Benjamin Adamah: passie voor het leven zelf

UnknownCreëren is Benjamin Adamahs grote liefde, want creëren brengt passie en blaast leven in de doodgolf. Of hij dat nou als filosoof doet, als beeldend kunstenaar, uitvinder, schrijver, magiër of astroloog, “het heeft altijd met dát te maken.”

Meestal gaan interviews met Benjamin Adamah over zijn verleden waarin hij onder meer onderzoeksjournalistiek deed en actief was voor Stralingsarm Nederland. Maar dáár wil hij het dus niet (meer) over hebben. “Waarom? Ik ben nu op en top met magie bezig en het vervaardigen van bioniet-producten voor mijn bedrijf DOOOZz.”

De MagiërDe magiër

Benjamins huidige bezigheden vinden plaats in het kielzog van Vamachara, zijn opus magnum en de kroon op 36 jaar zoeken naar de essentie van spiritualiteit, levenszin en het goddelijke, die hij begon als jongen van dertien. “Ik heb meer dan dertig jaar ervaring met magie, occultisme en ik denk heel anders over veel dingen dan de mainstream, zelfs de spirituele mainstream. Magie is een realiteit. Je moet alleen weten hoe het werkt. Het is hetzelfde als met The Secret. Voor sommigen heeft voor enorme veranderingen gezorgd en voor ongelooflijk veel mensen niet. Er is niet goed beschreven waarom het voor de een wel en de ander niet werkt. Ik kan dat wel, want ik weet hoe het werkt.”

In zijn Magie workshop maakt Benjamin de mensen duidelijk dat een egregor (gedachtevorm of collectieve groepsgeest) je danig in de weg kan zitten. “Mensen realiseren zich niet hoeveel egregors er zijn. Bijvoorbeeld, iedereen betaalt belasting. Maar doordat er gigantische bedragen worden weggesluisd door de grote multinationals moeten de burgers nóg meer betalen om alle tekorten aan te vullen. Toch blijft iedereen keurig belasting betalen. Dát is de macht van een egregor.”

Op de vraag hoe je voorkomt dat je daar constant tegen vecht, antwoord Benjamin: “Daar hebben mystici zich duizenden jaren over gebogen en dat is de reden waarom het Linker Pad (Vamachara) is ontstaan. De essentie van de Linker Pad verlichting is dat je een moment doormaakt, meestal door crisis, waarin je werkelijk alles verliest. Waarbij elk denkraam in duigen valt en er een kale essentie plaatsvindt. In het Sanskriet heet dat Nirguna – de aanraking met Kali. Je maakt een moment mee van pure kundalini energie die je op dat moment niet in de hand hebt. Die puur is, helemaal vrij.”

Daar gaat meestal, vertelt Benjamin, een cidrupini-ervaring aan vooraf. “Technisch is het een full body orgasme: alle chakra’s gaan tegelijkertijd vibreren. In je hoofd heeft het dezelfde ervaring als een orgasme. De kundalini vliegt onafgebroken door je lijf, door je hart, heen en weer. Dat kan heel lang aanhouden, tot drie kwartier achter elkaar. Toen ik dat had ging het gepaard met visioenen van bloemenzeeën, gekleurd licht en heel zachte, liefdevolle energie, Chakti, de Godin. ”

Dat brengt Benjamin tot het magische principe dat achter alle magische principes zit, de vacuümtheorie. “Als je iets wil veranderen in je leven, dan moet je ten eerste doorleefd en overtuigd de deur dichtgooien van de oude weg die je ging en waarin je vastliep. Daarmee creëer je een vacuüm. Het universum (lees: Chakti) haat een vacuüm en vult het onmiddellijk. De energie die daar instroomt is altijd een positieve energie. Altijd.”

De SchrijverDe schrijver

Zijn debuut als schrijver beleefde Benjamin met Nulpunt Revolutie (2006), een boek dat een spil was in de emancipatie van vrije energie. Zijn tweede boek, Nulpunt Psychologie, verscheen twee jaar later en was een voorstudie voor Vamachara, dat in 2012 het licht zag. Ewald Wagenaar daarover in Koorddanser: ‘door Adamahs virtuoze schrijfstijl en de diepgang van de inhoud verdient Vamachara een ereplaats en steekt boven alles uit wat er aan zogenaamde spirituele literatuur is verschenen.’

Benjamin kaart in Vamachara de meest fundamentele fout aan die alle staatsreligies en spiriwiricultes begaan: ze zijn anti-vitalistisch. Het idee van dualiteit zorgt ervoor dat men zich richt op eenheid en licht. “Een miskleun die ooit door Plotinus is gemaakt. Richt je je op het licht dan komt het goed. Dan gaan wij heel anders met elkaar om en is het ego minder belangrijk. Het bewijs dat dat totaal niet gewerkt heeft is de geschiedenis van de laatste 2000 jaar. Je creëert een selffulfilling prophesy door te zeggen: de aarde is een tranendal; in de hemel is alles beter. Daarom stel ik: spiritualiteit moet op het immanente gericht zijn en niet op het transcendente. Met Vamachara heb ik die blauwdruk tot in de 20ste macht uit elkaar gepeuterd.”

Benjamin gebruikt het torusmodel, een soort donut, om de kundalini te duiden. “Kundalini is de energie die achter tijd-ruimte en bewustzijn beweegt. Kundalini is de doorgaande stroom van yin en yang; complementaire krachten die in elkaar overgaan. Waar yin en yang elkaar raken, in het centrum van de torus, is het absoluut ondeelbare. Dat is een virtueel punt dat continu contracteert en expandeert.

Vrouwelijke energie is veelheid en streeft naar eenheid, naar één punt. Mannelijke energie is het omgekeerde, die vertrekt vanuit die eenheid en waaiert uit naar het vrouwelijke. Vandaar dat ze elkaar raken op de evenaar, en in elkaar omslaan in dat nulpunt. Van daaruit kristalliseert de hele schepping zich uit in oneindig veel variaties. Dus eenheid wordt opgedeeld in veelheid via dat mechanisme tot ze een grens bereikt waarin de kwaliteit wordt opgeheven. Veelheid slaat in dat mechanisme om in eenheid, dat is de kundalini flow, wanneer yin en yang één stroom zijn, wat de taoïsten Dao (de weg) noemen. Mensen denken dat het twee dingen zijn en dat wij in dualiteit leven in plaats van complementariteit.

Overal zegt men dat wij aan de dualiteit moeten ontsnappen, maar er is geen dualiteit en die is er ook nooit geweest.”

De AstroloogDe astroloog

Ook als het om astrologie gaat kiest Benjamin niet voor een dertien-in-het-dozijn-aanpak.

Analyse van een horoscoop is kan volgens hem niet zonder pansynthese. Alleen als je weet waar het gravitatiepunt van je ziel zich in deze incarnatie bevindt, zegt hij op zijn website, krijg je pas echt grip op jouw unieke levenspad. Het gaat hem als astroloog erom de centrale logica ofwel het gravitatiepunt van de horoscoop te vinden. Zijn klanten kunnen zodoende hun blokkades begrijpen en hun leven in een flow brengen. “Soms vind ik die in een dag, soms doe ik er een week over. In dat laatste geval moet de enorme hoeveelheid informatie die ik bij een handmatige duiding in mijn hoofd heb zitten laten gisten. Maar als het kwartje eenmaal valt, schrijf ik de horoscoop achter elkaar uit in drie tot negen A-4tjes. Hoe minder hoe beter, want hoe eenvoudiger ik iemand de sleutel tot zijn of haar eigen puzzel geef hoe handiger dat is.”

Behalve met traditionele planeten als Mars, Jupiter, Pluto enzovoort, werkt Benjamin met planeten als Orcus, Eris, Huya, Varuna, Zwarte Maan en anderen die onschatbare informatie geven. Over Zwarte Maan (Lilith) vertelt hij: “Zwarte maan werpt obstakels op. In een zodiakteken purgeert ie alles wat niet deugd aan het teken. Ik heb hem in het zesde huis staan – werk – dan wordt alles in dat huis tegengewerkt, ook door anderen, of het moet 100 procent integer zijn. Ik had met werk in dienst van een bedrijf of instantie bijvoorbeeld dat er nooit iets makkelijk liep. Altijd was er wat. Elke keer fluisterde de innerlijke stem dat ik zelfstandige moet zijn. En dat integer doen. Dus wat ik maak, ook de horoscopen, doe ik absoluut integer, want anders werkt het niet voor mij.”

De FilosoofDe filosoof

Wij komen weer te spreken over belastingen en hij vertelt dat ‘Den Haag’ in één dag plat zou gaan als iedereen zou weigeren belasting te betalen. “De bevolking heeft de macht, maar ze gebruikt hem niet omdat ze niet durft. Het is angst. Al die systemen zijn angstsystem en werken met het massale. Wat dat is? Het is het enige verschijnsel wat er bestaat dat kwantiteit als kwaliteit heeft. Alles wat het massale gebruikt, meestal misbruikt, gaat mis. Dat verdringt leven en kleur. Dat verdringt gevoel.”

Toch predikt hij niet de revolutie. “Nee, ik predik menselijkheid. Revolutie daar schiet niemand iets mee op. Dat zijn kapotte winkelruiten en verstoring van distributiesystemen. Maar hoe het wel moet? Er is nog geen blauwdruk geproduceerd. Toch is die simpel en nu te maken. Op allerlei (nieuwe) kennisvlakken is materiaal voorhanden voor een nieuwe, betere tijd. Dat hoeft alleen maar te worden samengevat en gebundeld. Dan heb ik het over de nieuwe financiële modellen, permacultuurmodellen, politiek en kennisdemocratie met de hulp van kennisclusters. Als je de regering uit een raad van wijze mannen laat bestaan, integere mensen, die dan over de meest algemene verdeling van aandacht gaan, van die verschillende kennisclusters, en ook beleid maken op grond van de feedback uit de kennisclusters en dat terugkoppelen, dan heb je – zeker in het digitale tijdperk waar alles heel snel kan –een heel goed bestuurssysteem.”

Als cultuurfilosoof beschrijft Benjamin in Vamachara de grote molochische processen, dat wil zeggen de metafysische processen, die ten grondslag liggen aan alle psychologische en individuele processen. “Mijn boodschap als filosoof is: zolang mensen dat soort processen/mechanismes niet begrijpen, en het is nooit eerder zo neergezet, begrijpt men niet het probleem. Kan men niet het probleem fundamenteel aanpakken.”

De VaderDe vader

Op de vraag: ben je een man met een missie? antwoordt hij: Ik heb een zoon. Ik heb heel veel ellende gehad en zeven jaar gevochten tegen elektromagnetische straling. Ik moest daar wel tegen vechten omdat mijn bloeddruk boven de 200 uitsteeg. Mijn huisarts vertelde: binnen twee weken moet dit weg zijn anders krijg je een hersenbloeding. Dus daar stond ik ineens tegenover de GG&GD, de gemeente, de telecomproviders. Het eindigde ermee dat ‘ze’ mijn toen zesjarige zoontje hebben geprobeerd voor mijn ogen op straat dood te rijden. Hij sprong gelukkig net op tijd weg, maar alles met als doel mij de mond te snoeren. Ik heb daar zeven jaar posttraumatische stress van gehad. Maar die heb ik overwonnen met eigen methodes. En ik leer nu mensen om dat ook te kunnen.”

De UitvinderDe uitvinder

Door zijn eigen vallen en opstaan heeft Benjamin veel geleerd. “Uit alle ellende in mijn leven is ook veel positiefs voortgekomen. Het brengt mij elke keer weer terug naar een van mijn grote liefdes: denken en daarmee problemen oplossen.” Zijn elektrohypersensitiviteit en die van de mensen om hem heen brachten hem op het idee bioniet te ontwikkelen van alchemisch materialen in combinatie met natuurlijke materialen als kristallen en plantaardig materiaal. Hieruit is in 2014 het bedrijf DOOOZz ontstaan dat zes verschillende bioniet-producten levert en inmiddels heel wat mensen met stralingklachten heeft geholpen.

Als hij over zijn passie spreekt, dan krijg je te horen dat die voor 100 procent Luciferisch is. Eliphas Levi komt in zijn boek Leer en ritueel der hogere magie tot de conclusie dat Lucifer de intelligentie van het leven zelf is. “Van de levenswil, de torus-evenaar waar ik altijd op doel en waarbij yin en yang in een dynamische balans verkeren. Een zwarte kat staat symbool voor Lucifer. Toen ik de echte Lucifer – niet de door zwarte loges gebruikte gedachtevorm – als magiër invoceerde had ik een droom met een zwarte kat van vier meter hoog. Direct daarna kreeg ik een enorme boost van creativiteit. Ik heb daarna een heleboel schilderijen gemaakt.”

De Beeldend KunstenaarDe beeldend kunstenaar

“Lucifer staat voor pure levensenergie. Het is liefde en passie voor het leven zelf. Wat ze in Andalusië duende noemen. Een energie die door de voetzool wordt opgezogen en wat flamengodanseressen eruit gooien. Dat zit als drive achter alles wat ik doe.”

Als beeldend kunstenaar was Benjamin erg getalenteerd, kwam op zijn twintigste in het professionele kunstcircuit terecht, en werd gewaardeerd om zijn zeitgeist-achtige werk. Maar hij dacht: zou ik dat zelf aan de muur willen hebben? “Nou, eigenlijk niet. Toen ben ik radicaal gestopt met dat soort werk en ben ik Turner-achtige landschappen gaan maken, omdat ik het zelf mooi vind. Opeens vonden de mensen op beurzen mensen mijn werk het mooiste werk wat er hing, maar alle kunstcritici en –bobo’s zeiden opeens: dit is helemaal niets. Uiteindelijk had ik zo de balen van kunst dat ik er mee stopte.”

Het mag duidelijk zijn dat ook deze ervaring Benjamins vuur niet kon doven.

Adamahs websites zijn http://www.adamah.nl en http://www.dooozz.nl

Advertenties

Over Frans

Frans Vermeulen took his first spiritual footsteps in Australia at the Australian Institute of Metaphysics. Thereafter he focused as a writer on spiritual topics. Frans has interviewed some of today’s leading spiritual teachers, including Rananda, John de Ruiter, Drunvalo Melchizedek, Robbert van den Broeke, Caroline Myss, Ton van der Kroon, William Whitecloud, dr. Sha, Robbert Moss, Olof Smit, Patricia Cori, Robert Tenzin Thurman, Eric Pearl and Gary Renard. His greatest love is what he regards as “the pure non-duality of A Course in Miracles.”
Dit bericht werd geplaatst in Bewustwording, Inspiratie, Interviews en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s