De Liefde Heeft Niemand Vergeten

Interview met Gary Renard

Gary Renard’s  nieuwe boek is uit: De liefde heeft niemand vergeten. Gary wil met zijn derde boek voor eens en altijd een einde maken aan de illusie van tijd en ruimte. Samen met zijn gidsen Arten en Pursah brengt hij ons terug naar de werkelijkheid: volmaakte liefde. In deze liefde is de mind geheel vrij, onsterfelijk, onkwetsbaar en zonder vrees. (Het interview voor dit artikel werd al in 2011 gehouden in de verwachting dat het boek daarna snel zou verschijnen… fv)

Om die vrijheid te ervaren moeten wij als mens aan het ego voorbij. Renard geeft duidelijke handvatten hoe wij het ego ongedaan kunnen maken. Dat het überhaupt mogelijk is, komt omdat het ego het idee is dat we ons afgescheiden hebben van onze Bron. Dat wij denken een persoonlijk bestaan en een individuele identiteit te hebben aangenomen. De eerste oplossing die Renard aandraagt is dat wij ons overgeven aan de leiding van de Heilige Geest. Een vorm van meditatie, waardoor wij opgaan in onze Bron, is de tweede manier. Handvat nummer drie is vergeving. Geen vergeving zoals die traditioneel bekendheid geniet, maar vergeving die voortkomt uit de oorzaak.

Ego ongedaan maken
Renard: “Er is het idee dat je afgescheiden bent van je Bron, van God, en dat je een eigen identiteit hebt. Het boek Een Cursus in Wonderen zegt daarover: ´verlossen is (dat idee) ongedaan maken (…)´. Je bent namelijk hetzelfde als je Bron. Sommigen zal dat arrogant in de oren klinken. Maar wat pas echt arrogant is, is dat je denkt dat je iets anders kunt zijn. Door ongedaan maken kun je uitvinden wat je echt bent en waar je werkelijk bent in je ervaring. Het goede nieuws is dat je niet hoeft te worstelen om te zijn wat je werkelijk bent. Je bent het al. Het enige wat je moet doen, is je valse zelf ongedaan maken. Door dat te doen, keert het werkelijke Zelf terug in je ervaring.

Einstein zei ooit: Werkelijkheid is slechts een illusie, zij het een hardnekkige. Die hardnekkigheid waarmee wij onze tanden in deze illusie zetten, doet ons het lachen vergaan. Toch kunnen wij de bordjes verhangen. Oefen je alle drie de manieren die ik aangeef, dan kan het niet anders dat het in je leven verschil maakt. De Cursus zegt in dit opzicht: ‘In de eeuwigheid, waar alles één is, sloop een nietig dwaas idee binnen waarom de Zoon van God vergat te lachen. Door dit te vergeten werd de gedachte (van afgescheidenheid) een serieus idee (…).’ De woorden die de Cursus gebruikt, zoals God, maken niet dat het een religie is. Het is wel een zelfstudiecursus met Jezus als leraar en die draait om vergeving; niet alleen in relaties maar ook wat betreft gebeurtenissen. Pas als je vrede verstoord wordt, merk je dat vrede niet iets kleins is. Vroeger maakte ik mij zorgen over mijn pensioen, iets wat 25 jaar in de toekomst lag. Nu ik dat niet meer doe is het alsof ik uit de gevangenis ontsnapt ben. Ik ben niet alleen veel vrediger, maar realiseer me meer en meer wie ik werkelijk ben: spirit. Ziel is daar een goede vertaling van. Spirit staat buiten het idee van afscheiding. Spirit is exact wat God is, allesomvattend, overal en niet-gelimiteerd. Het is hetzelfde als God, onsterfelijk, het kan niet aangeraakt worden door wat dan ook in deze wereld. Het kan door niets in deze wereld worden bedreigd. Niet voor niets begint de Cursus met de woorden: ‘Niets werkelijks kan bedreigd worden. Niets onwerkelijks bestaat. Hierin ligt de vrede van God (…).”

Het geheim van verlossing
“De afscheiding gebeurt in de mind, vooral het onbewuste deel daarvan. Het is dat deel van de mind dat je stuurt, het deel van de ijsberg onder het water. Het onbewuste is verantwoordelijk voor de gekte in deze wereld. Mensen begrijpen daarom ook niet waarom ze doen zoals ze doen. In mijn boek maak ik duidelijk wat ons drijft en wat ons leidt naar de weg van heling. De Heilige Geest doet de heling. Het enige wat wij hoeven te doen is te vergeven zodat wij kunnen terugkeren naar de Bron.

Het gaat om vergeving vanuit oorzaak, iets wat Jezus en Boeddha al begrepen, maar de wereld niet. Zij begrepen dat de wereld hen niet overkwam, maar dat de wereld door henzelf werd veroorzaakt. We zouden met deze wereld pas echt in de problemen zitten als dat niet zo zou zijn. Hoe de wereld aan mij verschijnt, is mijn creatie. Als het andersom zou zijn, ben je het slachtoffer.

Vergeving richt zich op de oorzaak: probeer niet de wereld te veranderen, verander je gedachten over de wereld. Jij bent de oorzaak van de wereld, het is jouw projectie. Jij en ik hoeven noch seks, geld, relaties of een zonsondergang op te geven. Wij hoeven er alleen maar anders naar te kijken. Dat doe je door vergeving, wat uiteindelijk leidt tot liefde, omdat dat is wat je bent.

Er zijn mensen die zeggen dat deze wereld gemaakt is door God. Maar als dat zo zou zijn, dan zouden wij zijn slachtoffer zijn, slachtoffer van een kracht buiten ons. Maar als de wereld van ons afkomstig is, en dat is mijn stelling, dan is het een totaal ander verhaal. In het eerste geval is woede gerechtvaardigd vanwege de dingen die jou worden aangedaan. Andersom is vergeving gerechtvaardigd. Waarom? Omdat ik het gecreëerd heb. Niet dat je nooit boos zult zijn, dat zegt ik niet.

Het geheim van de verlossing is slechts dit: dat jij wat jij je leven noemt jezelf aandoet. Dat maakt je verantwoordelijk. Niet omdat je iets slechts hebt gedaan, maar vanwege de waarheid dat het niet echt is en jij onschuldig bent. Daarom heb jij niets gedaan en hebben de mensen om je heen niets gedaan. De kwantumfysici zullen je vandaag de dag exact hetzelfde vertellen: dat wat je ziet is niet waar. Einstein zei: De mens ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens als iets wat los staat van zijn omgeving, als een soort optische illusie van bewustzijn. Hij ervaart dit als een gevangenis van tijd en ruimte.”

Vind de projector
“Ik wil hier geen enkele ervaring van wie dan ook ontkennen. Onze ervaring is dat we een lichaam zijn, dat we rekeningen moeten betalen, verplichtingen en problemen hebben. Ik zeg niet dat dat niet onze ervaring is. Ik zeg wel dat het een valse ervaring is. Het is niet waar. Wat we zien is niet waar. Einstein zegt: verleden, heden en toekomst vinden op hetzelfde moment plaats. Ook de Cursus leert ons dat er verschillende dimensies zijn van tijd. En dat een wonder (niets anders dan het veranderen van je gedachte in de mind, fv) in alle dimensies van tijd werkt. Als er meer dan één dimensie van tijd simultaan optreedt, betekent dat het mogelijk is te schakelen tussen dimensies van tijd, maar zelfs dan wijzig je niet het script dat al geschreven is.

‘Niets werkelijks kan bedreigd worden. Niets onwerkelijks bestaat. Hierin ligt de vrede van God’

Stel je gaat naar de film en je gaat er totaal in op. Je begint zelfs te praten tegen het scherm en je vergeet dat er daarop niets gebeurt. Zie je dat voor je? Dan heb je aardig te pakken hoe het in je leven werkt. Het heeft geen zin om dat wat op het scherm verschijnt zelfs maar te proberen te veranderen. Daarvoor moet je bij de projector zijn. De projector zit verborgen, achterin de zaal, maar je wordt niet geacht daar aan te denken. Jouw aandacht wordt namelijk afgeleid door het scherm. Maar als je werkelijk datgene wil veranderen wat er op het scherm verschijnt, dan moet je de projector zien te vinden. Verander je wat zich in de projector bevindt, dan heb je te maken met de oorzaak in plaats van het gevolg. Dat geeft macht. De meeste mensen zijn vanaf hun geboorte tot hun dood bezig met het veranderen van de gevolgen. Ze denken dat het manipuleren van de gevolgen hen gelukkig maakt. Dat zal niet gebeuren, want slechts tijdelijk geluk is mogelijk. Boeddha noemde dat vergankelijkheid.”

Ontwaken uit de droom
“De Cursus gaat voor de ervaring. Als je de weg van vergeving gaat, zodat je ego uiteindelijk ongedaan gemaakt wordt, zul je ervaren dat je niet het lichaam bent maar spirit. Je leven zal geïnspireerder zijn omdat je de leiding van de Heilige Geest aanvaardt. Je zult niet wakkerder zijn ín de droom. Echte verlichting is ontwaken úit de droom. Dat is ook wat Boeddha bedoelde toen hij zei: ik ben ontwaakt. Hij realiseerde zich dat de droom van hem afkomstig was.

We zien deze wereld niet met onze ogen, maar met onze mind. Het is een projector die verborgen zit is in ons onbewuste. We ervaren dat in ons bewustzijn en we vergeten dat we het hebben verzonnen. Neem het voorbeeld van een kind dat een nachtmerrie heeft. Als je het zachtjes toespreekt begint het vanzelf je geruststellende stem te horen. Dat komt omdat de waarheid in de droom kan worden gehoord. De waarheid is niet in de droom, nooit. Het kind begint vervolgens naar de juiste stem te luisteren waardoor het ontspant. Die stem is bij jou en mij de stem van de Heilige Geest.

Ik sprak van drie manieren om het ego buiten werking te stellen. De eerste manier is de Heilige Geest de dagelijkse leiding te geven. Dat kan hij als geen ander. De Heilige Geest fluistert continu tegen ons: Psst, dit is een droom. Je kunt besluiten al je beslissingen aan hem over te laten. Dat klinkt heel eenvoudig, en dat is het ook. Je maakt daarmee het idee van afscheiding van de Bron ongedaan. De Heilige Geest kan zien wat het beste is voor iedereen. Als je wakker wordt zul je zien dat je net als het kind het bed nooit de Bron hebt verlaten. Die was slecht buiten je gewaarzijn. Je ontwaakt in de Hemel om er achter te komen dat je altijd al was.

De tweede manier is meditatie, maar ik noem het liever de originele vorm van gebed. Het geheim hiervan is: vergeet alle wereldlijke dingen die je nodig denkt te hebben, laat ze los en ga naar God met lege handen en een open hart. Eigenlijk is het een introductie bij God. Stel je daarbij een prachtig wit licht voor, dat steeds groter wordt en je omvat. Het voelt zo goed dat je er mee wilt versmelten. Maar voordat je dat doet, verschijnt er een altaar. Daar leg je alles op waarvan je denkt dat je het nodig hebt om gelukkig te zijn in deze wereld. Daarna word je één met het licht.

Ik sprak eerder over het onbewuste. Deze mind weet alles binnen het universum van tijd en ruimte. Het weet ook de waarheid over het ego, net zoals Jezus en Boeddha dat wisten. De waarheid is dat er slechts één ego is, hoewel het er veel lijken. Er is er maar één van ons die denkt dat hij hier is. Er is maar één zelf dat zich afgescheiden heeft van de Bron. En wat denk je? Jij bent dat zelf. Al die mensen buiten jou is slechts een truc van het ego. Jezus zei: ‘wacht eens, wat ben ik dan aan het doen als ik anderen veroordeel? Dan veroordeel ik mezelf.’ Daarom is vergeving de derde sleutel, want de enige die moet worden vergeven ben jij. Jezus wist uiteindelijk dat mensen dachten dat ze schuldig waren, en hij wist ook dat het niet waar was. Mensen dromen slechts dat ze schuldig zijn. Het is het bijbelse verhaal van de verloren zoon. Een zoon die zijn vaders huis verliet, maar stuitte op schaarste. Bij eenheid kun je geen schaarste ervaren, want daar is alles en heb je alles. Er is dus maar één oplossing: naar huis gaan. Maar daar is de angst voor de vader omdat de zoon denkt dat hij gezondigd heeft. Hij zegt ook: ‘ik ben niet langer waardig om de zoon van mijn vader te worden genoemd.’ De vader deelt geen van die ideeën met zijn zoon. Waarom? Omdat God enkel perfecte liefde is. God is de Liefde die niemand vergeten heeft.”

—————————————————————————————————————————–

Wie is Gary Renard?
Begin jaren negentig van de vorige eeuw onderging Gary Renard een krachtige spirituele wake up call. Daarna schreef hij over een periode van negen jaar volgens de instructie van de opgevaren meesters Pursah en Arten als eerste het boek De verdwijning van het universum. Daarna volgde Jouw onsterfelijke werkelijkheid. Met zijn nieuwste boek De Liefde heeft niemand vergeten voltooit Renard deze trilogie. Vanwege zijn succes reist Renard de hele wereld rond en houdt lezingen en workshops.

Advertenties

Over Frans

Frans Vermeulen took his first spiritual footsteps in Australia at the Australian Institute of Metaphysics. Thereafter he focused as a writer on spiritual topics. Frans has interviewed some of today’s leading spiritual teachers, including Rananda, John de Ruiter, Drunvalo Melchizedek, Robbert van den Broeke, Caroline Myss, Ton van der Kroon, William Whitecloud, dr. Sha, Robbert Moss, Olof Smit, Patricia Cori, Robert Tenzin Thurman, Eric Pearl and Gary Renard. His greatest love is what he regards as “the pure non-duality of A Course in Miracles.”
Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Bewustzijn, Boeken, Inspiratie, Interviews, Spiritueel en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

3 reacties op De Liefde Heeft Niemand Vergeten

  1. Marc Middendorp zegt:

    Weet jij precies wanneer dit boek uitkomt ?
    mvg,
    Marc

  2. Frans zegt:

    De nieuwe verschijningsdatum is 1 december 2011.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s