‘Je kan alleen je eigen voorbeeld leven’

………………………………………………………………………………………………………..
Onderweg naar meesterschap is nu gratis te downloaden als eBook.
…………………………………………………………………………………………………………

Onderweg naar meesterschapBoek: Onderweg naar meesterschap

Henk Janssen neemt in zijn boek Onderweg naar meesterschap zijn lezers mee in de levenservaring die hij tot nu toe opdeed. Hij doet dat zonder belerend te worden, maar wel tot op het bot eerlijk en open. Bij de lezers zal dat ongetwijfeld veel herkenning opleveren. Zijn stelling: het is onmogelijk andermans weg te gaan, maar wij kunnen elkaar wel op weg helpen. Met zijn boek zet hij de deur op een kier.

Iemand die ook maar iets langer met Henk praat, valt direct zijn beeldspraak op. Terugkijkend op de ontstaansgeschiedenis van zijn boek zegt hij: “Alles is er al. Net zoals bij een foto die in de ontwikkelvloeistof ligt. Alleen de pixels moeten nog zichtbaar worden.” Met andere woorden: het boek Onderweg naar meesterschap hoefde zich slechts te materialiseren.

Henks partner Judith Michels: “Een Duits dieptrancemedium, Kathrin Knipsel, zei ooit tegen Henk dat het tijdperk van de einzelkämpfer voltooid verleden tijd is. Nu is het moment daar voor mensen om zich te verbinden, om samen te werken. Dat is ook het belangrijkste tijdens the making of gebleken.

“Het tijdperk van de einzelkämpfer is voltooid verleden tijd.”

In zijn boek noemt Henk dat het nieuwe Wij. Oude vrienden, oude zielen, die elkaar in dit leven opnieuw ontmoeten, slaan de handen onvoorwaardelijke ineen om iets heel nieuws te creëren, tot een co-creatie te komen. Judith: “Henk is zijn hele leven al bezig om mensen met elkaar te laten samenwerken. Maar tegelijkertijd was hij daar vaak eenzaam in. Waarom? Omdat anderen daar niet aan toe waren. Nu bij dit boek komt alles ineens bij elkaar: ons partnerschap, Kathrin, een schrijver en een uitgever.”

Het boek is niet tot stand gekomen met de oude calvinistische mentaliteit van bloed, zweet en tranen. Henk: “Het is ook geen literair werk, maar een boek wat direct onder de huid kruipt, boordevol eigen wijsheid. Ik weet zeker dat het boek gaat werken, dat het aha-erlebnissen gaat veroorzaken. Het is ervoor bedoeld dat anderen die weg niet helemaal alleen hoeven te gaan, zoals ik dat in mijn donkerste periode van mijn leven heb ervaren.”

Judith: “Het boek zal voor sommigen betekenen dat hun leven gaat veranderen, bijvoorbeeld in hun relaties of werk.”

Waarom verdient spiritualiteit meer aandacht?
toevalHenk: “Het is geen kwestie van verdienen, het krijgt meer aandacht. Spiritualiteit is er gewoon en als mensen hulp nodig hebben dan is die hulp er. We hadden het er vanmorgen in de auto nog over. Het is niet een doorbraak of een revolutie. Het is er al heel lang, altijd geweest zelfs. De zogenaamde revolutie is dat het steeds meer merkbaar aanwezig is.” Judith: “De sluiers verdwijnen.”

Henk: “Vooral die moeiteloosheid, die kan ik niet genoeg benadrukken. Accepteer dat je nu problemen hebt. Acceptatie maakt dat het verdwijnt. Dan komt ‘het’ in aanraking met zuurstof en kan het oplossen. Een probleem brengt emoties met zich mee en die willen gezien en erkend worden, want alles heeft een diepere betekenis.”

Dat komt in het beeld op de cover van het boek ook tot uitdrukking. Lange tijd was er sprake van drie aspecten: emotioneel, fysiek en mentaal. “Wij beseffen nu dat er een vierde dimensie is (spiritueel, fv), die er overigens altijd is geweest, maar die ‘ze’ te vuur en te zwaard hebben bestreden. Het materiële en patriarchale Vissentijdperk was absoluut noodzakelijk als een trede in onze evolutionaire ontwikkeling. Alles is precies goed geweest.”

“Een boek wat direct onder de huid kruipt, boordevol eigen wijsheid.”

Judith: “Henk is heel consequent. Als mensen zeggen: ‘dat kan geen toeval zijn’, dan zegt Henk: ‘dus als je in een klotesituatie zit dan is dat óók geen toeval. Dat is dan wat het is en blijkbaar heeft dat een betekenis.’ Henk kan mensen daar echt mee om de oren slaan en wakker schudden.”

Henk: “Alle shit die er is, is oude shit. Maar soms schiet onkruid pas na jaren omhoog. Wereldwijd is alles wat er nu gebeurt het oplossen van oude shit die al tienduizenden jaren in het bewustzijn van de mensheid wordt meegezeuld. Als je er op die manier naar kan kijken, met een zekere afstand, kan je zelfs blij zijn. Dat maakt het trouwens niet minder vervelend. Maar ik beloof je: tussen nu en twintig jaar gebeuren er spectaculaire dingen. Echter, dat kunnen wij ons vanuit ons oude denken niet voorstellen. Daarom zullen oude bedrijven, oude structuren zichzelf nooit kunnen redden. Ze zijn gedoemd om te transformeren of te verdwijnen. Problemen kunnen niet opgelost worden met het bewustzijn waaruit ze zijn ontstaan.” Judith: “Henk zei gisteren nog tegen iemand: ‘vergis je niet, bedrijven worden niet van buitenaf veranderd maar van binnenuit doordat de mensen die er werken veranderen’.”

Het gebeurt gewoon
spirituele pad
Judith: “We kregen onlangs te horen dat het boek veel energie bevat, met name voor mensen die nog niet of pas kort op het spirituele pad zijn. Er komen veel mensen naar ons toe die wel al een vermoeden hebben. Steeds vaker zijn dat mannen die op de een of andere manier weten dat zij bij ons moeten zijn. Noem het een weten vanuit hun hart. Ze stellen dan vragen en ontdekken of erkennen dat zij een spiritueel wezen zijn. Dat spirituele aspect komt dan heftig in hen naar voren. Wij raakten laatst in Italië in een pizzeria met een jonge man in gesprek. De aanleiding was een technisch speeltje. Binnen no-time ging het gesprek over hooggevoeligheid, spiritualiteit en eenzaamheid. Bij het afscheid vertelde hij nog nooit zo’n persoonlijk gesprek te hebben gehad.”

Henk: “Het is niet wat wij zeggen of doen wat veranderingen in gang zet. Het is onze energie, onze frequentie. Iedereen die zijn bewustzijn verhoogt stuurt hogere frequenties uit. Zonder daar bij na te denken. Het gebeurt gewoon. De frequenties van de kosmos – inmiddels Aquariusenergie – gaan door jou en mij heen en die raken vervolgens de mensen om ons heen. Daarvoor hoef je niet per se spiritueel werkzaam te zijn.”

Dat snap ik, maar waarom heb je dan het boek geschreven?
Henk: “Het is wat je noemt een zielenopdracht! Terwijl ik mezelf redelijk analfabetisch vind en dacht: mijn god, hoe moet ik een boek schrijven? Dat kan ik helemaal niet. Toen ik de opdracht had geaccepteerd, ben ik in eerste instantie op zoek gegaan naar iemand die het boek namens mij kon schrijven. Daarna kwam Frans Vermeulen op ons pad en ging Judith zich ermee bemoeien en kwam het boek tevoorschijn. Het is mijn ding om mensen op een aardse manier informatie te geven. Vooral ook aan mannen die zich herkennen in mijn leven. Gisteren vertelde ik nog tegen iemand: ik moest ergens geboren worden en geschoold worden door het leven, doordrenkt raken van het spel op aarde. Daarna heeft zich alle pijn geopenbaard en getransformeerd en nu ga ik dat op een heel aardse manier delen. Onder andere met dit boek. Maar mijn weg is geen methode. Het is veel meer een uitnodiging te doen wat bij jou past. Daarom luidt de subtitel: Het lijkt nergens op.

Waar we het nu over hebben is het wordingsproces van het boek en over je keuzes. Kan je iets meer vertellen over wat jij, jullie tegenkwamen bij de totstandkoming van het boek?
Judith: “Tijdens dat proces heb ik hernieuwd kennis kunnen maken met het feit dat Henk niet bang is voor de kennis of de kwaliteiten van anderen. Integendeel. Hij nodigt ze echt uit en laat ze stralen. Dat is nou precies het nieuwe Wij. Niet bang zijn voor concurrentie, maar de ander uitnodigen ook zijn kwaliteit volledig neer te zetten. Het gevoel van meer of minder zijn bestaat dan niet meer.”

Henk: “Waarbij ik de emotionele blokkades van mezelf of van een ander niet schuw. Ze eigenlijk bijna toejuich want dan kan er iets opgeruimd worden. Daardoor worden wij groter en gaan wij meer in onze eigen kracht staan. Die nieuwe vorm van samenwerking, dat nieuwe Wij, is alleen mogelijk als er sprake is van zelfstandige, onafhankelijke, krachtige zielen. Afhankelijkheid of meeliften zorgt voor stagnatie en dat dingen niet lukken.”

Wat wil je met het boek bereiken?
Henk: “Niets. Het boek doet zijn eigen ding. Als je meedrijft op de stroom dan ontstaat er vanzelf iets, zo ook het boek. Er is mij gezegd dat ik niet de klassieke marketingtechnieken moet gebruiken om het boek te promoten. Het boek vindt zijn eigen weg. Er zit geen commerciële doelstelling achter.”

Waar staat de lezer van het boek als hij het uit heeft?
Henk: “Als het hem lukt om het boek uit te lezen dan kan het haast niet anders dan dat er iets met hem is gebeurd. Alles wat wij tot ons nemen, ook zintuigelijk, doet iets met ons hele systeem. Dus het heeft altijd een effect, bewust of onbewust.”

Judith, die net als Henk een medium is, vertelt dat ze bij het horen van de vraag gelijk het beeld krijgt van iemand met open handen. “Dat kan betekenen: ik weet het niet meer. Wat moet ik hiermee? Maar ook van: nou ja, laat maar komen wat er komt. Ik denk wel dat het boek verwarring geeft. Verwarring in de zin dat het raakt.”

Synchroniciteit
SynchroniciteitTegen de tijd dat het boek in de finale fase terechtkwam, vond er allerlei synchroniciteit plaats. Henk en Judith ontmoetten in Italië een kinderarts die direct zei: ‘ik ga jullie boek hier in Italië presenteren.’ Vandaar dat het nu in het Italiaans wordt vertaald. Via via kwamen ze in contact met een radiomaker bij RTV Parkstad Limburg die voorstelde: ‘laten we een aantal interviews plannen.’ Kortom, het is een doorlopend proces van nieuwe ontwikkelingen. Het stroomt.”

“Je hoeft niets te doen. Het gebeurt door jou heen.”

Henk heeft geen behoefte mensen aan het lezen te zetten. Hij stelt dat mensen zelf wel weten of ze iets moeten lezen of niet. “Het is niet de bedoeling het boek aan de man te brengen. Als dat de bedoeling is, dan gebeurt het vanzelf. Maar als je iets wil veranderen moet je wel iets doen, stappen zetten. Het gaat altijd over handelen. Denken, weten en voelen is oké, maar doe iets.”

Komt er een vervolg?
Henk: “Nee, er komt geen tweede deel, want dit boek is uniek. Het lijkt nergens op. We gaan wel nog meer schrijven. En we willen van dit boek ook nog een luisterboek maken. Wie weet wat er nog meer volgt. Ik sluit niets uit.

Ik merk dat ik niet eens wil nadenken over dingen. Ik streef ernaar energiezuinig te zijn en mezelf continu leeg te houden. Ik wil niet eens nadenken of iets wel of niet goed is voor iemand. Daar ga ik niet over. Daar ben ik extreem in merk ik, en daarom is mijn credo: Het is.”

Dat betekent dat je elke keer als er een gedachte langskomt die eruit moet gooien?
Henk: “Nee, dan moet ik moeite doen. Hij gaat vanzelf voorbij. Laat alles er zijn en hecht je er niet aan. Het heeft te maken met het feit dat ik absoluut niet kan of wil oordelen.” Judith: “Daarom kan jij ook heel makkelijk in slaap vallen.” Henk: “Ja, slaap is mijn beste remedie. Dan hoef ik niets te doen. Ik kom pas in actie als ik een functie heb.”

In welke zin is het boek jouw leraar geweest?
Henk: “Dat het alleen maar gaat als je het samen doet met anderen. Dat je nooit iets van waarde in je eentje kunt neerzetten of vanuit machtsverhoudingen of ondergeschiktheid. Dat je slechts iets van waarde kunt neerzetten als je samenwerkt met anderen en de kwaliteiten van anderen herkent en tot bloei laat komen.”

Judith: “Wij hebben geleerd dat je de tijd – onder andere de voortgang van het boek – niet naar je hand kan zetten met wilskracht maar met gelatenheid, door te accepteren wat er is. Dan is er weer ruimte voor de dingen om te mogen ontstaan vanuit de juiste energie. Dat is volgens mij het belangrijkste.” Henk: “Het egoloze in feite.”

Waar liep je het meest tegenaan bij het schrijven van het boek? Het oefenen van geduld?
Henk: “Ja. En er waren telkens weer de verrassende ontmoetingen met degenen die voorbestemd waren mee te doen. Ik moest respecteren dat zij in hun eigen unieke proces zitten en aangeraakt werden door het contact. Dat vroeg om een vorm van compassie en gelatenheid. Judith zegt in het voorwoord: ‘Henk veroorzaak chaos’. Dat klopt. Ik raak structuren aan waardoor ze gaan wankelen en er andere dingen uit tevoorschijn kunnen komen. Dat heeft zijn tijd nodig en dat is een mooi centraal leerthema geweest. Om nog meer geduld te oefenen tijdens de co-creatie en andere mensen recht te geven op hun proces en tegelijkertijd waakzaam te blijven.” Judith: “Dat geduld is ook nodig om de puurheid te bewaren en het ego buiten de deur te houden.”

Bij puurheid moet ik ook denken aan een metafysisch proces. Het uitkristalliseren. Dat heeft tijd nodig.
Judith: “Het boek is er zeker niet zonder slag of stoot gekomen, maar uiteindelijk is de chaos die ontstond keer op keer getransformeerd.”

Wat had beter gekund aan het boek?
Henk: “Meer koffie met vlaai? Nee, niets. Dan zou ik verwachtingen hebben en terugkijken.”

De kern van alles
de kernAls Henk en Judith voor een laatste keer terugblikken op de afgelopen twee jaar waarin het boek ontstond, dan komt vooral Judith tot de conclusie dat Henk zijn eigen lijfspreuk steeds meer is gaan leven. “Je kan de ander niet veranderen, alleen de verhoudingen binnen jezelf. Hoe je met zaken omgaat en hoe je naar dingen kijkt.” Henk: “Dat is de kern van alles. Op het moment dat jij je eigen blokkades opruimt, gaat je frequentie omhoog en ga je meer schijnen. Weet je, Wi-Fi zit overal, je hoeft alleen maar in te loggen. Het is zo bizar dat je niets hoeft te doen. Het is de wereld op zijn kop: het gebeurt door jou heen. Er zijn steeds meer mensen die merken dat ze aan het veranderen zijn, meer van binnenuit. Dat is de weg van de toekomst en voor sommigen wil ik dan wel de ANWB zijn.”

Judith: “In het verleden was je wel een betweter, maar je bent van vechten naar buiten naar helen van binnen gegaan. Daarmee houdt het vechten op.”

Henk: “Maar dat had ik nodig om mijn kwaliteiten te ontdekken. Je kunt ook niet zeggen tegen de rups in een cocon: je bent op de verkeerde plek. Bizar.”

Want je weet ook wat er gebeurt als je een rups helpt met het verlaten van de cocon.
Henk: “Dan gaat het mis.”

Dus het helpen van anderen is vaak heel link.
Henk: “Het is gevaarlijk. Je kan alleen je eigen voorbeeld leven.”

Dit artikel verscheen eerder in Frontier Magazine van november/december 2014.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Als het leven pijn doet
pijn
Henk Janssen is een spiritueel genezer wiens mediumschap niet bestaat uit het doorgeven van informatie uit de andere wereld. Het gaat bij hem met name om de hogere frequenties die via zijn bewustzijns- toestand als vanzelf de ruimte in stromen waar hij is.

Hij werd geboren op 23 april 1950 in Sittard en volgde de Hogere Hotelschool in Maastricht. In 1972 studeerde hij af, en was 25 jaar werkzaam bij SVH Onderwijscentrum. Toen volgden een burn-out, zelfmoordpogingen en een scheiding en begon zijn spirituele zoektocht. Hij reisde over de hele wereld, deed verschillende cursussen en las veel boeken.
In 2004 kwam hij in contact met het Duitse dieptrancemedium Kathrin Knispel uit Stuttgart. Ook in Duitsland had hij zijn eerste ervaring met energetisch reinigen. Hij ontmoette een wijnboer en behandelde op energetische wijze zowel zijn wijnberg als zijn wijnkelder.
Een jaar later kreeg hij voor het eerst scholing in healing. Aanvankelijk bleek het frustrerend om te ervaren dat zijn medecursisten van alles voelden en zagen, maar hij niet. Gaandeweg ebde dat gevoel weg, omdat hij zag dat datgene wat hij deed wel degelijk effect had op de behandelde persoon. Verder deed hij in die periode praktijkervaring op met de energetische reiniging van maneges, paardenstallen en zelfs met internationale en olympische ruiters.
In 2006 kreeg hij – ogenschijnlijk uit het niets en gevoelsmatig zonder adequate scholing – de opdracht om een woonboulevard energetisch te reinigen. Hij diende op dat moment volledig te vertrouwen op het feit dat er iets gebeurde, ook al voelde hij zelf niets. Later, via channelings, werd hem duidelijk hoe het reinigingsproces verloopt.
Vanaf 2007 ging hij professioneel aan de slag met energetische huis- reinigingen. Ook nu weer met bijzondere ervaringen tot gevolg, zowel voor zijn klanten als voor hemzelf. Zijn zelfvertrouwen nam door deze ervaringen vanzelfsprekend toe.
In maart 2010 ontmoette hij Judith Michels via een datingsite. Naast haar toenmalige werk bij een natuurgeneeskundig arts gingen zij samen energetische huisreinigingen doen. Daardoor versnelde bij Judith de ontwikkeling van haar mediamieke gaven. Op 1 december 2011 zegde zij haar baan op en een maand later startten Janssen en Michels hun eigen VOF.
Dankzij het huidige tijdsgewricht en hun krachtige samenwerking is een unieke aanpak ontstaan waarmee onder meer mensen, woningen, bedrijven en praktijkruimten van therapeuten en coaches energetisch kunnen worden gereinigd. Het resultaat van deze aanpak is in feite een grote schoonmaak op emotioneel en fysiek niveau.
De praktijk leert dat zij over het algemeen worden ingeschakeld als het leven pijn doet. Op welke manier dan ook.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Titel: Onderweg naar meesterschap. De weg die nergens op lijkt

Schrijvers: Henk Janssen in samenwerking met Judith Michels en Frans Vermeulen

Uitgever: Frontier Publishing

ISBN: 978 9078 070658

Prijs: € 9,99

www.janssen-michels.nl

www.onderwegnaarmeesterschap.nl

Advertenties

Over Frans

Frans Vermeulen took his first spiritual footsteps in Australia at the Australian Institute of Metaphysics. Thereafter he focused as a writer on spiritual topics. Frans has interviewed some of today’s leading spiritual teachers, including Rananda, John de Ruiter, Drunvalo Melchizedek, Robbert van den Broeke, Caroline Myss, Ton van der Kroon, William Whitecloud, dr. Sha, Robbert Moss, Olof Smit, Patricia Cori, Robert Tenzin Thurman, Eric Pearl and Gary Renard. His greatest love is what he regards as “the pure non-duality of A Course in Miracles.”
Quote | Dit bericht werd geplaatst in Bewustwording, Frontier Magazine, overdenkingen, spiritualiteit en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s