Knuffelkoningin Amma: ‘Waar echte liefde is, gaat alles moeiteloos’

AmmaMata Amritanandamayi, beter bekend als Amma (moeder), hield in 2012 in bijna 60 steden – waaronder Houten – en verspreid over 25 landen gratis programma’s. Sinds 1967 heeft ze bijna 32 miljoen mensen omhelsd, gemiddeld 2.000 per dag! Alles wat deze hugging saint doet is groot(s). Voor ParaVisie’s februarinummer sprak ik met bezoekers en draaide een paar uur mee met de vrijwilligers.

Zelf zegt Amma: “Zolang er genoeg kracht is om haar hand uit te steken naar degenen die naar haar toe komen, om haar hand te leggen op de schouder van iemand die huilt, zal Amma doorgaan met darshan geven. Mensen liefdevol omhelzen, hen troosten en hun tranen afvegen tot het einde van dit stoffelijk omhulsel, dat is Amma’s wens.”

Toen de BBC haar ooit vroeg waarom ze mensen omhelst, antwoordde Amma: “Dat is als vragen aan een rivier ‘Waarom stroom je?’ Een rivier stroomt omdat het zijn aard is. Op dezelfde manier is dit Amma’s aard – een moeder die haar liefde voor haar kinderen uitdrukt.” Deze unieke, buitengewone uitdrukking van universele liefde is bekend als Amma’s darshan. (Darshan betekent letterlijk ‘God zien’ of ‘visioen van het hoogste’.)

In de Expo in Houten vond ook in 2012 de inmiddels traditionele driedaagse met Amma plaats. Duizenden mensen meldden zich voor een omhelzing, meditatie, lezingen en muziek; de toegang was zoals gewoonlijk gratis. In afwachting van de omhelzing sprak ik met Philomeen die naast mij zat en Amma inmiddels twee jaar kent. “Ik ben naar India geweest, naar haar ashram in Kerala, en ik ben zeer geraakt. Wat dat is? Ze zorgt voor diepe liefde en veiligheid in mijzelf. En ze leert mij ook mijzelf lief te hebben, wat ik eerder niet kon. Ik trachtte altijd voor iedereen dienstbaar te zijn, maar ik vergat mijzelf. Ik voel dat Amma mij heel diep warmte geeft. Voor mij is dat de goddelijke moeder. Zo ervaar ik dat.”

Op de vraag wat dienstbaarheid voor haar betekent, antwoordt Philomeen: “Amma leert mij dat liefde voorbij de dualiteit is. Dan ben ik dus vanzelf liefdevol en denk ik daar niet meer over na. Dan handel ik vanuit het Zelf. Dát is voor mij dienstbaarheid. Het ego is dan niet meer bezig met het resultaat..”

Veiligheid zit in jeZelf
Toen Philomeen Amma voor het eerst zag dacht ze: een gewone vrouw eigenlijk. “Maar er komen steeds subtielere lagen naar boven. En naarmate ik zuiverder leer waarnemen, mijn ego meer verdwijnt, mag ik daar iets van zien. Je kunt dus zeggen: waar ik niet ben, kan God zijn.” Philomeen beschrijft zichzelf als een hoofdmens met een gevoelig hart. “Mijn hang naar controle slaat Amma gewoon weg. In mijn beleving gooit ze alles omver en al mijn vermeende veiligheid wordt afgebroken. Daardoor weet ik: de enige veiligheid zit in mezelf.”

Amma, eenvoudige vissersdochter uit India

Amma, eenvoudige vissersdochter uit India

Het is fenomenaal hoe een eenvoudige vissersdochter uit India zoveel in beweging zet. In mensen én in de wereld. Al op jonge leeftijd was zij anders dan andere kinderen. Haar familie begreep haar niet toen zij op veertienjarige leeftijd mensen spontaan begon te omhelzen om hun leed te helpen verlichten. Binnen het kastenstelsel van India was dat uiteraard verboden: anderen aan te raken, laat staan mannen en leden van andere kasten. Toch ging Amma door.

Zelfs in modern India zijn Amma’s omhelzingen van de massa revolutionair. Het gaat in tegen het hiërarchische kastensysteem en de traditionele leraar-leerling relatie. Ook het feit dat Amma een vrouwelijke goeroe is, breekt met een wereldwijd patroon van patriarchale suprematie. Iedereen kan dagelijks ervaren wat de disbalans tussen ‘mannelijke en vrouwelijk energie’ in de wereld tot gevolg heeft.

Voor mij persoonlijk is dat een van de meest aansprekende aspecten van Amma en haar boodschap. Het is werkelijk ongelooflijk waartoe één vrouw in staat is. Lees daarvoor het kader Embracing the World. De liefdesenergie van het hart, van de moeder, initieert dit en met de mannelijke energie worden de ideeën gemanifesteerd.

Purnima zit ergens in de hal in een rolstoel als ik haar vraag wat haar naar de appelstad brengt. “Ik heb Amma zes jaar geleden ontmoet toen ik vanwege pijn bijna niets meer kon. Het was liefde op het eerste gezicht en ze heeft mij zóveel gegeven. Inmiddels ben ik pijnvrij, woon ik in Kerala en toer ik met haar mee als ze op reis gaat. Mijn relatie met haar kan ik het best omschrijven als die tussen moeder en kind. Dát en Amma’s liefde brengt mij hier.”

Zelfrealisatie is mijn doel
Even later raak ik in gesprek met een man achter de infobalie, Sadanand. Hij kent Amma inmiddels zeven jaar en ook hij reist met Amma Europa rond en woont in de ashram. Zijn hele leven staat in het teken van seva (dienstbaarheid) en spirituele oefening. “Elke morgen doe ik tussen 04.00 en 09.00 uur spirituele oefeningen zoals meditatie, reciteren, yoga en tai chi. Na het ontbijt doe ik vrijwilligerswerk.” Door het jaar heen keert Sadanand regelmatig terug naar Nederland om geld te verdienen, want vrijwilliger of niet, iedereen betaalt zijn eigen kost en inwoning.

Als ik hem zeg dat mensen dat gek zullen vinden, al dat werk doen en ook nog betalen, antwoordt hij: “Het is geen werk maar een spirituele oefening en de lessen en het geluk dat ik daarvoor terugkrijgt is totaal, een zegen. Ik zeg wel eens: ‘Amma heeft mij niet nodig.’ Zij zit volmaakt gelukkig te zijn en omhelst soms 22 uur achter elkaar. Als ik de kans krijg om haar te helpen, is dat ook voor mijzelf. Dat is het mooie bij Amma: iedereen krijgt bij haar waar ze om vragen. Ik heb inmiddels heel veel hoeken van mijn persoonlijkheid gezien, maar ik heb dan ook heel duidelijk gezegd: ‘zelfrealisatie is mijn doel’.”

Indiaas etenVia Sadanand raak ik verzeild in de keuken omdat ik ook wil proeven van de blijheid die dienstbaarheid bij de stralende vrijwilligers blijkt op te roepen. In een van de enorme keukens die meereist door Europa, mag ik aardappelen in blokjes snijden. Niet te groot en niet te klein. In de stilte van de seva zie ik al mijn gedachten langskomen en laat ik ze keer op keer gaan. Een bijzondere oefening, in al zijn eenvoud. In de keuken krijg ik de ervaring van wat Sadanand eerder tegen mij gezegd had: “Het plezier is niet buiten je, maar zit in je.”

Jolanda tref ik in een van de hallen aan achter een bord met Indiaas eten. Thuis begeleidt zij groepen in yoga, meditatie en kunst. Ze heeft het gevoel dat zij steeds dichter bij zichzelf komt en daardoor betekenisvol kan zijn voor anderen. “Amma vraagt van mij liefde en mededogen. Hoe meer ik dat van haar ontvang, hoe meer ik voel wat ik mag betekenen voor anderen.”

Even verderop zit Joris die deze dag een keer wil meemaken om te zien wat hier gebeurt en dat te ervaren. “Toen ik hoorde dat ik misschien te laat gearriveerd was voor een omhelzing, kwam ik erachter dat het daar niet eens om draait.” Amma is voor Joris de belichaming van het goddelijke. “En ik vind het bijzonder dat het een vrouw is. Dat heb ik nog niet vaak meegemaakt. Het is tijd dat de vrouwelijke energie meer ruimte krijgt. Laat ik het zo zeggen: het sluit aan op mijn eigen proces. Als man probeer ik ook vanuit mijn hart te leven en toch mijn mannelijkheid trouw te zijn.”

Amma is een katalysator
Lavanya is de eerste Engelstalige bezoeker die ik aanspreek. Op de vraag wat seva voor haar betekent, antwoordt ze kort en krachtig: “God in actie. We brengen God op aarde, dat is wat we hier doen.” Daarna loop ik Sonja, een verpleegkundige uit België, tegen het lijf. “Enkele jaren geleden ontmoette ik een moeder wier stervende kind ik begeleidde. De moeder had vanwege haar worsteling en zoekend naar antwoorden al een spirituele weg afgelegd. Ik dacht: als die vrouw naar Amma gaat, dan wil ik daar ook naartoe.”

Volgens Sonja zijn veel mensen in een donkere periode van hun leven op zoek naar antwoorden die ze niet vinden in hun geloofsbeleving. “Het is ook de eerste keer dat ik alle dagen blijf en dat mij iets heel puurs overkomt. Ik weet, iedereen kan direct naar de Bron, maar we hebben soms op ons pad katalysatoren nodig. Ik denk dat Amma zo iemand is.”

Op de vraag wat zij hier verder vindt, vertelt Sonja: “Liefde. De mensen zijn allemaal zó lief. Wij moeten naar een wereld waarin solidariteit en openhartigheid op de voorgrond komen. En dat vind ik hier. Vervolgens moeten wij dat natuurlijk wel uitdragen en terug buiten niet ons oude patroon opnemen. De echte workshop is outside.”

Goddelijke energieZestien jaar geleden zag Wout een flyer van Amma’s eerste Nederlandstalige boek: Amma. “Ik dacht: dat boek wil ik hebben, maar ik kon het eerst niet vinden. Toen ik het uiteindelijk vond, sloeg ik het open bij een foto van Amma als dertienjarig meisje. Ik begon spontaan te huilen.” Amma brengt hem vervulling, vertelt Wout. “Ik mag de armen en de handen zijn van haar goddelijke energie.”

Ondertussen gaat Amma in de andere hal onversaagd door met het omhelzen van de lange rij wachtende mensen. Ze heeft misschien een eredoctoraat en prijzen in haar kast van UNESCO, Cinéma Vérité en Ghandi-King, maar vanavond is er gewoon weer een Puja-ceremonie, Devi Bhava, meditatie en darshan voor duizenden mensen. Pas om acht uur de volgende morgen is het gedaan, geheel naar Amma’s wens.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Embracing the World
Amma’s droom is dat iedereen in de wereld tenminste één nacht zonder angst moet kunnen slapen; één dag voldoende moet kunnen eten; één dag niemand wegens geweld in het ziekenhuis wordt opgenomen. Door ten minste één dag onzelfzuchtig te dienen help je arme en hulpbehoevende mensen.

Onder de vlag ‘Embracing the World’ (EtW) initieert Amma honderden projecten die mensen over de hele wereld een helpende hand toesteken.

 • Empowerment van vrouwen. Twee van de drie vrouwen in de derde wereld zijn werkzaam in laagbetaalde banen, terwijl ze vaak kostwinner zijn én het land bewerken. EtW heeft daarom inmiddels meer dan 100.000 vrouwen opgeleid, startkapitaal en microkrediet verschaft.
 • Onderwijs heeft bewezen een van de meest effectieve bestrijdingmiddelen te zijn van armoede. Daarom is EtW actief op het gebied van analfabetisme onder volwassenen en streeft ze naar 100.000 beurzen voor kinderen die anders niet naar school zouden kunnen gaan.
 • Noodhulp bij rampen. 98 procent van alle rampslachtoffers leven in ontwikkelingslanden. EtW heeft de afgelopen vijf jaar meer dan 50 miljoen dollar uitgegeven om hulp te bieden bij rampen als de Tsunami van 2004 en de orkaan Katrina .
 • Huizenbouw en renovatie van sloppenwijken. Wereldwijd is meer dan één miljard mensen (één op zeven!) dakloos. Daarom bouwt EtW huizen; inmiddels meer dan 45.000.
 • Weeshuizen voor kinderen. Van de 140 miljoen weeskinderen wereldwijd is het gros ondervoed. In Kerala, India, runt EtW al ruim twintig jaar een weeshuis voor vijfhonderd kinderen. Een op de drie kinderen daar behaalt uiteindelijk het universiteitsdiploma.
 • Honger. Alleen al in India sterft elke 30 seconden een kind door ondervoeding. EtW voedt jaarlijks meer dan twee miljoen mensen in India en meer dan 73.000 mensen in veertig steden in de VS.
 • Medische verzorging en voeding. Gratis gezondheidszorg was er de laatste 10 jaar voor 1,2 miljoen mensen in India ter waarde van 60 miljoen dollar.
 • Gemeenschapszin. Alleen al in India leven meer dan 50 miljoen weduwen. EtW zorgt voor financiële ondersteuning van 100.000 weduwen en andere slachtoffers van armoede.
 • Groene initiatieven. Onze atmosfeer gaat gebukt onder 200 miljard ton CO2. Elke boom elimineert jaarlijks één ton daarvan. EtW heeft sinds 2001 wereldwijd meer dan één miljoen bomen geplant.
 • Onderzoek. De onderzoeksprojecten van EtW hebben één doel: moderne technologie te laten werken voor gemeenschappen en mensen in nood.
 • Gezondheid. Met de Amala Bharatam Campagne roept Amma de mensen in India op zich bewust te worden van hygiëne, afvalscheiding, recycling en vuilnis niet zomaar te dumpen. Meer dan 15.000 vrijwilligers houden elke vierde zondag van de maand Clean Sunday en het is de bedoeling dat dit schoonmaakinitiatief zich in de toekomst als een olievlek over India verspreidt.

Advertenties

Over Frans

Frans Vermeulen took his first spiritual footsteps in Australia at the Australian Institute of Metaphysics. Thereafter he focused as a writer on spiritual topics. Frans has interviewed some of today’s leading spiritual teachers, including Rananda, John de Ruiter, Drunvalo Melchizedek, Robbert van den Broeke, Caroline Myss, Ton van der Kroon, William Whitecloud, dr. Sha, Robbert Moss, Olof Smit, Patricia Cori, Robert Tenzin Thurman, Eric Pearl and Gary Renard. His greatest love is what he regards as “the pure non-duality of A Course in Miracles.”
Dit bericht werd geplaatst in Bewustwording, Reportages, spiritualiteit en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Knuffelkoningin Amma: ‘Waar echte liefde is, gaat alles moeiteloos’

 1. pring zegt:

  Mensen kunnen beter de moeder en vader in zichzelf oproepen dan deze flauwekul. Erg onvolwassen om als volwassene nog een omhelzing van een moeder- of vaderfiguur nodig te hebben. Men kan beter putten uit de eigen bron. Wanneer een meerderheid van de wereldbevolking eindelijk zo ver zal zijn, is er misschien kans op wereldvrede. Maar een afhankelijkheid van een andere dood- gewone sterveling zal de wereld echt niet beter maken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s