Jij wilt dit niet lezen

Als je dit artikel begonnen bent te lezen, betekent dit dat de redactie het heeft aangedurfd om het op te nemen in dit magazine. Dat is een grote en vooral moedige stap. Waarom? Omdat de tekst die je wellicht besluit verder te gaan lezen, haaks staat op dat wat je doorgaans leest. Misschien heb je zelfs nog nooit iets gelezen over deze invalshoek. Als dat zo is, bedenk je dan dat je hele wereldbeeld op de schop gaat!

De vraag die ik bij je neer wil leggen, is de volgende: wanneer ben je bereid te gaan graven in jezelf, op zoek naar je werkelijke Zelf? In de spirituele wereld, en ook in relatie tot religies, wordt altijd gesproken over de ‘lessen’ die je moet leren. Sommigen noemen deze lessen levenslessen. Wanneer denk jij aan jouw levensles te beginnen? En als je er al aan begonnen bent, ben je dan bereid tot op het bot te gaan, tot het helen van je ware Zelf?

Ken je de persoon van professor Higgins uit de musical My Fair Lady? Dan weet je dat je een willekeurig persoon van de straat kunt plukken, hem of haar prachtig kunt aankleden en trainen. Daarna kun je zo iemand overal mee naartoe nemen en aan het publiek presenteren. Maar in de kern is zo iemand nog steeds hetzelfde. Want er is meer voor nodig dan iemand aan de buitenkant te veranderen als je wérkelijk iets wilt veranderen. Bij die kern is echt iets te halen, maar die kern wordt afgedekt door overtuigingen en angsten. Ook spirituele mensen maken soms de fout de buitenkant aan te passen. Voor het, inmiddels spirituele, ego vormt dat geen bedreiging, in tegenstelling tot het contact met het ware Zelf. Dat legt het contact met je Bron bloot waardoor het ego uiteindelijk zal verdwijnen. Ik kan je vertellen dat het ego niet staat te juichen als je daaraan begint. Maar de vraag is: wil je het ego te vriend houden of je ware Zelf?

De wereld is de projectie van je eigen gedachten

Als je jouw relatie met de Bron op de eerste plaats zet, en je bent bereid dat wat alles geschapen heeft ook je donkere kant te tonen, dan zul je merken dat ál je relaties veel liefdevoller worden. Jij zal veranderen, je relaties zullen veranderen en daardoor zal de wereld veranderen. Boeddha zei niet voor niets: de wereld is de projectie van je eigen gedachten. Wat je over de wereld denkt, dus in feite elke vorm van relatie die je aangaat, zie je terug in de eigen werkelijkheid die je de wereld noemt. Zo werkt dat.

Persoonlijkheid als make-up
Begrijp me goed. Je bent hier op Aarde om je kernproblemen aan te pakken, en niet om ze te vermijden. Want als je wegloopt van je problemen herhaal je wat je in al je andere levens hebt gedaan. En trouwens, waar wil je naartoe? Waar je ook naartoe gaat, je neemt altijd alles van jezelf mee. Misschien maakt een voorbeeld duidelijk wat ik bedoel. Varkens wentelen zich het liefst in de modder. Veel mensen doen iets wat daarmee te vergelijken is: kijk mij eens zielig zijn. Ik weet niet hoe ik hier uitkom. Het maakt niet uit dat jij ze de hand reikt. “Nee hoor”, krijg je dan te horen, “dan maak ik je hand vuil.” Zulke mensen zullen pas je hand pakken, als ze er zeker van zijn dat er geen modder aan je hand komt. Maar omdat ze weten dat dit onmogelijk is, gebruiken ze dat argument. Ze willen namelijk hun problemen niet aanpakken, en dus zoeken ze redenen om elke vorm van hulp te saboteren. Wat ze willen zeggen is: “Niet van jou. Niet nu. Niet in dit leven.”

Zal ik heel eerlijk met je zijn? Het bovenstaande voorbeeld komt neer op een gebrek aan bereidheid om te helen. Zo’n houding is bijvoorbeeld zichtbaar in de relatie tussen mannen en vrouwen. Er is helaas vaker wel dan niet de angst om jezelf helemaal te geven in een relatie met een partner. Het is de angst van: hij zal niet meer van mij houden als ik mijn ziel en zaligheid bloot leg. Of: dan ben ik minder dan die ander, dan val ik door de mand. Herken je dat bij jezelf?

Maar waarom hebben mensen dat in relaties, zelfs bij hun eigen partner? Dat is toch degene waarmee je besloot alles te delen, omdat jij je veilig genoeg voelde, gekoesterd in hun liefde? Maar helaas, ook in relaties is vaak sprake van angst. Kom je niet voorbij die angst, dan uit zich dat in geheimen voor je partner. Het zorgt ervoor dat je helemaal op slot springt. Je weet vast wel hoe dat voelt. Daar is geen heling te halen en het voedt je schuldgevoel.

Heel jezelf, heel wie je werkelijk bent

Het helen van wie je werkelijk bent, in je wezen, heeft dus niets te maken met je persoonlijkheid. Dat is namelijk als make-up op een gezicht. Helen is een zaak van jouw ware Zelf verbinden met de perfectie van de Bron waarmee je deze perfectie deelt. Je bént namelijk perfect. Gek genoeg vraagt het moed om dát te zijn wat je al bent. Maar doe je dat, dan zul je zien dat al het overige, waar je je in eerste instantie alleen maar op richtte, wegvalt.

Totale heling
Het vinden van je kern betekent dat jij alle obstakels die je in de weg hebt gezet, moet helen. Of het nu fysieke of mentale gebreken zijn. Voel bij jezelf of je die obstakels wilt aanpakken. Diep van binnen weet je dat ze heftig zullen zijn als je ze in de ogen kijkt. Je kunt ze niet missen als ze zich aandienen, omdat ze een sterk emotioneel karakter hebben. Het helpt je niet om deze emoties bij een ander te dumpen. Wat wel werkt is als je bereid bent er mee in contact te komen, ze onder ogen te zien en er mee om te gaan, zodanig dat er sprake is van heling. Dan is het bijvoorbeeld ook niet meer nodig om ziek te zijn. Je kunt dan zelfs het patroon van elke keer te sterven, doorbreken. Ik weet dat deze laatste gedachte een stap te ver is voor de meesten. Gelukkig was het niet een stap te ver voor iemand als Jezus. Hij is de verpersoonlijking dat ‘ontsnapping’ – en dus totale heling – mogelijk is.

Er is een uitdrukking die luidt: Uit stof zijt gij geboren en tot stof zult gij wederkeren. Maar dat is niet de les die Jezus ons kwam leren. Hij zei: “Alles is een gedachte, in jouw en dus ook in mijn denkgeest. Alles, en er is maar één denkgeest.” Die denkgeest, en dat is opnieuw een grote stap, zit niet ergens in het lichaam. Want ook het lichaam is een gedachte in diezelfde denkgeest.

Op televisie worden regelmatig wetenschappelijke documentaires uitgezonden die je vertellen dat de Aarde één van de planeten is in ons zonnestelsel. En dat ons zonnestelsel onderdeel is van een sterrenstelsel dat naar schatting 400 miljard sterren telt. En dat dit sterrenstelsel een van de miljarden sterrenstelsels is in ons universum. Het betekent ook dat wij het totale plaatje onmogelijk kunnen overzien.

Er is een andere manier van kijken

Maar dat niet alleen. Er is ook geen enkele wetenschapper die weet hoe het allemaal begonnen is. Zelfs meneer Darwin niet. Hij omzeilt het probleem heel handig door zijn evolutietheorie te laten beginnen op het moment dat er eencellig leven op Aarde is. Het probleem van de wetenschap is dat het universum zo groot is, dat men geen idee heeft waar men moet zoeken en waar het ooit begonnen is. Wetenschapper hebben wel het idee dat er een centrum is. En dat er ooit een Big Bang was en dat zich vanuit die oerknal alles verspreidde. En nu is er een debat gaande of het punt wordt bereikt waarop alles weer terugkeert naar het begin, wat de Big Crunch genoemd wordt. Maar maak je niet druk. Jij zult er niet meer zijn als dat gebeurt. Om dat punt te bereiken gaan er zeker nog miljarden jaren voorbij.

Constellatie
Kun jij je een voorstelling maken waar jij zit in dit verhaal? Jij probeert als een kleine constellatie van cellen, gevangen in een universum, te begrijpen wat er aan de hand is. Je vraagt je tegelijkertijd misschien af waar je wilt werken en in wat voor baan? Wie je als vriend of vriendin wilt? Merk je hoe absurd dat is, jouw leven? En dan komt iemand als Jezus langs die in het boek Een Cursus in Wonderen zegt: ‘Er is een andere manier om hiernaar te kijken’. Want ook al weet je alles van wetenschap, en je weet wat de verschillende spirituele stromingen en wereldreligies je vertellen, je probeert toch altijd weer zoiets als dit artikel in te passen in wat jij al weet. Je zult misschien zeggen: hier zal ik over nadenken.

Hoe kijk je tegen het idee aan dat je hele lichaam van hetzelfde laken en pak is als de hemellichamen in alle ruimte? Iemand als Jezus was daarvan overtuigd en daarom noemt hij in Een Cursus in Wonderen het lichaam een constellatie.

Het lichaam is als een sterrenstelsel

Terug naar het heelal en naar de miljarden sterrenstelsel met miljarden zonnen. Vergeef me als ik misschien niet helemaal de juiste aantallen noem. Bekend is de metafoor dat er zoveel sterren zijn als alle zandkorrels tezamen op de stranden van de Aarde. Maar zullen het altijd schattingen blijven. Astronomen zullen vast en zeker allerlei soorten van kritiek hebben op de omschrijving die ik gebruik, maar dat laat onverlet het punt dat ik wil maken: de zonnen in het universum hebben maar een levensduur van een x-aantal jaar. En het licht van deze zonnen heeft een x-aantal lichtjaren nodig om de Aarde te bereiken. Dus als je zo’n zon waarneemt met een telescoop, dan is die zon allang verdwenen. We kijken dus naar iets wat er niet is!

Het gaat hier om de analogie. Het lichaam, ook een constellatie, is verdwenen op het moment dat je ernaar kijkt. Jij en ik kijken naar dingen die er niet zijn. Altijd. Dat is wat verlichte meesters als Jezus en Boeddha je onderwijzen. Misschien denk jij dat de sterren in de ruimte niet verdwenen zijn. Dat komt dan omdat ze er in jouw denkgeest wel degelijk zijn. Hier en nu. Je denkgeest werkt op een zodanige manier, dat net als bij de sterren, je denkt dat jij hier bent, net als al die constellaties ofwel lichamen om je heen.

Betalen voor angst
Ik realiseer mij dat dit een gewaagde gedachte is. Dat jij en ik er niet zijn. Maar jezelf afsluiten voor die gedachte, en niet kijken naar wat er in je denkgeest gebeurt, is in elk geval géén oplossing. Er is geen veilige plek waar jij je kunt verbergen, want alles is in je denkgeest. Zeg mij hoe je veilig kunt zijn bij biljoenen sterren die door de ruimte vliegen. Ga je per ongeluk naar de bioscoop en dan krijg je een film zoals The Fifth Element voor je kiezen waarin een ‘asteroïde’ op de Aarde afkomt en dreigt te vernietigen. Spannend toch? Maar wiens idee is het dat zoiets kan gebeuren? En waarom is het leuk om vol angst naar een film te kijken, naar iets wat boven je hoofd hangt? Feitelijk betaal je geld om bang te zijn.

Het doel van deze wereld is om bang te zijn. Dat valt eenvoudig te zien, omdat alles in deze wereld sterft. Als je dit gaat zien, dan kun je dat in jezelf helen. Daarom is vergeving de sleutel tot geluk. Als we kijken naar alles wat ons is ‘aangedaan’, en naar alles wat wij anderen hebben ‘aangedaan’, dan krijg je in de gaten dat de noodzaak van vergeving hier op Aarde enorm is. Dat is waar de kern wordt geheeld. Dan worden je relaties gebouwd op wat liefde werkelijk is, en niet op iemand die een ander probeert te helpen omdat die ander denkt dat hij of zij iets mist. Stel je voor: de Bron heeft het plan om jou en mij te helen. Hoera! Daarom is het mijn taak iedereen om mij heen daarin te betrekken. Dát is de handeling van vergeving: iedereen daarin meenemen.

Het doel van de wereld is om bang te zijn

Waar het om gaat is dat je gaat zien dat er maar één wereld is: de gedachtewereld in je denkgeest. En dat die denkgeest niet in je lichaam zit. Het is juist net omgekeerd. Je lichaam zit in je denkgeest. In je denkgeest gebeurt dus ALLES. Dat mag je gerust als goed nieuws beschouwen. Maar ik begrijp dat het verontrustend voor je is als jij jezelf identificeert met de plek achter de ogen. Die identiteit – jij, het ego – wordt bedreigd door het idee dat alles in de denkgeest is.

Boeddha heeft heel goed laten zien wie de projector is en hoe die werkt. Hoe je jeZelf vindt. En hoe jij je vergist hebt met sommige van je gedachten wie je bent en wat de aard der dingen is. Want als je dat werkelijk onderzoekt, kom je erachter dat jij je vergist hebt. De meeste ideeën zijn vergissingen. Dat móet wel een bedreiging zijn. Er is een waarheid van en aan jou, die je probeert te verbergen. Onthul je ware Zelf zodat het een ‘leven’ kan hebben. Zodat het vrijheid kan ervaren. Zodat het de vreugde en de liefde die het is, zichzelf kan uiten zonder angst.

Dit artikel verscheen eerder in Frontier Magazine 18.6, nummer 108, augustus – september 2012.

Advertenties

Over Frans

Frans Vermeulen took his first spiritual footsteps in Australia at the Australian Institute of Metaphysics. Thereafter he focused as a writer on spiritual topics. Frans has interviewed some of today’s leading spiritual teachers, including Rananda, John de Ruiter, Drunvalo Melchizedek, Robbert van den Broeke, Caroline Myss, Ton van der Kroon, William Whitecloud, dr. Sha, Robbert Moss, Olof Smit, Patricia Cori, Robert Tenzin Thurman, Eric Pearl and Gary Renard. His greatest love is what he regards as “the pure non-duality of A Course in Miracles.”
Dit bericht werd geplaatst in Bewustwording, Bewustzijn, Bladen, Frontier Magazine, Inspiratie, overdenkingen, spiritualiteit, Spiritueel en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

4 reacties op Jij wilt dit niet lezen

 1. Mydrea zegt:

  Dank je voor jou openhartigheid. Velen durven dit niet. Frans, ik ken je niet persoonlijk maar, blijf bij je eigen overtuigingen. Wankel nooit. Blijf zoeken. We hebben allemaal de mogelijkheid om onze ogen open te doen voor de waarheid. Het is aan een ieder of dat men dat doet. We kunnen makkelijk met onze hakken in het zand gaan zitten maar het veranderd de waarheid niet. Veel liefs en wijsheid op jouw pad.

 2. mercadeo zegt:

  9. In deze wereld wordt zelfs het lichaam niet als een geheel waargenomen. De bedoeling ervan wordt gezien als een versplintering in vele functies die weinig of geen verband houden met elkaar, zodat het door chaos lijkt bestuurd. Als het zich door het ego laat leiden is dat ook zo. Als het zich door de Heilige Geest laat leiden is dat niet zo. Het wordt dan een middel waardoor het deel van de denkgeest dat je van de geest hebt proberen te scheiden voorbij zijn vervormingen kan reiken en terug kan keren naar de geest. De tempel van het ego wordt aldus de tempel van de Heilige Geest, alwaar de toewijding aan Hem de plaats inneemt van de toewijding aan het ego. In deze zin wordt het lichaam wel degelijk een tempel voor God: Zijn Stem woont erin doordat hij richting geeft aan het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

 3. Ik Dus zegt:

  Wat een SLAP geneuzel zeg…

 4. mysticus zegt:

  Mysticus.
  Prachtige tekst…als ex-bijna-dood-ervaarder kan ik dit enkel maar be-amen. Met “vergeving” en “echte onvoorwaardelijke liefde” kan je de hele wereld aan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s