positief. ‘En ook over de verpleegkundigen en de andere artsen werkzaam in het MCC blijf ik heel positief.’ Alleen een lopend Duits justitieel onderzoek, meerdere klachten van patiënten en eigen minder prettige ervaringen hebben de wijzer voor Braam doen doorslaan van betrouwbaar naar niet-betrouwbaar. Een opsomming van de klachten: dr. Robert Gorter communiceert slecht en laat patiënten in de steek, juist als zij behoefte hebben aan ondersteuning. Dr. Robert Gorter belooft teveel, is vaak te optimistisch. Dr. Robert Gorter schermt met oncontroleerbare resultaten. Dr. Robert Gorter zijn behandelingen worden zelden vergoed en hij hanteert verschillende tarieven voor verschillende patiënten. Dr. Robert Gorter is in opspraak in Duitsland en Egypte. De Duitse justitie doet onderzoek.
Braam besluit: “Ik heb 3,5 jaar met meestal veel plezier voor hem gewerkt en heb ook echt bijna wonderbaarlijke resultaten gezien, maar de laatste maanden kan ik het niet meer opbrengen voor hem te werken.” (Bron: http://www.kanker-actueel.nl)
Naschrift Robert Gorter: “Helaas gaat het bij Kees Braam niet langer om een objectieve beoordeling over het MCC, maar om heel andere zaken waardoor ik mij, na consultatie met advocaten in Nederland en Duitsland, genoodzaakt zag de samenwerking met Braam in april 2011 te beeindigen.”

Bronnen
http://www.medical-center-cologne.com
http://www.kanker-actueel.nl
– ‘Kanker anders bekeken’, Algemeen Dagblad, 14 juli 2011.
– Geluksvogels, Magazine ZIN, december 2010.
– Fighting Cancer: A Nontoxic Approach to Treatment, Robert Gorter en Erik Peper, 2011, North Atlantic Books, 368 pages, ISBN 978-1-58394-248-2.
– Ik heb kanker: wat nu? Nieuwe niet-toxische therapieën, Robert Gorter en Erik Peper, 2011, Ankh-Hermes, 296 pagina’s, ISBN 978-9-02020-505-3.
– Teun van Vliet. Drank, vrouwen, de koers en de dood, Guido Bindels, 2010, uitgeverij Elikser, 200 pagina’s, ISBN 978-9- 08954-210-6.

Noten
1. Gorter werkt inmiddels ook vanuit vestigingen in Caïro (Egypte), Istanbul (Turkije), Moskou  en Sint-Petersburg (Rusland) en werkt samen met collega’s van State University California.

2. Bij de dendritische celtherapie worden uit het bloed van een patiënt witte bloedcellen (monocyten) geïsoleerd die na bewerking in het laboratorium opnieuw aan de patiënt worden toegediend. De gemanipuleerde dendritische cellen zetten andere immuuncellen in het lichaam ertoe aan om de kankercellen aan te vallen (bron: http://www.reliablecancertherapies.com).

3. MS, Multiple Sclerosis, is een aandoening van het centraal zenuwstelsel. ME ofwel Myalgic Encephalomyelitis, is een chronisch vermoeidheidssyndroom.

4. Hobohm, Uwe. January – February 2009. Healing Heat: Harnessing Infection to Fight Cancer. American Scientist 97 (1): 34-41. Online te lezen: http://www.americanscientist.org/issues/id.5439,y.2009,no.1,content.true,page.1,css.print/issue.aspx

5. Pjotr Demjanovitsj Oespenski (1878-1947) van een Russische esoterisch schrijver en filosoof en 25 jaar leerling van George Gurdjieff (bron Wikipedia).

6. De vijf Dhyani Boeddha’s zijn ieder een deelaspect van de kosmische Adi Boedhha en hebben vijf gezichten.

7. Algehele verwijdering van de borstklier bij borstkanker, met verwijdering van de grote en de kleine borstspier en uitruiming van de okselklieren (bron: dokterdokter.nl).

8. Hepatitis B is een ziekte die onder drugsverslaafden wordt veroorzaakt door het gebruiken van elkaars (besmette) naalden.

9. Professor dr. Erik Peper is een autoriteit op het gebied van holistische gezondheid, stressmanagement en biofeedback . Hij is hoogleraar en mede-directeur van het Institute for Holistic Healing Studies, afdeling gezondheidsonderwijs.

Dit artikel verscheen eerder in Frontier Magazine 17.7, nummer 100, september-oktober 2011.

Advertenties

Over Frans

Frans Vermeulen took his first spiritual footsteps in Australia at the Australian Institute of Metaphysics. Thereafter he focused as a writer on spiritual topics. Frans has interviewed some of today’s leading spiritual teachers, including Rananda, John de Ruiter, Drunvalo Melchizedek, Robbert van den Broeke, Caroline Myss, Ton van der Kroon, William Whitecloud, dr. Sha, Robbert Moss, Olof Smit, Patricia Cori, Robert Tenzin Thurman, Eric Pearl and Gary Renard. His greatest love is what he regards as “the pure non-duality of A Course in Miracles.”
Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Bewustwording, Bladen, Boeken, Frontier Magazine, Inspiratie, Interviews, overdenkingen, spiritualiteit, Wetenschap en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s